Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Định (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
01
   2.22% (2 lượt)
02
   2.22% (2 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
06
   2.22% (2 lượt)
08
   3.33% (3 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   3.33% (3 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
62
   3.33% (3 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   4.44% (4 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Định đến ngày 15/08/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

72 4 Lần Không tăng
08 3 Lần Không tăng
10 3 Lần Tăng 1
62 3 Lần Không tăng
00 2 Lần Không tăng
01 2 Lần Tăng 1
02 2 Lần Không tăng
06 2 Lần Không tăng
23 2 Lần Không tăng
25 2 Lần Không tăng
29 2 Lần Không tăng
30 2 Lần Không tăng
41 2 Lần Không tăng
43 2 Lần Tăng 1
50 2 Lần Không tăng
53 2 Lần Giảm 1
57 2 Lần Tăng 2
60 2 Lần Không tăng
74 2 Lần Không tăng
77 2 Lần Không tăng
80 2 Lần Không tăng
85 2 Lần Không tăng
87 2 Lần Không tăng
95 2 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

72 6 Lần Tăng 1
02 5 Lần Không tăng
20 4 Lần Tăng 1
30 4 Lần Tăng 1
33 4 Lần Không tăng
41 4 Lần Không tăng
60 4 Lần Không tăng
66 4 Lần Giảm 1
74 4 Lần Không tăng
75 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 12 Lần Giảm 1
33 11 Lần Không tăng
01 10 Lần Tăng 1
19 10 Lần Không tăng
02 9 Lần Không tăng
09 9 Lần Không tăng
25 9 Lần Không tăng
30 9 Lần Tăng 1
32 9 Lần Không tăng
72 9 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

43 (2 Ngày) (2 lần)
72 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

18      19 lần
36      19 lần
89      19 lần
54      18 lần
37      15 lần
64      15 lần
12      14 lần
24      14 lần
51      13 lần
14      12 lần
28      12 lần
52      12 lần
78      12 lần
47      11 lần
88      11 lần
98      10 lần
05      9 lần
32      9 lần
40      9 lần
70      9 lần
97      9 lần
07      8 lần
13      8 lần
49      8 lần
56      8 lần
39      7 lần
67      7 lần
83      7 lần
90      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 3
0 15 Lần 4
6 Lần 2
1 6 Lần 0
10 Lần 1
2 10 Lần 0
11 Lần 6
3 12 Lần 3
9 Lần 3
4 6 Lần 0
11 Lần 5
5 11 Lần 2
8 Lần 1
6 7 Lần 1
14 Lần 5
7 7 Lần 2
4 Lần 4
8 9 Lần 5
8 Lần 4
9 7 Lần 1