Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   2.22% (2 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   3.33% (3 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
51
   2.22% (2 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   3.33% (3 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   2.22% (2 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến ngày 07/06/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

44 3 Lần Giảm 1
53 3 Lần Tăng 1
03 2 Lần Tăng 1
10 2 Lần Không tăng
12 2 Lần Không tăng
19 2 Lần Không tăng
21 2 Lần Không tăng
22 2 Lần Không tăng
23 2 Lần Không tăng
25 2 Lần Không tăng
40 2 Lần Tăng 1
42 2 Lần Giảm 1
51 2 Lần Không tăng
58 2 Lần Không tăng
68 2 Lần Không tăng
69 2 Lần Không tăng
79 2 Lần Không tăng
82 2 Lần Tăng 1
85 2 Lần Không tăng
86 2 Lần Tăng 1
87 2 Lần Không tăng
88 2 Lần Tăng 1
90 2 Lần Giảm 1
92 2 Lần Không tăng
97 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

40 6 Lần Tăng 1
23 5 Lần Không tăng
44 5 Lần Không tăng
05 4 Lần Không tăng
18 4 Lần Tăng 1
28 4 Lần Không tăng
42 4 Lần Không tăng
75 4 Lần Không tăng
89 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

39 12 Lần Không tăng
05 11 Lần Không tăng
23 11 Lần Không tăng
28 11 Lần Không tăng
94 11 Lần Không tăng
40 10 Lần Tăng 1
89 10 Lần Giảm 1
03 9 Lần Tăng 1
21 9 Lần Không tăng
48 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

03 (2 Ngày) (2 lần)
86 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

84      26 lần
62      24 lần
47      23 lần
50      20 lần
30      14 lần
81      14 lần
04      13 lần
16      12 lần
14      11 lần
20      11 lần
61      11 lần
46      10 lần
32      9 lần
80      9 lần
94      9 lần
95      9 lần
37      8 lần
55      8 lần
57      8 lần
08      7 lần
26      7 lần
31      7 lần
36      7 lần
45      7 lần
49      7 lần
54      7 lần
77      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 6
0 6 Lần 0
9 Lần 1
1 8 Lần 1
11 Lần 1
2 12 Lần 1
4 Lần 1
3 13 Lần 5
9 Lần 1
4 5 Lần 1
10 Lần 3
5 12 Lần 3
8 Lần 0
6 9 Lần 6
9 Lần 2
7 5 Lần 0
10 Lần 1
8 10 Lần 2
11 Lần 2
9 10 Lần 1