Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2-3, theo lô)

00
   0.53% (1 lượt)
01
   0.53% (1 lượt)
02
   1.06% (2 lượt)
03
   1.59% (3 lượt)
04
   1.59% (3 lượt)
05
   2.65% (5 lượt)
06
   1.59% (3 lượt)
07
   1.59% (3 lượt)
08
   0.53% (1 lượt)
09
   1.06% (2 lượt)
10
   1.59% (3 lượt)
11
   1.06% (2 lượt)
12
   1.59% (3 lượt)
13
   0.53% (1 lượt)
14
   1.06% (2 lượt)
15
   1.06% (2 lượt)
16
   0.53% (1 lượt)
18
   1.06% (2 lượt)
19
   1.59% (3 lượt)
20
   1.59% (3 lượt)
21
   0.53% (1 lượt)
22
   1.06% (2 lượt)
23
   1.59% (3 lượt)
24
   1.59% (3 lượt)
26
   1.06% (2 lượt)
27
   0.53% (1 lượt)
30
   0.53% (1 lượt)
31
   0.53% (1 lượt)
33
   0.53% (1 lượt)
34
   1.59% (3 lượt)
35
   0.53% (1 lượt)
36
   0.53% (1 lượt)
37
   1.06% (2 lượt)
38
   1.59% (3 lượt)
39
   1.06% (2 lượt)
40
   1.06% (2 lượt)
41
   1.59% (3 lượt)
42
   1.06% (2 lượt)
43
   1.06% (2 lượt)
44
   1.06% (2 lượt)
45
   0.53% (1 lượt)
46
   2.12% (4 lượt)
47
   1.06% (2 lượt)
48
   0.53% (1 lượt)
49
   0.53% (1 lượt)
50
   1.59% (3 lượt)
51
   1.06% (2 lượt)
52
   1.59% (3 lượt)
53
   0.53% (1 lượt)
54
   1.06% (2 lượt)
55
   1.06% (2 lượt)
57
   1.06% (2 lượt)
58
   0.53% (1 lượt)
59
   0.53% (1 lượt)
60
   1.06% (2 lượt)
61
   1.06% (2 lượt)
62
   1.06% (2 lượt)
63
   2.12% (4 lượt)
64
   0.53% (1 lượt)
65
   1.59% (3 lượt)
66
   1.06% (2 lượt)
68
   2.12% (4 lượt)
69
   0.53% (1 lượt)
70
   2.12% (4 lượt)
71
   1.06% (2 lượt)
72
   0.53% (1 lượt)
73
   1.06% (2 lượt)
75
   1.59% (3 lượt)
76
   1.59% (3 lượt)
77
   1.59% (3 lượt)
78
   0.53% (1 lượt)
79
   1.06% (2 lượt)
80
   1.59% (3 lượt)
81
   0.53% (1 lượt)
82
   3.70% (7 lượt)
83
   1.06% (2 lượt)
86
   1.06% (2 lượt)
87
   2.12% (4 lượt)
88
   0.53% (1 lượt)
89
   1.59% (3 lượt)
91
   2.12% (4 lượt)
93
   0.53% (1 lượt)
94
   1.06% (2 lượt)
96
   1.59% (3 lượt)
97
   0.53% (1 lượt)
98
   1.06% (2 lượt)
99
   0.53% (1 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 29/02/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

82 ( 5 Lần ) Giảm 2
05 ( 3 Lần ) Tăng 1
52 ( 3 Lần ) Tăng 1
07 ( 2 Lần ) Không tăng
10 ( 2 Lần ) Tăng 1
12 ( 2 Lần ) Không tăng
15 ( 2 Lần ) Tăng 1
20 ( 2 Lần ) Không tăng
22 ( 2 Lần ) Tăng 1
43 ( 2 Lần ) Không tăng
46 ( 2 Lần ) Không tăng
55 ( 2 Lần ) Không tăng
70 ( 2 Lần ) Không tăng
86 ( 2 Lần ) Tăng 1
89 ( 2 Lần ) Tăng 1
91 ( 2 Lần ) Giảm 1
94 ( 2 Lần ) Tăng 1
96 ( 2 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

82 ( 7 Lần ) Không tăng
05 ( 5 Lần ) Tăng 2
46 ( 4 Lần ) Tăng 1
63 ( 4 Lần ) Không tăng
68 ( 4 Lần ) Không tăng
70 ( 4 Lần ) Không tăng
87 ( 4 Lần ) Không tăng
91 ( 4 Lần ) Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp:

15 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
46 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
70 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
89 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

28      ( 16 ngày )
25      ( 15 ngày )
56      ( 12 ngày )
90      ( 12 ngày )
92      ( 11 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 Lần 3
0 10 Lần 0
7 Lần 2
1 6 Lần 1
8 Lần 2
2 14 Lần 0
4 Lần 0
3 8 Lần 1
8 Lần 0
4 7 Lần 2
10 Lần 1
5 9 Lần 3
6 Lần 0
6 9 Lần 1
5 Lần 0
7 7 Lần 1
14 Lần 2
8 6 Lần 2
7 Lần 2
9 5 Lần 1