Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2-3, theo lô)

00
   1.06% (2 lượt)
01
   1.06% (2 lượt)
02
   0.53% (1 lượt)
03
   1.59% (3 lượt)
04
   0.53% (1 lượt)
05
   1.59% (3 lượt)
06
   0.53% (1 lượt)
07
   1.06% (2 lượt)
08
   0.53% (1 lượt)
09
   1.59% (3 lượt)
10
   1.06% (2 lượt)
11
   1.59% (3 lượt)
12
   2.65% (5 lượt)
14
   0.53% (1 lượt)
15
   2.12% (4 lượt)
16
   0.53% (1 lượt)
17
   0.53% (1 lượt)
18
   1.59% (3 lượt)
19
   0.53% (1 lượt)
20
   2.12% (4 lượt)
21
   0.53% (1 lượt)
23
   0.53% (1 lượt)
24
   2.12% (4 lượt)
25
   1.06% (2 lượt)
26
   1.06% (2 lượt)
27
   1.06% (2 lượt)
28
   1.59% (3 lượt)
29
   1.06% (2 lượt)
30
   0.53% (1 lượt)
32
   2.12% (4 lượt)
33
   0.53% (1 lượt)
34
   1.06% (2 lượt)
36
   1.06% (2 lượt)
37
   2.12% (4 lượt)
38
   0.53% (1 lượt)
39
   0.53% (1 lượt)
41
   1.59% (3 lượt)
42
   0.53% (1 lượt)
43
   0.53% (1 lượt)
44
   1.06% (2 lượt)
45
   0.53% (1 lượt)
46
   0.53% (1 lượt)
47
   1.06% (2 lượt)
48
   2.65% (5 lượt)
49
   2.12% (4 lượt)
50
   0.53% (1 lượt)
52
   0.53% (1 lượt)
53
   1.06% (2 lượt)
54
   0.53% (1 lượt)
55
   0.53% (1 lượt)
56
   2.12% (4 lượt)
57
   1.59% (3 lượt)
61
   1.59% (3 lượt)
62
   1.59% (3 lượt)
63
   2.12% (4 lượt)
64
   2.12% (4 lượt)
65
   1.06% (2 lượt)
66
   1.06% (2 lượt)
67
   3.17% (6 lượt)
68
   1.59% (3 lượt)
69
   2.12% (4 lượt)
70
   1.59% (3 lượt)
72
   1.06% (2 lượt)
73
   1.59% (3 lượt)
74
   1.59% (3 lượt)
75
   0.53% (1 lượt)
77
   0.53% (1 lượt)
78
   1.06% (2 lượt)
79
   1.59% (3 lượt)
80
   1.59% (3 lượt)
82
   1.06% (2 lượt)
83
   0.53% (1 lượt)
84
   0.53% (1 lượt)
86
   0.53% (1 lượt)
87
   1.06% (2 lượt)
88
   1.06% (2 lượt)
89
   1.59% (3 lượt)
91
   0.53% (1 lượt)
92
   1.06% (2 lượt)
93
   1.06% (2 lượt)
94
   0.53% (1 lượt)
96
   1.06% (2 lượt)
97
   2.65% (5 lượt)
99
   1.06% (2 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 17/09/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

11 ( 3 Lần ) Tăng 2
15 ( 3 Lần ) Tăng 2
49 ( 3 Lần ) Tăng 3
62 ( 3 Lần ) Không tăng
01 ( 2 Lần ) Tăng 1
09 ( 2 Lần ) Không tăng
10 ( 2 Lần ) Không tăng
24 ( 2 Lần ) Tăng 1
28 ( 2 Lần ) Tăng 1
29 ( 2 Lần ) Không tăng
32 ( 2 Lần ) Giảm 1
48 ( 2 Lần ) Không tăng
61 ( 2 Lần ) Tăng 1
67 ( 2 Lần ) Tăng 1
72 ( 2 Lần ) Tăng 2
78 ( 2 Lần ) Tăng 1
88 ( 2 Lần ) Không tăng
93 ( 2 Lần ) Không tăng
96 ( 2 Lần ) Không tăng
97 ( 2 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

67 ( 6 Lần ) Tăng 1
12 ( 5 Lần ) Giảm 1
48 ( 5 Lần ) Tăng 1
97 ( 5 Lần ) Không tăng
15 ( 4 Lần ) Tăng 1
20 ( 4 Lần ) Không tăng
24 ( 4 Lần ) Không tăng
32 ( 4 Lần ) Giảm 1
37 ( 4 Lần ) Không tăng
49 ( 4 Lần ) Tăng 3
56 ( 4 Lần ) Không tăng
63 ( 4 Lần ) Không tăng
64 ( 4 Lần ) Không tăng
69 ( 4 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

01 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
24 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
78 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

40      ( 12 ngày )
81      ( 11 ngày )
35      ( 10 ngày )
59      ( 10 ngày )
76      ( 10 ngày )
90      ( 10 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 Lần 0
0 5 Lần 4
11 Lần 3
1 8 Lần 5
8 Lần 0
2 12 Lần 2
5 Lần 3
3 6 Lần 2
10 Lần 3
4 5 Lần 1
5 Lần 1
5 8 Lần 3
12 Lần 1
6 6 Lần 2
8 Lần 2
7 9 Lần 4
6 Lần 2
8 9 Lần 1
7 Lần 1
9 13 Lần 2