Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)

00
   0.74% (4 lượt)
01
   0.56% (3 lượt)
02
   0.93% (5 lượt)
03
   0.74% (4 lượt)
04
   1.30% (7 lượt)
05
   1.67% (9 lượt)
06
   0.93% (5 lượt)
07
   0.74% (4 lượt)
08
   1.11% (6 lượt)
09
   0.56% (3 lượt)
10
   1.11% (6 lượt)
11
   0.37% (2 lượt)
12
   2.22% (12 lượt)
13
   1.11% (6 lượt)
14
   0.93% (5 lượt)
15
   1.48% (8 lượt)
16
   1.11% (6 lượt)
17
   1.48% (8 lượt)
18
   1.48% (8 lượt)
19
   0.56% (3 lượt)
20
   1.48% (8 lượt)
21
   0.93% (5 lượt)
22
   1.30% (7 lượt)
23
   2.22% (12 lượt)
24
   0.93% (5 lượt)
25
   0.93% (5 lượt)
26
   0.74% (4 lượt)
27
   0.93% (5 lượt)
28
   1.11% (6 lượt)
29
   0.56% (3 lượt)
30
   1.30% (7 lượt)
31
   0.74% (4 lượt)
32
   0.93% (5 lượt)
33
   0.93% (5 lượt)
34
   1.67% (9 lượt)
35
   1.67% (9 lượt)
36
   1.85% (10 lượt)
37
   0.93% (5 lượt)
38
   1.30% (7 lượt)
39
   1.11% (6 lượt)
40
   1.11% (6 lượt)
41
   1.11% (6 lượt)
42
   0.74% (4 lượt)
43
   0.37% (2 lượt)
44
   0.93% (5 lượt)
45
   1.11% (6 lượt)
46
   0.56% (3 lượt)
47
   0.19% (1 lượt)
48
   1.11% (6 lượt)
49
   0.56% (3 lượt)
50
   0.37% (2 lượt)
51
   0.56% (3 lượt)
52
   0.74% (4 lượt)
53
   1.48% (8 lượt)
54
   1.11% (6 lượt)
55
   0.74% (4 lượt)
56
   1.48% (8 lượt)
57
   0.93% (5 lượt)
58
   0.74% (4 lượt)
59
   0.19% (1 lượt)
60
   0.74% (4 lượt)
61
   0.74% (4 lượt)
62
   0.56% (3 lượt)
63
   1.48% (8 lượt)
64
   0.93% (5 lượt)
65
   0.74% (4 lượt)
66
   0.93% (5 lượt)
67
   0.56% (3 lượt)
68
   0.93% (5 lượt)
69
   1.85% (10 lượt)
70
   0.56% (3 lượt)
71
   1.30% (7 lượt)
72
   0.74% (4 lượt)
73
   0.93% (5 lượt)
74
   0.37% (2 lượt)
75
   1.11% (6 lượt)
76
   0.93% (5 lượt)
77
   0.93% (5 lượt)
78
   0.74% (4 lượt)
79
   0.74% (4 lượt)
80
   1.30% (7 lượt)
81
   0.74% (4 lượt)
82
   0.56% (3 lượt)
83
   1.67% (9 lượt)
84
   0.93% (5 lượt)
85
   2.41% (13 lượt)
86
   1.67% (9 lượt)
87
   1.48% (8 lượt)
88
   1.30% (7 lượt)
89
   0.74% (4 lượt)
90
   1.11% (6 lượt)
91
   0.74% (4 lượt)
92
   1.11% (6 lượt)
93
   1.11% (6 lượt)
94
   1.48% (8 lượt)
95
   0.56% (3 lượt)
96
   0.19% (1 lượt)
97
   0.93% (5 lượt)
98
   0.74% (4 lượt)
99
   0.74% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 17/08/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

17 4 Lần Tăng 1
20 4 Lần Tăng 1
14 3 Lần Tăng 1
18 3 Lần Tăng 1
56 3 Lần Tăng 1
57 3 Lần Tăng 1
64 3 Lần Không tăng
83 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

18 6 Lần Tăng 2
10 5 Lần Không tăng
20 5 Lần Tăng 1
69 5 Lần Không tăng
12 4 Lần Không tăng
17 4 Lần Tăng 1
22 4 Lần Không tăng
23 4 Lần Không tăng
34 4 Lần Tăng 1
56 4 Lần Tăng 1
57 4 Lần Tăng 1
63 4 Lần Không tăng
83 4 Lần Giảm 1
88 4 Lần Không tăng
90 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

85 13 Lần Giảm 1
12 12 Lần Không tăng
23 12 Lần Không tăng
36 10 Lần Không tăng
69 10 Lần Không tăng
05 9 Lần Không tăng
34 9 Lần Tăng 1
35 9 Lần Không tăng
83 9 Lần Giảm 1
86 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

14 (3 Ngày) (3 lần)
17 (2 Ngày) (3 lần)
18 (2 Ngày) (3 lần)
34 (2 Ngày) (2 lần)
57 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

81      25 lần
01      19 lần
47      19 lần
59      19 lần
09      18 lần
74      17 lần
95      17 lần
96      17 lần
51      15 lần
61      14 lần
43      12 lần
60      12 lần
99      12 lần
42      11 lần
62      11 lần
65      11 lần
72      11 lần
84      11 lần
00      10 lần
04      10 lần
39      10 lần
73      10 lần
11      9 lần
26      9 lần
76      9 lần
98      9 lần
44      8 lần
71      8 lần
24      7 lần
35      7 lần
41      7 lần
77      7 lần
89      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 0
0 13 Lần 5
18 Lần 7
1 3 Lần 0
16 Lần 7
2 8 Lần 2
9 Lần 2
3 13 Lần 0
4 Lần 1
4 8 Lần 1
12 Lần 1
5 7 Lần 2
8 Lần 0
6 12 Lần 3
3 Lần 1
7 12 Lần 4
7 Lần 4
8 8 Lần 3
7 Lần 3
9 6 Lần 2