Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2-3, theo lô)

01
   1.85% (2 lượt)
03
   0.93% (1 lượt)
04
   0.93% (1 lượt)
05
   0.93% (1 lượt)
06
   1.85% (2 lượt)
07
   2.78% (3 lượt)
08
   1.85% (2 lượt)
09
   1.85% (2 lượt)
10
   0.93% (1 lượt)
12
   0.93% (1 lượt)
13
   0.93% (1 lượt)
15
   0.93% (1 lượt)
16
   0.93% (1 lượt)
17
   0.93% (1 lượt)
18
   0.93% (1 lượt)
20
   0.93% (1 lượt)
21
   2.78% (3 lượt)
22
   1.85% (2 lượt)
23
   0.93% (1 lượt)
24
   0.93% (1 lượt)
27
   2.78% (3 lượt)
28
   0.93% (1 lượt)
29
   1.85% (2 lượt)
32
   0.93% (1 lượt)
34
   0.93% (1 lượt)
35
   2.78% (3 lượt)
37
   2.78% (3 lượt)
38
   0.93% (1 lượt)
40
   0.93% (1 lượt)
42
   0.93% (1 lượt)
43
   2.78% (3 lượt)
44
   0.93% (1 lượt)
45
   1.85% (2 lượt)
46
   1.85% (2 lượt)
47
   0.93% (1 lượt)
48
   0.93% (1 lượt)
49
   1.85% (2 lượt)
51
   1.85% (2 lượt)
52
   1.85% (2 lượt)
54
   0.93% (1 lượt)
56
   1.85% (2 lượt)
57
   0.93% (1 lượt)
58
   0.93% (1 lượt)
59
   1.85% (2 lượt)
60
   1.85% (2 lượt)
62
   1.85% (2 lượt)
63
   0.93% (1 lượt)
64
   0.93% (1 lượt)
65
   0.93% (1 lượt)
69
   0.93% (1 lượt)
70
   0.93% (1 lượt)
71
   0.93% (1 lượt)
72
   1.85% (2 lượt)
73
   1.85% (2 lượt)
75
   0.93% (1 lượt)
78
   2.78% (3 lượt)
79
   0.93% (1 lượt)
82
   3.70% (4 lượt)
83
   1.85% (2 lượt)
84
   0.93% (1 lượt)
85
   2.78% (3 lượt)
86
   0.93% (1 lượt)
87
   1.85% (2 lượt)
90
   0.93% (1 lượt)
92
   3.70% (4 lượt)
96
   0.93% (1 lượt)
98
   0.93% (1 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2-3 đến ngày 08/07/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

82 ( 4 Lần ) Không tăng
92 ( 4 Lần ) Tăng 1
07 ( 3 Lần ) Không tăng
21 ( 3 Lần ) Giảm 1
27 ( 3 Lần ) Không tăng
35 ( 3 Lần ) Tăng 1
37 ( 3 Lần ) Không tăng
43 ( 3 Lần ) Tăng 1
78 ( 3 Lần ) Tăng 1
85 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

92 ( 7 Lần ) Tăng 1
07 ( 6 Lần ) Tăng 1
21 ( 6 Lần ) Không tăng
35 ( 6 Lần ) Tăng 2
09 ( 5 Lần ) Không tăng
20 ( 5 Lần ) Không tăng
29 ( 5 Lần ) Tăng 1
47 ( 5 Lần ) Không tăng
49 ( 5 Lần ) Tăng 1
52 ( 5 Lần ) Không tăng
64 ( 5 Lần ) Giảm 1
72 ( 5 Lần ) Không tăng
73 ( 5 Lần ) Tăng 1
79 ( 5 Lần ) Giảm 1
82 ( 5 Lần ) Không tăng
85 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

43 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
78 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
07 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
08 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
56 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
59 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
87 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
92 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

11      ( 13 ngày )
14      ( 7 ngày )
33      ( 7 ngày )
36      ( 7 ngày )
61      ( 7 ngày )
81      ( 7 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 Lần 0
0 7 Lần 2
7 Lần 5
1 8 Lần 3
14 Lần 3
2 19 Lần 0
9 Lần 5
3 11 Lần 0
14 Lần 2
4 7 Lần 0
11 Lần 3
5 12 Lần 2
8 Lần 2
6 9 Lần 3
11 Lần 4
7 14 Lần 0
13 Lần 1
8 11 Lần 4
7 Lần 1
9 10 Lần 4