Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Dương (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
02
   2.22% (2 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   3.33% (3 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   3.33% (3 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   3.33% (3 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
54
   4.44% (4 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   3.33% (3 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
77
   3.33% (3 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
80
   3.33% (3 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Dương đến ngày 22/06/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

54 4 Lần Giảm 1
32 3 Lần Tăng 1
40 3 Lần Tăng 1
45 3 Lần Giảm 1
60 3 Lần Không tăng
77 3 Lần Giảm 1
80 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

54 6 Lần Không tăng
45 5 Lần Không tăng
77 5 Lần Không tăng
13 4 Lần Tăng 1
19 4 Lần Không tăng
32 4 Lần Tăng 1
40 4 Lần Không tăng
60 4 Lần Không tăng
68 4 Lần Tăng 1
81 4 Lần Tăng 1
86 4 Lần Không tăng
87 4 Lần Tăng 1
99 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

29 10 Lần Giảm 1
40 10 Lần Không tăng
45 10 Lần Không tăng
54 10 Lần Không tăng
60 10 Lần Không tăng
06 9 Lần Không tăng
37 9 Lần Giảm 1
81 9 Lần Tăng 1
99 9 Lần Không tăng
00 8 Lần Không tăng
02 8 Lần Không tăng
19 8 Lần Không tăng
46 8 Lần Không tăng
48 8 Lần Giảm 2
78 8 Lần Không tăng
90 8 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

13 (2 Ngày) (2 lần)
98 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      22 lần
65      19 lần
75      19 lần
84      18 lần
90      16 lần
09      15 lần
42      15 lần
51      14 lần
73      14 lần
17      13 lần
55      13 lần
69      13 lần
96      13 lần
15      12 lần
23      11 lần
56      11 lần
95      11 lần
16      9 lần
36      9 lần
38      9 lần
59      9 lần
64      9 lần
04      8 lần
18      8 lần
20      8 lần
29      8 lần
70      8 lần
06      7 lần
52      7 lần
83      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 1
0 10 Lần 0
8 Lần 5
1 11 Lần 2
6 Lần 2
2 10 Lần 1
12 Lần 3
3 8 Lần 3
14 Lần 1
4 9 Lần 3
8 Lần 2
5 7 Lần 1
7 Lần 0
6 5 Lần 0
10 Lần 0
7 15 Lần 6
11 Lần 1
8 9 Lần 2
6 Lần 3
9 6 Lần 2