Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Tây Ninh (đặc biệt)

00
   1.11% (6 lượt)
01
   1.11% (6 lượt)
02
   0.56% (3 lượt)
03
   0.56% (3 lượt)
04
   1.11% (6 lượt)
05
   0.56% (3 lượt)
06
   0.74% (4 lượt)
07
   0.93% (5 lượt)
08
   1.30% (7 lượt)
09
   0.56% (3 lượt)
10
   0.74% (4 lượt)
11
   1.67% (9 lượt)
12
   0.37% (2 lượt)
13
   1.67% (9 lượt)
14
   0.93% (5 lượt)
15
   0.93% (5 lượt)
16
   0.93% (5 lượt)
17
   1.30% (7 lượt)
18
   1.85% (10 lượt)
19
   1.11% (6 lượt)
20
   0.56% (3 lượt)
21
   1.11% (6 lượt)
22
   1.11% (6 lượt)
23
   1.30% (7 lượt)
24
   0.74% (4 lượt)
25
   1.85% (10 lượt)
26
   0.74% (4 lượt)
27
   1.48% (8 lượt)
28
   0.93% (5 lượt)
29
   0.74% (4 lượt)
30
   1.11% (6 lượt)
31
   0.74% (4 lượt)
32
   0.93% (5 lượt)
33
   0.37% (2 lượt)
34
   0.93% (5 lượt)
35
   0.93% (5 lượt)
36
   1.48% (8 lượt)
37
   0.19% (1 lượt)
38
   0.93% (5 lượt)
39
   0.74% (4 lượt)
40
   0.56% (3 lượt)
41
   1.30% (7 lượt)
42
   0.19% (1 lượt)
43
   0.74% (4 lượt)
44
   0.74% (4 lượt)
45
   0.56% (3 lượt)
46
   1.11% (6 lượt)
48
   1.30% (7 lượt)
49
   1.11% (6 lượt)
50
   1.67% (9 lượt)
51
   0.74% (4 lượt)
52
   0.93% (5 lượt)
53
   1.67% (9 lượt)
54
   1.11% (6 lượt)
55
   0.56% (3 lượt)
56
   0.93% (5 lượt)
57
   1.11% (6 lượt)
58
   0.93% (5 lượt)
59
   0.37% (2 lượt)
60
   0.37% (2 lượt)
61
   1.48% (8 lượt)
62
   1.85% (10 lượt)
63
   0.93% (5 lượt)
64
   1.67% (9 lượt)
65
   1.30% (7 lượt)
66
   1.30% (7 lượt)
67
   0.74% (4 lượt)
68
   0.74% (4 lượt)
69
   1.48% (8 lượt)
70
   1.48% (8 lượt)
71
   0.56% (3 lượt)
72
   1.85% (10 lượt)
73
   0.93% (5 lượt)
74
   1.11% (6 lượt)
75
   0.37% (2 lượt)
76
   1.67% (9 lượt)
77
   1.11% (6 lượt)
78
   0.74% (4 lượt)
79
   2.59% (14 lượt)
80
   0.56% (3 lượt)
81
   1.48% (8 lượt)
82
   0.74% (4 lượt)
83
   0.93% (5 lượt)
84
   1.48% (8 lượt)
85
   0.56% (3 lượt)
86
   0.56% (3 lượt)
87
   0.93% (5 lượt)
88
   0.74% (4 lượt)
89
   1.48% (8 lượt)
90
   1.30% (7 lượt)
91
   0.93% (5 lượt)
92
   1.11% (6 lượt)
93
   1.67% (9 lượt)
94
   0.74% (4 lượt)
95
   0.74% (4 lượt)
96
   0.56% (3 lượt)
97
   1.67% (9 lượt)
98
   0.37% (2 lượt)
99
   0.74% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Tây Ninh đến ngày 21/05/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

36 5 Lần Tăng 2
72 5 Lần Không tăng
65 4 Lần Không tăng
69 4 Lần Tăng 1
76 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

76 7 Lần Tăng 1
72 6 Lần Không tăng
00 5 Lần Không tăng
18 5 Lần Tăng 1
36 5 Lần Tăng 2
53 5 Lần Không tăng
79 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

79 14 Lần Không tăng
18 10 Lần Không tăng
25 10 Lần Tăng 1
62 10 Lần Không tăng
72 10 Lần Không tăng
11 9 Lần Giảm 1
13 9 Lần Không tăng
50 9 Lần Tăng 2
53 9 Lần Giảm 1
64 9 Lần Không tăng
76 9 Lần Tăng 1
93 9 Lần Không tăng
97 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

76 (3 Ngày) (4 lần)
18 (2 Ngày) (2 lần)
36 (2 Ngày) (3 lần)
56 (2 Ngày) (2 lần)
69 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

47      40 lần
37      28 lần
59      24 lần
12      23 lần
75      20 lần
20      19 lần
33      18 lần
85      16 lần
86      16 lần
38      15 lần
40      15 lần
34      12 lần
88      12 lần
96      12 lần
78      11 lần
03      10 lần
16      10 lần
43      10 lần
26      9 lần
58      9 lần
64      9 lần
99      9 lần
06      8 lần
11      8 lần
39      8 lần
45      8 lần
48      8 lần
55      8 lần
80      8 lần
31      7 lần
84      7 lần
91      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tây Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 1
0 10 Lần 0
6 Lần 1
1 4 Lần 2
11 Lần 5
2 13 Lần 0
6 Lần 2
3 7 Lần 1
4 Lần 1
4 6 Lần 1
10 Lần 3
5 8 Lần 2
15 Lần 0
6 14 Lần 5
18 Lần 5
7 9 Lần 4
5 Lần 2
8 8 Lần 3
8 Lần 2
9 11 Lần 4