Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Trà Vinh (đặc biệt)

00
   0.37% (2 lượt)
01
   0.56% (3 lượt)
02
   0.93% (5 lượt)
03
   1.67% (9 lượt)
04
   0.93% (5 lượt)
05
   1.30% (7 lượt)
06
   0.74% (4 lượt)
07
   1.85% (10 lượt)
08
   0.93% (5 lượt)
09
   1.11% (6 lượt)
10
   1.11% (6 lượt)
11
   0.93% (5 lượt)
12
   0.93% (5 lượt)
13
   0.56% (3 lượt)
14
   0.74% (4 lượt)
15
   0.37% (2 lượt)
16
   1.48% (8 lượt)
17
   1.48% (8 lượt)
18
   0.74% (4 lượt)
19
   0.93% (5 lượt)
20
   0.74% (4 lượt)
21
   0.37% (2 lượt)
22
   0.74% (4 lượt)
23
   1.11% (6 lượt)
24
   1.11% (6 lượt)
25
   1.30% (7 lượt)
26
   1.11% (6 lượt)
27
   1.85% (10 lượt)
28
   0.74% (4 lượt)
29
   0.56% (3 lượt)
30
   1.67% (9 lượt)
31
   1.11% (6 lượt)
32
   0.74% (4 lượt)
33
   1.67% (9 lượt)
34
   1.11% (6 lượt)
35
   1.48% (8 lượt)
36
   0.37% (2 lượt)
37
   0.93% (5 lượt)
38
   0.93% (5 lượt)
39
   0.37% (2 lượt)
40
   0.74% (4 lượt)
41
   0.74% (4 lượt)
42
   0.74% (4 lượt)
43
   1.85% (10 lượt)
44
   0.93% (5 lượt)
45
   1.48% (8 lượt)
46
   1.48% (8 lượt)
47
   1.11% (6 lượt)
48
   1.48% (8 lượt)
49
   0.93% (5 lượt)
50
   0.74% (4 lượt)
51
   0.37% (2 lượt)
52
   1.11% (6 lượt)
53
   0.93% (5 lượt)
54
   0.74% (4 lượt)
55
   0.74% (4 lượt)
56
   0.37% (2 lượt)
57
   0.93% (5 lượt)
58
   1.30% (7 lượt)
59
   0.93% (5 lượt)
60
   1.30% (7 lượt)
61
   0.93% (5 lượt)
62
   0.93% (5 lượt)
63
   0.93% (5 lượt)
64
   0.93% (5 lượt)
65
   1.30% (7 lượt)
66
   1.48% (8 lượt)
67
   0.74% (4 lượt)
68
   0.37% (2 lượt)
69
   0.74% (4 lượt)
70
   0.93% (5 lượt)
71
   0.93% (5 lượt)
72
   1.11% (6 lượt)
73
   0.56% (3 lượt)
74
   0.93% (5 lượt)
75
   1.11% (6 lượt)
76
   1.30% (7 lượt)
77
   1.48% (8 lượt)
78
   1.11% (6 lượt)
79
   1.48% (8 lượt)
80
   0.74% (4 lượt)
81
   1.11% (6 lượt)
82
   0.74% (4 lượt)
83
   1.11% (6 lượt)
84
   1.30% (7 lượt)
85
   0.93% (5 lượt)
86
   1.30% (7 lượt)
87
   0.56% (3 lượt)
88
   0.93% (5 lượt)
89
   1.48% (8 lượt)
90
   0.74% (4 lượt)
91
   0.93% (5 lượt)
92
   0.74% (4 lượt)
93
   0.93% (5 lượt)
94
   1.11% (6 lượt)
95
   0.93% (5 lượt)
96
   1.11% (6 lượt)
97
   0.74% (4 lượt)
98
   1.11% (6 lượt)
99
   1.67% (9 lượt)

Thống kê - Xổ số Trà Vinh đến ngày 10/07/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

43 4 Lần Tăng 1
05 3 Lần Tăng 2
44 3 Lần Không tăng
45 3 Lần Không tăng
12 2 Lần Không tăng
24 2 Lần Tăng 1
27 2 Lần Không tăng
29 2 Lần Tăng 1
46 2 Lần Không tăng
53 2 Lần Tăng 1
57 2 Lần Không tăng
59 2 Lần Không tăng
65 2 Lần Không tăng
66 2 Lần Không tăng
75 2 Lần Tăng 1
76 2 Lần Không tăng
80 2 Lần Không tăng
88 2 Lần Không tăng
96 2 Lần Không tăng
97 2 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

43 7 Lần Tăng 2
23 5 Lần Không tăng
12 4 Lần Không tăng
16 4 Lần Tăng 1
17 4 Lần Không tăng
34 4 Lần Không tăng
65 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

07 10 Lần Không tăng
27 10 Lần Giảm 1
43 10 Lần Tăng 2
03 9 Lần Không tăng
30 9 Lần Không tăng
33 9 Lần Không tăng
99 9 Lần Không tăng
16 8 Lần Tăng 1
17 8 Lần Không tăng
35 8 Lần Không tăng
45 8 Lần Không tăng
46 8 Lần Không tăng
48 8 Lần Không tăng
66 8 Lần Giảm 1
77 8 Lần Không tăng
79 8 Lần Không tăng
89 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

24 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

39      22 lần
21      20 lần
70      18 lần
13      17 lần
72      17 lần
73      16 lần
28      15 lần
68      14 lần
91      13 lần
36      12 lần
54      12 lần
55      12 lần
38      11 lần
61      11 lần
08      10 lần
37      10 lần
41      10 lần
50      10 lần
62      10 lần
95      9 lần
83      8 lần
87      8 lần
02      7 lần
14      7 lần
42      7 lần
58      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Trà Vinh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 1
0 5 Lần 2
8 Lần 1
1 7 Lần 4
11 Lần 5
2 7 Lần 3
7 Lần 2
3 13 Lần 7
14 Lần 1
4 12 Lần 3
8 Lần 2
5 11 Lần 2
9 Lần 2
6 11 Lần 0
8 Lần 1
7 9 Lần 1
9 Lần 1
8 5 Lần 1
9 Lần 2
9 10 Lần 1