Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Ba

Thứ ba
15/8/2017
Bến Tre
39 - 55
Vũng Tàu
67 - 16
Bạc Liêu
40 - 43
Thứ ba
8/8/2017
Bến Tre
85 - 31
Vũng Tàu
31 - 12
Bạc Liêu
29 - 12
Thứ ba
1/8/2017
Bến Tre
40 - 63
Vũng Tàu
91 - 76
Bạc Liêu
67 - 30
Thứ ba
25/7/2017
Bến Tre
54 - 83
Vũng Tàu
18 - 16
Bạc Liêu
61 - 76
Thứ ba
18/7/2017
Bến Tre
60 - 38
Vũng Tàu
27 - 59
Bạc Liêu
65 - 59
Thứ ba
11/7/2017
Bến Tre
61 - 59
Vũng Tàu
26 - 28
Bạc Liêu
50 - 66
Thứ ba
4/7/2017
Bến Tre
53 - 52
Vũng Tàu
27 - 70
Bạc Liêu
20 - 86
Thứ ba
27/6/2017
Bến Tre
60 - 95
Vũng Tàu
13 - 63
Bạc Liêu
40 - 54
Thứ ba
20/6/2017
Bến Tre
54 - 50
Vũng Tàu
73 - 32
Bạc Liêu
32 - 44
Thứ ba
13/6/2017
Bến Tre
04 - 09
Vũng Tàu
25 - 18
Bạc Liêu
32 - 26
Thứ ba
6/6/2017
Bến Tre
61 - 61
Vũng Tàu
12 - 84
Bạc Liêu
97 - 04
Thứ ba
30/5/2017
Bến Tre
30 - 20
Vũng Tàu
69 - 92
Bạc Liêu
05 - 94
Thứ ba
23/5/2017
Bến Tre
35 - 49
Vũng Tàu
38 - 42
Bạc Liêu
42 - 68
Thứ ba
16/5/2017
Bến Tre
07 - 77
Vũng Tàu
63 - 41
Bạc Liêu
22 - 79
Thứ ba
9/5/2017
Bến Tre
12 - 80
Vũng Tàu
08 - 72
Bạc Liêu
60 - 47
Thứ ba
2/5/2017
Bến Tre
63 - 31
Vũng Tàu
15 - 00
Bạc Liêu
05 - 63
Thứ ba
25/4/2017
Bến Tre
14 - 88
Vũng Tàu
03 - 57
Bạc Liêu
94 - 34
Thứ ba
18/4/2017
Bến Tre
69 - 89
Vũng Tàu
55 - 34
Bạc Liêu
94 - 67
Thứ ba
11/4/2017
Bến Tre
94 - 23
Vũng Tàu
61 - 32
Bạc Liêu
00 - 40
Thứ ba
4/4/2017
Bến Tre
20 - 65
Vũng Tàu
44 - 22
Bạc Liêu
50 - 03
Thứ ba
28/3/2017
Bến Tre
67 - 14
Vũng Tàu
10 - 23
Bạc Liêu
61 - 68
Thứ ba
21/3/2017
Bến Tre
71 - 16
Vũng Tàu
17 - 49
Bạc Liêu
03 - 54
Thứ ba
14/3/2017
Bến Tre
79 - 60
Vũng Tàu
48 - 06
Bạc Liêu
68 - 42
Thứ ba
7/3/2017
Bến Tre
85 - 50
Vũng Tàu
31 - 89
Bạc Liêu
75 - 73
Thứ ba
28/2/2017
Bến Tre
95 - 80
Vũng Tàu
56 - 38
Bạc Liêu
65 - 92
Thứ ba
21/2/2017
Bến Tre
45 - 25
Vũng Tàu
06 - 48
Bạc Liêu
04 - 76
Thứ ba
14/2/2017
Bến Tre
54 - 37
Vũng Tàu
42 - 86
Bạc Liêu
25 - 30
Thứ ba
7/2/2017
Bến Tre
79 - 40
Vũng Tàu
43 - 88
Bạc Liêu
11 - 77
Thứ ba
31/1/2017
Bến Tre
93 - 50
Vũng Tàu
02 - 65
Bạc Liêu
49 - 45
Thứ ba
24/1/2017
Bến Tre
61 - 35
Vũng Tàu
94 - 35
Bạc Liêu
28 - 22