Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Ba

Thứ ba
12/12/2017
Bến Tre
57 - 72
Vũng Tàu
40 - 65
Bạc Liêu
19 - 61
Thứ ba
5/12/2017
Bến Tre
38 - 47
Vũng Tàu
08 - 73
Bạc Liêu
84 - 51
Thứ ba
28/11/2017
Bến Tre
42 - 51
Vũng Tàu
64 - 53
Bạc Liêu
02 - 71
Thứ ba
21/11/2017
Bến Tre
63 - 84
Vũng Tàu
20 - 50
Bạc Liêu
78 - 15
Thứ ba
14/11/2017
Bến Tre
85 - 31
Vũng Tàu
37 - 24
Bạc Liêu
68 - 10
Thứ ba
7/11/2017
Bến Tre
39 - 96
Vũng Tàu
37 - 60
Bạc Liêu
14 - 33
Thứ ba
31/10/2017
Bến Tre
85 - 52
Vũng Tàu
19 - 49
Bạc Liêu
66 - 78
Thứ ba
24/10/2017
Bến Tre
65 - 19
Vũng Tàu
23 - 19
Bạc Liêu
84 - 40
Thứ ba
17/10/2017
Bến Tre
65 - 37
Vũng Tàu
38 - 63
Bạc Liêu
83 - 64
Thứ ba
10/10/2017
Bến Tre
06 - 38
Vũng Tàu
23 - 10
Bạc Liêu
01 - 41
Thứ ba
3/10/2017
Bến Tre
38 - 52
Vũng Tàu
10 - 15
Bạc Liêu
81 - 93
Thứ ba
26/9/2017
Bến Tre
50 - 30
Vũng Tàu
83 - 28
Bạc Liêu
40 - 15
Thứ ba
19/9/2017
Bến Tre
32 - 32
Vũng Tàu
14 - 96
Bạc Liêu
05 - 28
Thứ ba
12/9/2017
Bến Tre
12 - 57
Vũng Tàu
26 - 65
Bạc Liêu
33 - 83
Thứ ba
5/9/2017
Bến Tre
16 - 35
Vũng Tàu
58 - 84
Bạc Liêu
90 - 71
Thứ ba
29/8/2017
Bến Tre
18 - 11
Vũng Tàu
10 - 67
Bạc Liêu
17 - 86
Thứ ba
22/8/2017
Bến Tre
56 - 33
Vũng Tàu
74 - 66
Bạc Liêu
64 - 68
Thứ ba
15/8/2017
Bến Tre
39 - 55
Vũng Tàu
67 - 16
Bạc Liêu
40 - 43
Thứ ba
8/8/2017
Bến Tre
85 - 31
Vũng Tàu
31 - 12
Bạc Liêu
29 - 12
Thứ ba
1/8/2017
Bến Tre
40 - 63
Vũng Tàu
91 - 76
Bạc Liêu
67 - 30
Thứ ba
25/7/2017
Bến Tre
54 - 83
Vũng Tàu
18 - 16
Bạc Liêu
61 - 76
Thứ ba
18/7/2017
Bến Tre
60 - 38
Vũng Tàu
27 - 59
Bạc Liêu
65 - 59
Thứ ba
11/7/2017
Bến Tre
61 - 59
Vũng Tàu
26 - 28
Bạc Liêu
50 - 66
Thứ ba
4/7/2017
Bến Tre
53 - 52
Vũng Tàu
27 - 70
Bạc Liêu
20 - 86
Thứ ba
27/6/2017
Bến Tre
60 - 95
Vũng Tàu
13 - 63
Bạc Liêu
40 - 54
Thứ ba
20/6/2017
Bến Tre
54 - 50
Vũng Tàu
73 - 32
Bạc Liêu
32 - 44
Thứ ba
13/6/2017
Bến Tre
04 - 09
Vũng Tàu
25 - 18
Bạc Liêu
32 - 26
Thứ ba
6/6/2017
Bến Tre
61 - 61
Vũng Tàu
12 - 84
Bạc Liêu
97 - 04
Thứ ba
30/5/2017
Bến Tre
30 - 20
Vũng Tàu
69 - 92
Bạc Liêu
05 - 94
Thứ ba
23/5/2017
Bến Tre
35 - 49
Vũng Tàu
38 - 42
Bạc Liêu
42 - 68