Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Hai

Thứ hai
19/9/2022
Phú Yên
03 - 73
Thừa T. Huế
98 - 94
Thứ hai
12/9/2022
Phú Yên
87 - 93
Thừa T. Huế
04 - 29
Thứ hai
5/9/2022
Phú Yên
45 - 48
Thừa T. Huế
05 - 58
Thứ hai
29/8/2022
Phú Yên
94 - 95
Thừa T. Huế
97 - 86
Thứ hai
22/8/2022
Phú Yên
58 - 21
Thừa T. Huế
86 - 04
Thứ hai
15/8/2022
Phú Yên
20 - 07
Thừa T. Huế
01 - 46
Thứ hai
8/8/2022
Phú Yên
90 - 57
Thừa T. Huế
25 - 58
Thứ hai
1/8/2022
Phú Yên
90 - 62
Thừa T. Huế
51 - 87
Thứ hai
25/7/2022
Phú Yên
31 - 01
Thừa T. Huế
49 - 96
Thứ hai
18/7/2022
Phú Yên
17 - 70
Thừa T. Huế
03 - 48
Thứ hai
11/7/2022
Phú Yên
18 - 20
Thừa T. Huế
15 - 84
Thứ hai
4/7/2022
Phú Yên
40 - 57
Thừa T. Huế
86 - 03
Thứ hai
27/6/2022
Phú Yên
34 - 72
Thừa T. Huế
80 - 41
Thứ hai
20/6/2022
Phú Yên
65 - 99
Thừa T. Huế
80 - 51
Thứ hai
13/6/2022
Phú Yên
80 - 36
Thừa T. Huế
11 - 03
Thứ hai
6/6/2022
Phú Yên
29 - 22
Thừa T. Huế
35 - 22
Thứ hai
30/5/2022
Phú Yên
59 - 82
Thừa T. Huế
65 - 93
Thứ hai
23/5/2022
Phú Yên
49 - 31
Thừa T. Huế
69 - 84
Thứ hai
16/5/2022
Phú Yên
87 - 27
Thừa T. Huế
99 - 16
Thứ hai
9/5/2022
Phú Yên
52 - 89
Thừa T. Huế
89 - 72
Thứ hai
2/5/2022
Phú Yên
96 - 42
Thừa T. Huế
82 - 63
Thứ hai
25/4/2022
Phú Yên
99 - 34
Thừa T. Huế
34 - 27
Thứ hai
18/4/2022
Phú Yên
05 - 91
Thừa T. Huế
17 - 74
Thứ hai
11/4/2022
Phú Yên
55 - 47
Thừa T. Huế
25 - 90
Thứ hai
4/4/2022
Phú Yên
17 - 32
Thừa T. Huế
60 - 74
Thứ hai
28/3/2022
Phú Yên
05 - 11
Thừa T. Huế
68 - 36
Thứ hai
21/3/2022
Phú Yên
81 - 67
Thừa T. Huế
84 - 69
Thứ hai
14/3/2022
Phú Yên
26 - 97
Thừa T. Huế
54 - 45
Thứ hai
7/3/2022
Phú Yên
00 - 07
Thừa T. Huế
71 - 23
Thứ hai
28/2/2022
Phú Yên
49 - 20
Thừa T. Huế
31 - 40