Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Hai

Thứ hai
30/1/2023
Phú Yên
05 - 45
Thừa T. Huế
25 - 33
Thứ hai
23/1/2023
Phú Yên
15 - 19
Thừa T. Huế
19 - 17
Thứ hai
16/1/2023
Phú Yên
03 - 24
Thừa T. Huế
74 - 53
Thứ hai
9/1/2023
Phú Yên
29 - 93
Thừa T. Huế
10 - 86
Thứ hai
2/1/2023
Phú Yên
83 - 78
Thừa T. Huế
65 - 35
Thứ hai
26/12/2022
Phú Yên
37 - 54
Thừa T. Huế
67 - 06
Thứ hai
19/12/2022
Phú Yên
66 - 97
Thừa T. Huế
70 - 92
Thứ hai
12/12/2022
Phú Yên
07 - 93
Thừa T. Huế
56 - 68
Thứ hai
5/12/2022
Phú Yên
16 - 99
Thừa T. Huế
08 - 43
Thứ hai
28/11/2022
Phú Yên
50 - 10
Thừa T. Huế
66 - 33
Thứ hai
21/11/2022
Phú Yên
38 - 88
Thừa T. Huế
53 - 41
Thứ hai
14/11/2022
Phú Yên
87 - 05
Thừa T. Huế
18 - 17
Thứ hai
7/11/2022
Phú Yên
21 - 95
Thừa T. Huế
32 - 09
Thứ hai
31/10/2022
Phú Yên
37 - 30
Thừa T. Huế
59 - 82
Thứ hai
24/10/2022
Phú Yên
94 - 05
Thừa T. Huế
80 - 87
Thứ hai
17/10/2022
Phú Yên
51 - 22
Thừa T. Huế
50 - 89
Thứ hai
10/10/2022
Phú Yên
68 - 36
Thừa T. Huế
58 - 32
Thứ hai
3/10/2022
Phú Yên
52 - 74
Thừa T. Huế
51 - 37
Thứ hai
26/9/2022
Phú Yên
56 - 07
Thừa T. Huế
33 - 41
Thứ hai
19/9/2022
Phú Yên
03 - 73
Thừa T. Huế
98 - 94
Thứ hai
12/9/2022
Phú Yên
87 - 93
Thừa T. Huế
04 - 29
Thứ hai
5/9/2022
Phú Yên
45 - 48
Thừa T. Huế
05 - 58
Thứ hai
29/8/2022
Phú Yên
94 - 95
Thừa T. Huế
97 - 86
Thứ hai
22/8/2022
Phú Yên
58 - 21
Thừa T. Huế
86 - 04
Thứ hai
15/8/2022
Phú Yên
20 - 07
Thừa T. Huế
01 - 46
Thứ hai
8/8/2022
Phú Yên
90 - 57
Thừa T. Huế
25 - 58
Thứ hai
1/8/2022
Phú Yên
90 - 62
Thừa T. Huế
51 - 87
Thứ hai
25/7/2022
Phú Yên
31 - 01
Thừa T. Huế
49 - 96
Thứ hai
18/7/2022
Phú Yên
17 - 70
Thừa T. Huế
03 - 48
Thứ hai
11/7/2022
Phú Yên
18 - 20
Thừa T. Huế
15 - 84