KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam

Thứ ba Ngày: 21/03/2023XSXSQNM
ChụcSốĐ.Vị
1,32,404,7
310,6,7
624
8302,1,7
0,240,62
95 
1,42,6,762,6
0,1,376
 83
 95
Giải ĐB
713617
Giải nhất
18795
Giải nhì
19637
Giải ba
09146
15024
Giải tư
83031
22007
50683
12210
59604
24840
19066
Giải năm
0846
Giải sáu
0762
3230
9576
Giải bảy
830
Giải 8
16
 
Thứ ba Ngày: 14/03/2023XSXSQNM
ChụcSốĐ.Vị
0,2,300,3
813,5,8
920,5
0,1,3,630,3,7
4,944,7
1,2,95 
 63,8
3,47 
1,681
 92,4,5
Giải ĐB
396194
Giải nhất
01268
Giải nhì
85720
Giải ba
24381
76203
Giải tư
41292
23730
83218
92215
62747
53963
37500
Giải năm
4225
Giải sáu
0695
7437
2733
Giải bảy
913
Giải 8
44
 
Thứ ba Ngày: 07/03/2023XSXSQNM
ChụcSốĐ.Vị
3,701,2,8
0,213,7
0,2,321,2
130,2,7
 46,8
5,6,755
4,965
1,370,5
0,48 
996,9
Giải ĐB
634022
Giải nhất
20417
Giải nhì
16301
Giải ba
22821
05296
Giải tư
35048
45675
47765
36846
10113
19755
27099
Giải năm
4770
Giải sáu
0230
3232
4808
Giải bảy
437
Giải 8
02
 
Thứ ba Ngày: 28/02/2023XSXSQNM
ChụcSốĐ.Vị
 02,4,82
5,619
023
2,434
0,343
 51,8,92
761
776,7,8,9
02,5,7,888
1,52,79 
Giải ĐB
200702
Giải nhất
92008
Giải nhì
39604
Giải ba
99261
76476
Giải tư
17443
87958
48559
13651
15778
60519
67777
Giải năm
1534
Giải sáu
1879
3359
7508
Giải bảy
188
Giải 8
23
 
Thứ ba Ngày: 21/02/2023XSXSQNM
ChụcSốĐ.Vị
107
5,910,4,8
 23,8
2,6,93 
1,5,646
751,4,6,8
4,563,4
075
1,2,589
8,991,3,9
Giải ĐB
667951
Giải nhất
52475
Giải nhì
55063
Giải ba
91391
45810
Giải tư
88307
20664
68493
77518
21556
16728
00389
Giải năm
6123
Giải sáu
2346
3899
4154
Giải bảy
258
Giải 8
14
 
Thứ ba Ngày: 14/02/2023XSXSQNM
ChụcSốĐ.Vị
4,804
312,3,5,7
9
1,328
1,531,2,4,6
0,3,440,4
1,753,6,9
3,56 
175
280
1,59 
Giải ĐB
157180
Giải nhất
36932
Giải nhì
15556
Giải ba
41004
70531
Giải tư
20619
89444
45975
85940
66217
17736
91334
Giải năm
0712
Giải sáu
9013
4715
9553
Giải bảy
728
Giải 8
59
 
Thứ ba Ngày: 07/02/2023XSXSQNM
ChụcSốĐ.Vị
703,5
812
1,72253
03 
8,94 
0,23,52552,6,9
56 
7,970,22,7
 81,4
594,7
Giải ĐB
212225
Giải nhất
55672
Giải nhì
66070
Giải ba
27912
91594
Giải tư
52472
46205
54959
63255
26777
78025
88856
Giải năm
2325
Giải sáu
6984
5703
0855
Giải bảy
781
Giải 8
97