Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Ba

Thứ ba
21/3/2023
Đắk Lắk
95 - 07
Quảng Nam
16 - 17
Thứ ba
14/3/2023
Đắk Lắk
29 - 07
Quảng Nam
44 - 94
Thứ ba
7/3/2023
Đắk Lắk
66 - 44
Quảng Nam
02 - 22
Thứ ba
28/2/2023
Đắk Lắk
99 - 19
Quảng Nam
23 - 02
Thứ ba
21/2/2023
Đắk Lắk
46 - 25
Quảng Nam
14 - 51
Thứ ba
14/2/2023
Đắk Lắk
12 - 75
Quảng Nam
59 - 80
Thứ ba
7/2/2023
Đắk Lắk
98 - 20
Quảng Nam
97 - 25
Thứ ba
31/1/2023
Đắk Lắk
48 - 76
Quảng Nam
47 - 52
Thứ ba
24/1/2023
Đắk Lắk
74 - 27
Quảng Nam
41 - 63
Thứ ba
17/1/2023
Đắk Lắk
34 - 46
Quảng Nam
76 - 32
Thứ ba
10/1/2023
Đắk Lắk
73 - 21
Quảng Nam
45 - 90
Thứ ba
3/1/2023
Đắk Lắk
89 - 76
Quảng Nam
06 - 77
Thứ ba
27/12/2022
Đắk Lắk
36 - 53
Quảng Nam
74 - 22
Thứ ba
20/12/2022
Đắk Lắk
32 - 30
Quảng Nam
69 - 49
Thứ ba
13/12/2022
Đắk Lắk
13 - 36
Quảng Nam
64 - 37
Thứ ba
6/12/2022
Đắk Lắk
05 - 20
Quảng Nam
51 - 55
Thứ ba
29/11/2022
Đắk Lắk
91 - 34
Quảng Nam
46 - 05
Thứ ba
22/11/2022
Đắk Lắk
55 - 57
Quảng Nam
98 - 94
Thứ ba
15/11/2022
Đắk Lắk
22 - 69
Quảng Nam
63 - 84
Thứ ba
8/11/2022
Đắk Lắk
32 - 54
Quảng Nam
06 - 41
Thứ ba
1/11/2022
Đắk Lắk
40 - 59
Quảng Nam
15 - 06
Thứ ba
25/10/2022
Đắk Lắk
37 - 60
Quảng Nam
64 - 59
Thứ ba
18/10/2022
Đắk Lắk
48 - 73
Quảng Nam
83 - 48
Thứ ba
11/10/2022
Đắk Lắk
78 - 07
Quảng Nam
32 - 25
Thứ ba
4/10/2022
Đắk Lắk
39 - 79
Quảng Nam
38 - 88
Thứ ba
27/9/2022
Đắk Lắk
16 - 19
Quảng Nam
13 - 62
Thứ ba
20/9/2022
Đắk Lắk
07 - 58
Quảng Nam
08 - 31
Thứ ba
13/9/2022
Đắk Lắk
03 - 82
Quảng Nam
21 - 39
Thứ ba
6/9/2022
Đắk Lắk
03 - 85
Quảng Nam
90 - 68
Thứ ba
30/8/2022
Đắk Lắk
36 - 84
Quảng Nam
92 - 32