Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Ba

Thứ ba
20/3/2018
Đắk Lắk
92 - 04
Quảng Nam
85 - 67
Thứ ba
13/3/2018
Đắk Lắk
39 - 57
Quảng Nam
46 - 57
Thứ ba
6/3/2018
Đắk Lắk
94 - 95
Quảng Nam
93 - 67
Thứ ba
27/2/2018
Đắk Lắk
53 - 19
Quảng Nam
48 - 56
Thứ ba
20/2/2018
Đắk Lắk
92 - 09
Quảng Nam
47 - 74
Thứ ba
13/2/2018
Đắk Lắk
90 - 55
Quảng Nam
73 - 46
Thứ ba
6/2/2018
Đắk Lắk
68 - 84
Quảng Nam
22 - 35
Thứ ba
30/1/2018
Đắk Lắk
23 - 09
Quảng Nam
77 - 47
Thứ ba
23/1/2018
Đắk Lắk
71 - 42
Quảng Nam
61 - 93
Thứ ba
16/1/2018
Đắk Lắk
46 - 66
Quảng Nam
45 - 21
Thứ ba
9/1/2018
Đắk Lắk
61 - 09
Quảng Nam
72 - 43
Thứ ba
2/1/2018
Đắk Lắk
42 - 60
Quảng Nam
03 - 46
Thứ ba
26/12/2017
Đắk Lắk
67 - 31
Quảng Nam
67 - 21
Thứ ba
19/12/2017
Đắk Lắk
76 - 61
Quảng Nam
52 - 25
Thứ ba
12/12/2017
Đắk Lắk
77 - 96
Quảng Nam
27 - 20
Thứ ba
5/12/2017
Đắk Lắk
43 - 24
Quảng Nam
68 - 21
Thứ ba
28/11/2017
Đắk Lắk
94 - 83
Quảng Nam
97 - 93
Thứ ba
21/11/2017
Đắk Lắk
98 - 12
Quảng Nam
23 - 42
Thứ ba
14/11/2017
Đắk Lắk
90 - 09
Quảng Nam
36 - 16
Thứ ba
7/11/2017
Đắk Lắk
71 - 54
Quảng Nam
44 - 67
Thứ ba
31/10/2017
Đắk Lắk
82 - 52
Quảng Nam
43 - 97
Thứ ba
24/10/2017
Đắk Lắk
41 - 58
Quảng Nam
35 - 07
Thứ ba
17/10/2017
Đắk Lắk
33 - 01
Quảng Nam
90 - 42
Thứ ba
10/10/2017
Đắk Lắk
08 - 79
Quảng Nam
03 - 06
Thứ ba
3/10/2017
Đắk Lắk
40 - 59
Quảng Nam
43 - 03
Thứ ba
26/9/2017
Đắk Lắk
84 - 84
Quảng Nam
68 - 90
Thứ ba
19/9/2017
Đắk Lắk
95 - 50
Quảng Nam
57 - 38
Thứ ba
12/9/2017
Đắk Lắk
71 - 75
Quảng Nam
91 - 29
Thứ ba
5/9/2017
Đắk Lắk
91 - 10
Quảng Nam
48 - 55
Thứ ba
29/8/2017
Đắk Lắk
65 - 83
Quảng Nam
35 - 53