Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Ba

Thứ ba
26/9/2023
Đắk Lắk
50 - 71
Quảng Nam
91 - 05
Thứ ba
19/9/2023
Đắk Lắk
30 - 89
Quảng Nam
14 - 43
Thứ ba
12/9/2023
Đắk Lắk
61 - 55
Quảng Nam
29 - 05
Thứ ba
5/9/2023
Đắk Lắk
01 - 76
Quảng Nam
54 - 26
Thứ ba
29/8/2023
Đắk Lắk
78 - 42
Quảng Nam
27 - 46
Thứ ba
22/8/2023
Đắk Lắk
64 - 60
Quảng Nam
00 - 93
Thứ ba
15/8/2023
Đắk Lắk
18 - 44
Quảng Nam
82 - 69
Thứ ba
8/8/2023
Đắk Lắk
61 - 53
Quảng Nam
73 - 09
Thứ ba
1/8/2023
Đắk Lắk
99 - 59
Quảng Nam
97 - 93
Thứ ba
25/7/2023
Đắk Lắk
07 - 35
Quảng Nam
90 - 67
Thứ ba
18/7/2023
Đắk Lắk
91 - 63
Quảng Nam
20 - 08
Thứ ba
11/7/2023
Đắk Lắk
49 - 86
Quảng Nam
82 - 67
Thứ ba
4/7/2023
Đắk Lắk
15 - 28
Quảng Nam
09 - 22
Thứ ba
27/6/2023
Đắk Lắk
62 - 43
Quảng Nam
50 - 35
Thứ ba
20/6/2023
Đắk Lắk
65 - 72
Quảng Nam
96 - 89
Thứ ba
13/6/2023
Đắk Lắk
35 - 62
Quảng Nam
32 - 88
Thứ ba
6/6/2023
Đắk Lắk
30 - 68
Quảng Nam
65 - 86
Thứ ba
30/5/2023
Đắk Lắk
64 - 71
Quảng Nam
33 - 96
Thứ ba
23/5/2023
Đắk Lắk
79 - 76
Quảng Nam
11 - 60
Thứ ba
16/5/2023
Đắk Lắk
10 - 13
Quảng Nam
21 - 82
Thứ ba
9/5/2023
Đắk Lắk
78 - 26
Quảng Nam
36 - 25
Thứ ba
2/5/2023
Đắk Lắk
88 - 67
Quảng Nam
09 - 80
Thứ ba
25/4/2023
Đắk Lắk
81 - 27
Quảng Nam
00 - 46
Thứ ba
18/4/2023
Đắk Lắk
00 - 41
Quảng Nam
66 - 14
Thứ ba
11/4/2023
Đắk Lắk
61 - 91
Quảng Nam
80 - 46
Thứ ba
4/4/2023
Đắk Lắk
63 - 78
Quảng Nam
65 - 02
Thứ ba
28/3/2023
Đắk Lắk
52 - 48
Quảng Nam
16 - 52
Thứ ba
21/3/2023
Đắk Lắk
95 - 07
Quảng Nam
16 - 17
Thứ ba
14/3/2023
Đắk Lắk
29 - 07
Quảng Nam
44 - 94
Thứ ba
7/3/2023
Đắk Lắk
66 - 44
Quảng Nam
02 - 22