Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Ba

Thứ ba
12/12/2017
Đắk Lắk
77 - 96
Quảng Nam
27 - 20
Thứ ba
5/12/2017
Đắk Lắk
43 - 24
Quảng Nam
68 - 21
Thứ ba
28/11/2017
Đắk Lắk
94 - 83
Quảng Nam
97 - 93
Thứ ba
21/11/2017
Đắk Lắk
98 - 12
Quảng Nam
23 - 42
Thứ ba
14/11/2017
Đắk Lắk
90 - 09
Quảng Nam
36 - 16
Thứ ba
7/11/2017
Đắk Lắk
71 - 54
Quảng Nam
44 - 67
Thứ ba
31/10/2017
Đắk Lắk
82 - 52
Quảng Nam
43 - 97
Thứ ba
24/10/2017
Đắk Lắk
41 - 58
Quảng Nam
35 - 07
Thứ ba
17/10/2017
Đắk Lắk
33 - 01
Quảng Nam
90 - 42
Thứ ba
10/10/2017
Đắk Lắk
08 - 79
Quảng Nam
03 - 06
Thứ ba
3/10/2017
Đắk Lắk
40 - 59
Quảng Nam
43 - 03
Thứ ba
26/9/2017
Đắk Lắk
84 - 84
Quảng Nam
68 - 90
Thứ ba
19/9/2017
Đắk Lắk
95 - 50
Quảng Nam
57 - 38
Thứ ba
12/9/2017
Đắk Lắk
71 - 75
Quảng Nam
91 - 29
Thứ ba
5/9/2017
Đắk Lắk
91 - 10
Quảng Nam
48 - 55
Thứ ba
29/8/2017
Đắk Lắk
65 - 83
Quảng Nam
35 - 53
Thứ ba
22/8/2017
Đắk Lắk
99 - 84
Quảng Nam
64 - 02
Thứ ba
15/8/2017
Đắk Lắk
58 - 95
Quảng Nam
79 - 06
Thứ ba
8/8/2017
Đắk Lắk
86 - 81
Quảng Nam
63 - 22
Thứ ba
1/8/2017
Đắk Lắk
51 - 00
Quảng Nam
73 - 76
Thứ ba
25/7/2017
Đắk Lắk
41 - 04
Quảng Nam
78 - 69
Thứ ba
18/7/2017
Đắk Lắk
28 - 70
Quảng Nam
67 - 57
Thứ ba
11/7/2017
Đắk Lắk
95 - 68
Quảng Nam
70 - 99
Thứ ba
4/7/2017
Đắk Lắk
58 - 17
Quảng Nam
84 - 99
Thứ ba
27/6/2017
Đắk Lắk
33 - 18
Quảng Nam
72 - 39
Thứ ba
20/6/2017
Đắk Lắk
26 - 83
Quảng Nam
45 - 75
Thứ ba
13/6/2017
Đắk Lắk
45 - 10
Quảng Nam
55 - 65
Thứ ba
6/6/2017
Đắk Lắk
06 - 77
Quảng Nam
41 - 88
Thứ ba
30/5/2017
Đắk Lắk
39 - 83
Quảng Nam
50 - 21
Thứ ba
23/5/2017
Đắk Lắk
83 - 01
Quảng Nam
28 - 94