Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Ba

Thứ ba
9/8/2022
Đắk Lắk
30 - 18
Quảng Nam
53 - 34
Thứ ba
2/8/2022
Đắk Lắk
74 - 70
Quảng Nam
73 - 38
Thứ ba
26/7/2022
Đắk Lắk
39 - 62
Quảng Nam
28 - 59
Thứ ba
19/7/2022
Đắk Lắk
99 - 20
Quảng Nam
37 - 12
Thứ ba
12/7/2022
Đắk Lắk
44 - 80
Quảng Nam
77 - 99
Thứ ba
5/7/2022
Đắk Lắk
90 - 88
Quảng Nam
51 - 83
Thứ ba
28/6/2022
Đắk Lắk
09 - 61
Quảng Nam
81 - 46
Thứ ba
21/6/2022
Đắk Lắk
81 - 90
Quảng Nam
66 - 44
Thứ ba
14/6/2022
Đắk Lắk
17 - 90
Quảng Nam
48 - 74
Thứ ba
7/6/2022
Đắk Lắk
78 - 04
Quảng Nam
60 - 23
Thứ ba
31/5/2022
Đắk Lắk
44 - 79
Quảng Nam
99 - 80
Thứ ba
24/5/2022
Đắk Lắk
46 - 02
Quảng Nam
52 - 33
Thứ ba
17/5/2022
Đắk Lắk
60 - 83
Quảng Nam
30 - 76
Thứ ba
10/5/2022
Đắk Lắk
36 - 50
Quảng Nam
80 - 55
Thứ ba
3/5/2022
Đắk Lắk
34 - 28
Quảng Nam
87 - 38
Thứ ba
26/4/2022
Đắk Lắk
63 - 17
Quảng Nam
24 - 49
Thứ ba
19/4/2022
Đắk Lắk
95 - 50
Quảng Nam
74 - 58
Thứ ba
12/4/2022
Đắk Lắk
16 - 71
Quảng Nam
23 - 15
Thứ ba
5/4/2022
Đắk Lắk
98 - 56
Quảng Nam
19 - 17
Thứ ba
29/3/2022
Đắk Lắk
10 - 92
Quảng Nam
71 - 03
Thứ ba
22/3/2022
Đắk Lắk
74 - 41
Quảng Nam
91 - 30
Thứ ba
15/3/2022
Đắk Lắk
87 - 81
Quảng Nam
97 - 55
Thứ ba
8/3/2022
Đắk Lắk
84 - 17
Quảng Nam
82 - 84
Thứ ba
1/3/2022
Đắk Lắk
55 - 22
Quảng Nam
15 - 77
Thứ ba
22/2/2022
Đắk Lắk
03 - 23
Quảng Nam
52 - 84
Thứ ba
15/2/2022
Đắk Lắk
36 - 29
Quảng Nam
13 - 08
Thứ ba
8/2/2022
Đắk Lắk
12 - 35
Quảng Nam
51 - 84
Thứ ba
1/2/2022
Đắk Lắk
39 - 91
Quảng Nam
13 - 33
Thứ ba
25/1/2022
Đắk Lắk
33 - 63
Quảng Nam
11 - 45
Thứ ba
18/1/2022
Đắk Lắk
96 - 49
Quảng Nam
11 - 32