Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Ba

Thứ ba
27/6/2017
Đắk Lắk
33 - 18
Quảng Nam
72 - 39
Thứ ba
20/6/2017
Đắk Lắk
26 - 83
Quảng Nam
45 - 75
Thứ ba
13/6/2017
Đắk Lắk
45 - 10
Quảng Nam
55 - 65
Thứ ba
6/6/2017
Đắk Lắk
06 - 77
Quảng Nam
41 - 88
Thứ ba
30/5/2017
Đắk Lắk
39 - 83
Quảng Nam
50 - 21
Thứ ba
23/5/2017
Đắk Lắk
83 - 01
Quảng Nam
28 - 94
Thứ ba
16/5/2017
Đắk Lắk
45 - 49
Quảng Nam
04 - 65
Thứ ba
9/5/2017
Đắk Lắk
95 - 10
Quảng Nam
50 - 46
Thứ ba
2/5/2017
Đắk Lắk
24 - 18
Quảng Nam
60 - 34
Thứ ba
25/4/2017
Đắk Lắk
22 - 75
Quảng Nam
01 - 40
Thứ ba
18/4/2017
Đắk Lắk
82 - 10
Quảng Nam
85 - 68
Thứ ba
11/4/2017
Đắk Lắk
47 - 09
Quảng Nam
83 - 91
Thứ ba
4/4/2017
Đắk Lắk
39 - 40
Quảng Nam
00 - 75
Thứ ba
28/3/2017
Đắk Lắk
58 - 82
Quảng Nam
79 - 27
Thứ ba
21/3/2017
Đắk Lắk
66 - 77
Quảng Nam
84 - 56
Thứ ba
14/3/2017
Đắk Lắk
64 - 47
Quảng Nam
62 - 27
Thứ ba
7/3/2017
Đắk Lắk
34 - 12
Quảng Nam
02 - 58
Thứ ba
28/2/2017
Đắk Lắk
73 - 85
Quảng Nam
45 - 10
Thứ ba
21/2/2017
Đắk Lắk
94 - 09
Quảng Nam
47 - 91
Thứ ba
14/2/2017
Đắk Lắk
18 - 18
Quảng Nam
59 - 09
Thứ ba
7/2/2017
Đắk Lắk
01 - 51
Quảng Nam
86 - 38
Thứ ba
31/1/2017
Đắk Lắk
13 - 93
Quảng Nam
49 - 93
Thứ ba
24/1/2017
Đắk Lắk
53 - 22
Quảng Nam
65 - 21
Thứ ba
17/1/2017
Đắk Lắk
34 - 96
Quảng Nam
05 - 68
Thứ ba
10/1/2017
Đắk Lắk
82 - 98
Quảng Nam
93 - 07
Thứ ba
3/1/2017
Đắk Lắk
55 - 23
Quảng Nam
13 - 17
Thứ ba
27/12/2016
Đắk Lắk
99 - 79
Quảng Nam
79 - 03
Thứ ba
20/12/2016
Đắk Lắk
25 - 41
Quảng Nam
83 - 12
Thứ ba
13/12/2016
Đắk Lắk
27 - 11
Quảng Nam
73 - 52
Thứ ba
6/12/2016
Đắk Lắk
11 - 41
Quảng Nam
18 - 04