KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Thứ sáu Ngày: 20/04/2018Loại vé: 04KS16
ChụcSốĐ.Vị
 06
 16
 24,7
 35,62,8
2,5,6,748
354,7,8,9
0,1,3264
2,5,874,8
3,4,5,787
5,999
Giải ĐB
760227
Giải nhất
25058
Giải nhì
92087
Giải ba
23206
59636
Giải tư
47574
48064
40135
09338
12036
23024
19799
Giải năm
1716
Giải sáu
9848
3959
2254
Giải bảy
978
Giải 8
57
 
Thứ sáu Ngày: 13/04/2018Loại vé: 04KS15
ChụcSốĐ.Vị
406,8
7,916
2,722,4,92
934,7
2,340,6
 57
0,1,46 
3,571,2,92
08 
22,7291,3
Giải ĐB
781491
Giải nhất
66379
Giải nhì
82557
Giải ba
72046
81137
Giải tư
01279
71629
29808
51224
19540
61772
75171
Giải năm
3306
Giải sáu
1429
8116
4793
Giải bảy
734
Giải 8
22
 
Thứ sáu Ngày: 06/04/2018Loại vé: 04KS14
ChụcSốĐ.Vị
6,7062,7
91 
623,8
236,7
9452
42,956,8,9
02,3,560,2
0,370
2,58 
591,4,5
Giải ĐB
117462
Giải nhất
98436
Giải nhì
23906
Giải ba
93456
83559
Giải tư
88423
20391
44506
12958
76907
73270
63445
Giải năm
4794
Giải sáu
6995
4645
8760
Giải bảy
828
Giải 8
37
 
Thứ sáu Ngày: 30/03/2018Loại vé: 03KS13
ChụcSốĐ.Vị
0,2,400,2
3,42,815
0,2220,22,8,9
 31,5
740,12
1,3,95 
 6 
974
2,981
295,7,8
Giải ĐB
869341
Giải nhất
29781
Giải nhì
56897
Giải ba
40328
76940
Giải tư
13415
92998
56020
91922
87500
31495
78535
Giải năm
5822
Giải sáu
7231
5474
3402
Giải bảy
729
Giải 8
41
 
Thứ sáu Ngày: 23/03/2018Loại vé: 03KS12
ChụcSốĐ.Vị
3,602
616,7
0,825,92
330,3,9
74 
2,555
1,960,1,9
174,8
782,9
22,3,6,896
Giải ĐB
528996
Giải nhất
40661
Giải nhì
37160
Giải ba
30882
34478
Giải tư
09855
83329
39602
14025
06869
81230
32416
Giải năm
4989
Giải sáu
1529
3939
0617
Giải bảy
674
Giải 8
33
 
Thứ sáu Ngày: 16/03/2018Loại vé: 03KS11
ChụcSốĐ.Vị
0,3,4,600
5,8142
 25,6
6,730
1240,5,8
2,4,551,5
260,3
973,82
4,7281
 97
Giải ĐB
353726
Giải nhất
86278
Giải nhì
82940
Giải ba
13251
31378
Giải tư
82730
08400
98760
81463
47155
73325
89481
Giải năm
3348
Giải sáu
0573
2414
4014
Giải bảy
197
Giải 8
45
 
Thứ sáu Ngày: 09/03/2018Loại vé: 03KS10
ChụcSốĐ.Vị
2,3,806,8,9
41 
4,5,920
830,9
941,2,6
852
0,4,6,966
 79
080,3,5
0,3,792,4,6
Giải ĐB
620242
Giải nhất
01766
Giải nhì
13620
Giải ba
60185
64996
Giải tư
92139
50952
14192
38946
36506
68980
51679
Giải năm
8241
Giải sáu
8709
5983
2408
Giải bảy
394
Giải 8
30