KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Thứ sáu Ngày: 22/03/2019Loại vé: 03KS12
ChụcSốĐ.Vị
409
4,61 
52 
 34
3,7,840,1,5
4,6,852,8
6,8,961,5,6,7
6,974
584,5,6,9
0,896,7
Giải ĐB
763984
Giải nhất
65389
Giải nhì
13467
Giải ba
78240
73566
Giải tư
01052
53141
14258
99597
28109
34574
66645
Giải năm
9434
Giải sáu
7561
3965
1396
Giải bảy
786
Giải 8
85
 
Thứ sáu Ngày: 15/03/2019Loại vé: 03KS11
ChụcSốĐ.Vị
0,700
 1 
 24
3,4,933,4,52,9
2,343,8
3256
5,8,9268
8,970
4,686,7
393,62,7
Giải ĐB
445700
Giải nhất
71533
Giải nhì
01170
Giải ba
07393
44843
Giải tư
53335
89297
54368
27534
31586
78039
34287
Giải năm
5596
Giải sáu
3724
2235
5548
Giải bảy
056
Giải 8
96
 
Thứ sáu Ngày: 08/03/2019Loại vé: 03KS10
ChụcSốĐ.Vị
804
1,2,711,6
821,9
5,734
0,3,946
6,853
1,465,9
 71,3,92
 80,2,5
2,6,7294
Giải ĐB
983082
Giải nhất
58585
Giải nhì
40079
Giải ba
71171
61169
Giải tư
24894
25780
88865
71479
27329
89573
76816
Giải năm
9404
Giải sáu
3846
7134
4853
Giải bảy
921
Giải 8
11
 
Thứ sáu Ngày: 01/03/2019Loại vé: 03KS09
ChụcSốĐ.Vị
52,805,7
1,911,4,8
6,823
2,83 
147
0,5502,5,6,9
562
0,4,87 
180,2,3,7
591
Giải ĐB
881680
Giải nhất
83483
Giải nhì
10518
Giải ba
86211
98059
Giải tư
45407
73482
06923
89414
44705
74187
38247
Giải năm
0450
Giải sáu
0950
4355
9056
Giải bảy
791
Giải 8
62
 
Thứ sáu Ngày: 22/02/2019Loại vé: 02KS08
ChụcSốĐ.Vị
206
 12
1,7,820,32,5
22,3,4,933,6
843,7
256,9
0,3,569
4,872
 82,4,7
5,693
Giải ĐB
072923
Giải nhất
92523
Giải nhì
01343
Giải ba
41612
31187
Giải tư
68082
67836
74093
57869
60247
83659
49272
Giải năm
6820
Giải sáu
6333
3906
6025
Giải bảy
584
Giải 8
56
 
Thứ sáu Ngày: 15/02/2019Loại vé: 02KS07
ChụcSốĐ.Vị
 09
3,5,6,912,5
1,5,8226
531
7,9245
1,4,851,2,3
2,961
 74
 822,5
091,42,6
Giải ĐB
695082
Giải nhất
04594
Giải nhì
74512
Giải ba
05174
52391
Giải tư
24809
25061
94352
37426
65496
61382
09445
Giải năm
3551
Giải sáu
5385
7231
1515
Giải bảy
194
Giải 8
53
 
Thứ sáu Ngày: 08/02/2019Loại vé: 02KS06
ChụcSốĐ.Vị
3,4,50 
812
1,2,4,822,3,8
2,430,5
640,2,3
3,850,9
7,964
 76
281,2,5
5,996,9
Giải ĐB
345023
Giải nhất
78796
Giải nhì
99742
Giải ba
03781
80464
Giải tư
60028
97043
62376
51712
23585
52482
52899
Giải năm
1140
Giải sáu
3659
6530
1850
Giải bảy
935
Giải 8
22