KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Thứ sáu Ngày: 07/05/2021Loại vé: 05KS19
ChụcSốĐ.Vị
201,5,7,8
9
015
920,4,9
83 
2,74 
0,1,5,955,6
56 
0,8274
083,72,9
0,2,892,5
Giải ĐB
450087
Giải nhất
67924
Giải nhì
44095
Giải ba
22174
92301
Giải tư
78815
58708
00020
35889
02092
06005
69629
Giải năm
6007
Giải sáu
8387
8809
6055
Giải bảy
456
Giải 8
83
 
Thứ sáu Ngày: 30/04/2021Loại vé: 04KS18
ChụcSốĐ.Vị
103,5,8
4,5,7,910,2,6
1,32 
032,8
 41
051
1,967,9
6,971,8
0,3,78 
6,991,6,7,9
Giải ĐB
300869
Giải nhất
16741
Giải nhì
89178
Giải ba
20099
34251
Giải tư
30697
81612
62238
86771
64767
70432
91096
Giải năm
1216
Giải sáu
7391
5005
1410
Giải bảy
503
Giải 8
08
 
Thứ sáu Ngày: 23/04/2021Loại vé: 04KS17
ChụcSốĐ.Vị
404,9
212
1,3,52,621
732,7,9
0,6,940,6
7522
4,862,4
373,5,9
 86
0,3,794
Giải ĐB
414609
Giải nhất
49662
Giải nhì
72973
Giải ba
48494
57446
Giải tư
33340
52639
05012
59852
33004
38386
89132
Giải năm
4975
Giải sáu
9521
1652
5379
Giải bảy
137
Giải 8
64
 
Thứ sáu Ngày: 16/04/2021Loại vé: 04KS16
ChụcSốĐ.Vị
6201,2
0,3,613
0,6,82 
131
 46,7
7,957,9
4602,1,2,7
4,5,6,775,7
 82
5,995,9
Giải ĐB
847899
Giải nhất
53601
Giải nhì
19162
Giải ba
16075
93560
Giải tư
15046
73502
49759
27795
84160
23667
34682
Giải năm
3247
Giải sáu
4777
0857
0761
Giải bảy
731
Giải 8
13
 
Thứ sáu Ngày: 09/04/2021Loại vé: 04KS15
ChụcSốĐ.Vị
907
2,613,4,6
2,621,2,3
1,2,5,63 
1,847,9
 53
161,2,3,92
0,47 
884,8
4,6290
Giải ĐB
269016
Giải nhất
74649
Giải nhì
72113
Giải ba
46614
47869
Giải tư
97788
31447
54521
20584
35863
48953
70761
Giải năm
1722
Giải sáu
4869
1223
4162
Giải bảy
507
Giải 8
90
 
Thứ sáu Ngày: 02/04/2021Loại vé: 04KS14
ChụcSốĐ.Vị
4,802,7
1,311,4
0,8,923,6,7
2,4,9231,9
1,640,3,6
 5 
2,464
0,27 
 80,2
392,32
Giải ĐB
852531
Giải nhất
36707
Giải nhì
14693
Giải ba
31002
96482
Giải tư
47393
77046
00539
28564
47940
67323
87926
Giải năm
6014
Giải sáu
8211
0392
7980
Giải bảy
943
Giải 8
27
 
Thứ sáu Ngày: 26/03/2021Loại vé: 03KS13
ChụcSốĐ.Vị
4,807
619
5223,6,9
2,5,923 
 40
 522,3,6
2,561,9
0,777,9
880,8
1,2,6,7932
Giải ĐB
174652
Giải nhất
99377
Giải nhì
57323
Giải ba
94526
18419
Giải tư
96807
73169
68793
98479
43456
12129
67993
Giải năm
0980
Giải sáu
1161
7288
5153
Giải bảy
852
Giải 8
40