Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Sáu

Thứ sáu
18/8/2017
Vĩnh Long
40 - 17
Bình Dương
08 - 01
Trà Vinh
93 - 51
Thứ sáu
11/8/2017
Vĩnh Long
86 - 63
Bình Dương
73 - 75
Trà Vinh
36 - 42
Thứ sáu
4/8/2017
Vĩnh Long
14 - 67
Bình Dương
01 - 75
Trà Vinh
69 - 96
Thứ sáu
28/7/2017
Vĩnh Long
95 - 94
Bình Dương
68 - 40
Trà Vinh
55 - 41
Thứ sáu
21/7/2017
Vĩnh Long
94 - 80
Bình Dương
62 - 86
Trà Vinh
14 - 91
Thứ sáu
14/7/2017
Vĩnh Long
30 - 60
Bình Dương
90 - 09
Trà Vinh
16 - 63
Thứ sáu
7/7/2017
Vĩnh Long
91 - 93
Bình Dương
27 - 70
Trà Vinh
26 - 95
Thứ sáu
30/6/2017
Vĩnh Long
78 - 17
Bình Dương
80 - 94
Trà Vinh
71 - 49
Thứ sáu
23/6/2017
Vĩnh Long
93 - 28
Bình Dương
56 - 87
Trà Vinh
17 - 33
Thứ sáu
16/6/2017
Vĩnh Long
09 - 06
Bình Dương
67 - 13
Trà Vinh
26 - 31
Thứ sáu
9/6/2017
Vĩnh Long
44 - 53
Bình Dương
41 - 24
Trà Vinh
22 - 67
Thứ sáu
2/6/2017
Vĩnh Long
23 - 37
Bình Dương
05 - 48
Trà Vinh
05 - 27
Thứ sáu
26/5/2017
Vĩnh Long
54 - 75
Bình Dương
96 - 48
Trà Vinh
10 - 37
Thứ sáu
19/5/2017
Vĩnh Long
78 - 58
Bình Dương
08 - 94
Trà Vinh
09 - 91
Thứ sáu
12/5/2017
Vĩnh Long
27 - 06
Bình Dương
30 - 99
Trà Vinh
42 - 27
Thứ sáu
5/5/2017
Vĩnh Long
57 - 82
Bình Dương
03 - 11
Trà Vinh
45 - 32
Thứ sáu
28/4/2017
Vĩnh Long
66 - 93
Bình Dương
25 - 03
Trà Vinh
05 - 43
Thứ sáu
21/4/2017
Vĩnh Long
84 - 79
Bình Dương
96 - 94
Trà Vinh
32 - 84
Thứ sáu
14/4/2017
Vĩnh Long
56 - 81
Bình Dương
51 - 80
Trà Vinh
55 - 05
Thứ sáu
7/4/2017
Vĩnh Long
18 - 29
Bình Dương
59 - 19
Trà Vinh
53 - 80
Thứ sáu
31/3/2017
Vĩnh Long
42 - 20
Bình Dương
08 - 73
Trà Vinh
48 - 00
Thứ sáu
24/3/2017
Vĩnh Long
03 - 58
Bình Dương
51 - 40
Trà Vinh
66 - 70
Thứ sáu
17/3/2017
Vĩnh Long
79 - 03
Bình Dương
90 - 93
Trà Vinh
87 - 48
Thứ sáu
10/3/2017
Vĩnh Long
73 - 59
Bình Dương
88 - 05
Trà Vinh
74 - 95
Thứ sáu
3/3/2017
Vĩnh Long
87 - 39
Bình Dương
39 - 63
Trà Vinh
48 - 85
Thứ sáu
24/2/2017
Vĩnh Long
00 - 61
Bình Dương
63 - 11
Trà Vinh
68 - 86
Thứ sáu
17/2/2017
Vĩnh Long
51 - 11
Bình Dương
29 - 09
Trà Vinh
05 - 92
Thứ sáu
10/2/2017
Vĩnh Long
89 - 67
Bình Dương
11 - 41
Trà Vinh
80 - 42
Thứ sáu
3/2/2017
Vĩnh Long
47 - 49
Bình Dương
78 - 52
Trà Vinh
65 - 39
Thứ sáu
27/1/2017
Vĩnh Long
77 - 66
Bình Dương
62 - 88
Trà Vinh
78 - 08