Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Năm

Thứ năm
24/5/2018
Bình Định
17 - 22
Quảng Trị
88 - 65
Quảng Bình
46 - 94
Thứ năm
17/5/2018
Bình Định
88 - 24
Quảng Trị
81 - 42
Quảng Bình
12 - 67
Thứ năm
10/5/2018
Bình Định
43 - 17
Quảng Trị
35 - 79
Quảng Bình
85 - 59
Thứ năm
3/5/2018
Bình Định
18 - 33
Quảng Trị
30 - 54
Quảng Bình
84 - 46
Thứ năm
26/4/2018
Bình Định
22 - 13
Quảng Trị
67 - 51
Quảng Bình
98 - 45
Thứ năm
19/4/2018
Bình Định
84 - 51
Quảng Trị
88 - 89
Quảng Bình
76 - 93
Thứ năm
12/4/2018
Bình Định
69 - 08
Quảng Trị
34 - 08
Quảng Bình
35 - 73
Thứ năm
5/4/2018
Bình Định
62 - 12
Quảng Trị
14 - 37
Quảng Bình
92 - 04
Thứ năm
29/3/2018
Bình Định
59 - 05
Quảng Trị
26 - 62
Quảng Bình
67 - 08
Thứ năm
22/3/2018
Bình Định
02 - 13
Quảng Trị
88 - 80
Quảng Bình
11 - 69
Thứ năm
15/3/2018
Bình Định
63 - 51
Quảng Trị
08 - 20
Quảng Bình
06 - 07
Thứ năm
8/3/2018
Bình Định
50 - 66
Quảng Trị
11 - 92
Quảng Bình
78 - 11
Thứ năm
1/3/2018
Bình Định
10 - 25
Quảng Trị
22 - 65
Quảng Bình
45 - 97
Thứ năm
22/2/2018
Bình Định
35 - 29
Quảng Trị
83 - 82
Quảng Bình
15 - 84
Thứ năm
15/2/2018
Bình Định
78 - 03
Quảng Trị
43 - 49
Quảng Bình
97 - 28
Thứ năm
8/2/2018
Bình Định
43 - 87
Quảng Trị
19 - 71
Quảng Bình
35 - 32
Thứ năm
1/2/2018
Bình Định
81 - 67
Quảng Trị
10 - 10
Quảng Bình
31 - 43
Thứ năm
25/1/2018
Bình Định
96 - 36
Quảng Trị
01 - 88
Quảng Bình
75 - 97
Thứ năm
18/1/2018
Bình Định
81 - 69
Quảng Trị
84 - 22
Quảng Bình
78 - 74
Thứ năm
11/1/2018
Bình Định
31 - 10
Quảng Trị
90 - 61
Quảng Bình
44 - 05
Thứ năm
4/1/2018
Bình Định
06 - 96
Quảng Trị
17 - 93
Quảng Bình
67 - 10
Thứ năm
28/12/2017
Bình Định
40 - 52
Quảng Trị
96 - 61
Quảng Bình
88 - 01
Thứ năm
21/12/2017
Bình Định
61 - 80
Quảng Trị
84 - 63
Quảng Bình
68 - 00
Thứ năm
14/12/2017
Bình Định
43 - 46
Quảng Trị
74 - 32
Quảng Bình
94 - 54
Thứ năm
7/12/2017
Bình Định
37 - 14
Quảng Trị
48 - 28
Quảng Bình
99 - 83
Thứ năm
30/11/2017
Bình Định
66 - 60
Quảng Trị
52 - 07
Quảng Bình
23 - 63
Thứ năm
23/11/2017
Bình Định
75 - 33
Quảng Trị
19 - 69
Quảng Bình
52 - 25
Thứ năm
16/11/2017
Bình Định
66 - 65
Quảng Trị
58 - 69
Quảng Bình
66 - 04
Thứ năm
9/11/2017
Bình Định
13 - 96
Quảng Trị
40 - 06
Quảng Bình
03 - 42
Thứ năm
2/11/2017
Bình Định
20 - 43
Quảng Trị
53 - 94
Quảng Bình
56 - 78