Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Năm

Thứ năm
22/3/2018
Bình Định
02 - 13
Quảng Trị
88 - 80
Quảng Bình
11 - 69
Thứ năm
15/3/2018
Bình Định
63 - 51
Quảng Trị
08 - 20
Quảng Bình
06 - 07
Thứ năm
8/3/2018
Bình Định
50 - 66
Quảng Trị
11 - 92
Quảng Bình
78 - 11
Thứ năm
1/3/2018
Bình Định
10 - 25
Quảng Trị
22 - 65
Quảng Bình
45 - 97
Thứ năm
22/2/2018
Bình Định
35 - 29
Quảng Trị
83 - 82
Quảng Bình
15 - 84
Thứ năm
15/2/2018
Bình Định
78 - 03
Quảng Trị
43 - 49
Quảng Bình
97 - 28
Thứ năm
8/2/2018
Bình Định
43 - 87
Quảng Trị
19 - 71
Quảng Bình
35 - 32
Thứ năm
1/2/2018
Bình Định
81 - 67
Quảng Trị
10 - 10
Quảng Bình
31 - 43
Thứ năm
25/1/2018
Bình Định
96 - 36
Quảng Trị
01 - 88
Quảng Bình
75 - 97
Thứ năm
18/1/2018
Bình Định
81 - 69
Quảng Trị
84 - 22
Quảng Bình
78 - 74
Thứ năm
11/1/2018
Bình Định
31 - 10
Quảng Trị
90 - 61
Quảng Bình
44 - 05
Thứ năm
4/1/2018
Bình Định
06 - 96
Quảng Trị
17 - 93
Quảng Bình
67 - 10
Thứ năm
28/12/2017
Bình Định
40 - 52
Quảng Trị
96 - 61
Quảng Bình
88 - 01
Thứ năm
21/12/2017
Bình Định
61 - 80
Quảng Trị
84 - 63
Quảng Bình
68 - 00
Thứ năm
14/12/2017
Bình Định
43 - 46
Quảng Trị
74 - 32
Quảng Bình
94 - 54
Thứ năm
7/12/2017
Bình Định
37 - 14
Quảng Trị
48 - 28
Quảng Bình
99 - 83
Thứ năm
30/11/2017
Bình Định
66 - 60
Quảng Trị
52 - 07
Quảng Bình
23 - 63
Thứ năm
23/11/2017
Bình Định
75 - 33
Quảng Trị
19 - 69
Quảng Bình
52 - 25
Thứ năm
16/11/2017
Bình Định
66 - 65
Quảng Trị
58 - 69
Quảng Bình
66 - 04
Thứ năm
9/11/2017
Bình Định
13 - 96
Quảng Trị
40 - 06
Quảng Bình
03 - 42
Thứ năm
2/11/2017
Bình Định
20 - 43
Quảng Trị
53 - 94
Quảng Bình
56 - 78
Thứ năm
26/10/2017
Bình Định
80 - 74
Quảng Trị
26 - 24
Quảng Bình
18 - 73
Thứ năm
19/10/2017
Bình Định
27 - 73
Quảng Trị
17 - 60
Quảng Bình
10 - 32
Thứ năm
12/10/2017
Bình Định
96 - 87
Quảng Trị
53 - 67
Quảng Bình
39 - 12
Thứ năm
5/10/2017
Bình Định
32 - 35
Quảng Trị
26 - 40
Quảng Bình
89 - 47
Thứ năm
28/9/2017
Bình Định
62 - 00
Quảng Trị
19 - 43
Quảng Bình
23 - 29
Thứ năm
21/9/2017
Bình Định
98 - 68
Quảng Trị
08 - 54
Quảng Bình
44 - 74
Thứ năm
14/9/2017
Bình Định
73 - 00
Quảng Trị
00 - 96
Quảng Bình
99 - 47
Thứ năm
7/9/2017
Bình Định
74 - 71
Quảng Trị
53 - 28
Quảng Bình
83 - 78
Thứ năm
31/8/2017
Bình Định
83 - 96
Quảng Trị
68 - 26
Quảng Bình
07 - 63