Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Năm

Thứ năm
17/8/2017
Bình Định
62 - 01
Quảng Trị
64 - 17
Quảng Bình
42 - 39
Thứ năm
10/8/2017
Bình Định
36 - 18
Quảng Trị
32 - 92
Quảng Bình
01 - 42
Thứ năm
3/8/2017
Bình Định
52 - 41
Quảng Trị
67 - 52
Quảng Bình
51 - 81
Thứ năm
27/7/2017
Bình Định
75 - 44
Quảng Trị
45 - 65
Quảng Bình
00 - 06
Thứ năm
20/7/2017
Bình Định
46 - 47
Quảng Trị
20 - 19
Quảng Bình
04 - 87
Thứ năm
13/7/2017
Bình Định
77 - 82
Quảng Trị
86 - 18
Quảng Bình
66 - 07
Thứ năm
6/7/2017
Bình Định
50 - 37
Quảng Trị
98 - 92
Quảng Bình
83 - 11
Thứ năm
29/6/2017
Bình Định
56 - 81
Quảng Trị
06 - 64
Quảng Bình
18 - 41
Thứ năm
22/6/2017
Bình Định
63 - 22
Quảng Trị
14 - 74
Quảng Bình
95 - 98
Thứ năm
15/6/2017
Bình Định
02 - 58
Quảng Trị
20 - 79
Quảng Bình
43 - 47
Thứ năm
8/6/2017
Bình Định
24 - 11
Quảng Trị
47 - 87
Quảng Bình
68 - 21
Thứ năm
1/6/2017
Bình Định
41 - 84
Quảng Trị
89 - 77
Quảng Bình
98 - 94
Thứ năm
25/5/2017
Bình Định
60 - 81
Quảng Trị
40 - 38
Quảng Bình
42 - 21
Thứ năm
18/5/2017
Bình Định
75 - 55
Quảng Trị
89 - 76
Quảng Bình
97 - 78
Thứ năm
11/5/2017
Bình Định
98 - 94
Quảng Trị
70 - 56
Quảng Bình
32 - 04
Thứ năm
4/5/2017
Bình Định
50 - 16
Quảng Trị
85 - 74
Quảng Bình
26 - 54
Thứ năm
27/4/2017
Bình Định
34 - 05
Quảng Trị
47 - 71
Quảng Bình
24 - 90
Thứ năm
20/4/2017
Bình Định
12 - 72
Quảng Trị
73 - 90
Quảng Bình
97 - 34
Thứ năm
13/4/2017
Bình Định
44 - 16
Quảng Trị
48 - 00
Quảng Bình
34 - 31
Thứ năm
6/4/2017
Bình Định
97 - 57
Quảng Trị
86 - 62
Quảng Bình
92 - 69
Thứ năm
30/3/2017
Bình Định
26 - 54
Quảng Trị
51 - 90
Quảng Bình
06 - 12
Thứ năm
23/3/2017
Bình Định
70 - 10
Quảng Trị
36 - 10
Quảng Bình
06 - 79
Thứ năm
16/3/2017
Bình Định
82 - 16
Quảng Trị
86 - 37
Quảng Bình
15 - 33
Thứ năm
9/3/2017
Bình Định
64 - 75
Quảng Trị
38 - 61
Quảng Bình
44 - 60
Thứ năm
2/3/2017
Bình Định
11 - 46
Quảng Trị
74 - 62
Quảng Bình
22 - 62
Thứ năm
23/2/2017
Bình Định
73 - 43
Quảng Trị
93 - 56
Quảng Bình
81 - 05
Thứ năm
16/2/2017
Bình Định
51 - 64
Quảng Trị
14 - 34
Quảng Bình
54 - 65
Thứ năm
9/2/2017
Bình Định
45 - 91
Quảng Trị
05 - 91
Quảng Bình
11 - 66
Thứ năm
2/2/2017
Bình Định
33 - 81
Quảng Trị
47 - 12
Quảng Bình
37 - 70
Thứ năm
26/1/2017
Bình Định
38 - 73
Quảng Trị
08 - 06
Quảng Bình
66 - 22