Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Năm

Thứ năm
14/12/2017
Bình Định
43 - 46
Quảng Trị
74 - 32
Quảng Bình
94 - 54
Thứ năm
7/12/2017
Bình Định
37 - 14
Quảng Trị
48 - 28
Quảng Bình
99 - 83
Thứ năm
30/11/2017
Bình Định
66 - 60
Quảng Trị
52 - 07
Quảng Bình
23 - 63
Thứ năm
23/11/2017
Bình Định
75 - 33
Quảng Trị
19 - 69
Quảng Bình
52 - 25
Thứ năm
16/11/2017
Bình Định
66 - 65
Quảng Trị
58 - 69
Quảng Bình
66 - 04
Thứ năm
9/11/2017
Bình Định
13 - 96
Quảng Trị
40 - 06
Quảng Bình
03 - 42
Thứ năm
2/11/2017
Bình Định
20 - 43
Quảng Trị
53 - 94
Quảng Bình
56 - 78
Thứ năm
26/10/2017
Bình Định
80 - 74
Quảng Trị
26 - 24
Quảng Bình
18 - 73
Thứ năm
19/10/2017
Bình Định
27 - 73
Quảng Trị
17 - 60
Quảng Bình
10 - 32
Thứ năm
12/10/2017
Bình Định
96 - 87
Quảng Trị
53 - 67
Quảng Bình
39 - 12
Thứ năm
5/10/2017
Bình Định
32 - 35
Quảng Trị
26 - 40
Quảng Bình
89 - 47
Thứ năm
28/9/2017
Bình Định
62 - 00
Quảng Trị
19 - 43
Quảng Bình
23 - 29
Thứ năm
21/9/2017
Bình Định
98 - 68
Quảng Trị
08 - 54
Quảng Bình
44 - 74
Thứ năm
14/9/2017
Bình Định
73 - 00
Quảng Trị
00 - 96
Quảng Bình
99 - 47
Thứ năm
7/9/2017
Bình Định
74 - 71
Quảng Trị
53 - 28
Quảng Bình
83 - 78
Thứ năm
31/8/2017
Bình Định
83 - 96
Quảng Trị
68 - 26
Quảng Bình
07 - 63
Thứ năm
24/8/2017
Bình Định
33 - 36
Quảng Trị
79 - 11
Quảng Bình
24 - 34
Thứ năm
17/8/2017
Bình Định
62 - 01
Quảng Trị
64 - 17
Quảng Bình
42 - 39
Thứ năm
10/8/2017
Bình Định
36 - 18
Quảng Trị
32 - 92
Quảng Bình
01 - 42
Thứ năm
3/8/2017
Bình Định
52 - 41
Quảng Trị
67 - 52
Quảng Bình
51 - 81
Thứ năm
27/7/2017
Bình Định
75 - 44
Quảng Trị
45 - 65
Quảng Bình
00 - 06
Thứ năm
20/7/2017
Bình Định
46 - 47
Quảng Trị
20 - 19
Quảng Bình
04 - 87
Thứ năm
13/7/2017
Bình Định
77 - 82
Quảng Trị
86 - 18
Quảng Bình
66 - 07
Thứ năm
6/7/2017
Bình Định
50 - 37
Quảng Trị
98 - 92
Quảng Bình
83 - 11
Thứ năm
29/6/2017
Bình Định
56 - 81
Quảng Trị
06 - 64
Quảng Bình
18 - 41
Thứ năm
22/6/2017
Bình Định
63 - 22
Quảng Trị
14 - 74
Quảng Bình
95 - 98
Thứ năm
15/6/2017
Bình Định
02 - 58
Quảng Trị
20 - 79
Quảng Bình
43 - 47
Thứ năm
8/6/2017
Bình Định
24 - 11
Quảng Trị
47 - 87
Quảng Bình
68 - 21
Thứ năm
1/6/2017
Bình Định
41 - 84
Quảng Trị
89 - 77
Quảng Bình
98 - 94
Thứ năm
25/5/2017
Bình Định
60 - 81
Quảng Trị
40 - 38
Quảng Bình
42 - 21