KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Chủ nhật Ngày: 25/06/2017Loại vé: 6K4
ChụcSốĐ.Vị
2,5,7,8
9
03,9
3,8192
720,9
0,631
924 
 50
 63
770,2,7,8
780,1
0,12,290,42
Giải ĐB
699709
Giải nhất
40563
Giải nhì
45478
Giải ba
44977
80780
Giải tư
00172
13294
25531
91519
22903
46850
10181
Giải năm
1090
Giải sáu
9970
8820
8094
Giải bảy
629
Giải 8
19
 
Chủ nhật Ngày: 18/06/2017Loại vé: 6K3
ChụcSốĐ.Vị
 05,6
2,31 
7,821,3,9
231,4
3,846
0,857
0,4,7,869
5,972,6
 82,4,5,6
2,6,997,9
Giải ĐB
477472
Giải nhất
07629
Giải nhì
96799
Giải ba
91334
90023
Giải tư
19369
44897
59585
88782
55686
20431
60806
Giải năm
8676
Giải sáu
4484
1505
5521
Giải bảy
546
Giải 8
57
 
Chủ nhật Ngày: 11/06/2017Loại vé: 6K2
ChụcSốĐ.Vị
6,703
4,7,81 
52 
0,6,7,8235,6,9
841
3,6,752
360,3,5
 70,1,3,5
981,32,4
398
Giải ĐB
770373
Giải nhất
88235
Giải nhì
62481
Giải ba
80839
57503
Giải tư
04171
98970
07463
14665
29460
60384
40741
Giải năm
9583
Giải sáu
3898
0083
9075
Giải bảy
836
Giải 8
52
 
Chủ nhật Ngày: 04/06/2017Loại vé: 6K1
ChụcSốĐ.Vị
602
5,921 
0,6,722 
3,833,8
 452,6
42,851
460,2,7,8
6,7722,7
3,683,5
 912
Giải ĐB
677233
Giải nhất
56683
Giải nhì
78062
Giải ba
07560
50445
Giải tư
31651
18891
12302
96191
72072
72768
52338
Giải năm
1785
Giải sáu
6645
5572
3977
Giải bảy
746
Giải 8
67
 
Chủ nhật Ngày: 28/05/2017Loại vé: 5K4
ChụcSốĐ.Vị
50 
 12,3,4
1,4,823
1,2,835,62,9
1,642
3,5250,52
3264
7,977
 82,3
3,997,9
Giải ĐB
029399
Giải nhất
99014
Giải nhì
27836
Giải ba
10223
17935
Giải tư
37636
21050
86739
46942
71413
98312
74583
Giải năm
1464
Giải sáu
2255
9155
1282
Giải bảy
377
Giải 8
97
 
Chủ nhật Ngày: 21/05/2017Loại vé: 5K3
ChụcSốĐ.Vị
1,305
2,810
4,5,921,4,7
730,5
2,542
0,352,4,9
8268,9
273
681,62
5,692
Giải ĐB
938110
Giải nhất
62921
Giải nhì
48586
Giải ba
69535
96654
Giải tư
35181
22373
24542
16905
40824
62727
10459
Giải năm
6330
Giải sáu
3952
1586
6268
Giải bảy
792
Giải 8
69
 
Chủ nhật Ngày: 14/05/2017Loại vé: 5K2
ChụcSốĐ.Vị
3,5,6,8012,32,8
02,7,81 
42 
02,4,6,930,5
842,3
350,6
560,3
 71
080,1,4
 93
Giải ĐB
682003
Giải nhất
58956
Giải nhì
46893
Giải ba
51981
59303
Giải tư
20350
30680
15184
96708
41071
91630
46335
Giải năm
2201
Giải sáu
6560
0601
1142
Giải bảy
963
Giải 8
43