KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang

Thứ năm Ngày: 19/04/2018Loại vé: AG-4K3
ChụcSốĐ.Vị
2,5,609
915
5,820,5,6
 372,9
 4 
1,2,850,2,8
2,960,8
327 
5,682,5,9
0,3,891,6
Giải ĐB
105489
Giải nhất
95496
Giải nhì
89839
Giải ba
07050
49325
Giải tư
32652
02215
34758
98637
22937
37082
03220
Giải năm
2591
Giải sáu
9409
0260
0926
Giải bảy
585
Giải 8
68
 
Thứ năm Ngày: 12/04/2018Loại vé: AG-4K2
ChụcSốĐ.Vị
509
3,5,915,8
428
4,731
 42,3,5,6
1,4,72,850,1
4,86 
 73,52,9
1,285,6
0,791
Giải ĐB
296175
Giải nhất
57050
Giải nhì
08118
Giải ba
03291
22173
Giải tư
31445
50309
88715
62779
34675
72351
28031
Giải năm
0346
Giải sáu
7343
6928
7242
Giải bảy
685
Giải 8
86
 
Thứ năm Ngày: 05/04/2018Loại vé: AG-4K1
ChụcSốĐ.Vị
706,7
9216
4,5,923,4
2,6,93 
2,942
752,82
0,163,8
070,5
52,68 
 912,2,3,4
Giải ĐB
611891
Giải nhất
93542
Giải nhì
06706
Giải ba
37793
01968
Giải tư
46575
68416
16494
83163
95891
93058
49552
Giải năm
2423
Giải sáu
0007
6370
9824
Giải bảy
758
Giải 8
92
 
Thứ năm Ngày: 29/03/2018Loại vé: AG-3K5
ChụcSốĐ.Vị
104,6,7
9210
 2 
3,6,833,4,6
0,3,6462,7
 5 
0,3,42,963,4
0,47 
883,8
9912,6,9
Giải ĐB
800146
Giải nhất
28896
Giải nhì
66063
Giải ba
11391
85183
Giải tư
52199
25107
85110
45464
25206
51234
41104
Giải năm
7746
Giải sáu
7436
7788
7991
Giải bảy
247
Giải 8
33
 
Thứ năm Ngày: 22/03/2018Loại vé: AG-3K4
ChụcSốĐ.Vị
5,8201
0,6,7152
3,7,927
5,732,5
64 
12,350,3
 61,4,7
2,6,871,2,3
 802,7
 92
Giải ĐB
960415
Giải nhất
48487
Giải nhì
32171
Giải ba
46892
69380
Giải tư
97253
92573
97980
78750
69332
67115
35467
Giải năm
0601
Giải sáu
8135
2564
2627
Giải bảy
972
Giải 8
61
 
Thứ năm Ngày: 15/03/2018Loại vé: AG-3K3
ChụcSốĐ.Vị
0,1,7,800,3,5
210,9
 21,6
035,9
 4 
0,3,95 
2,6,9266,8
8270
680,72
1,395,62
Giải ĐB
576466
Giải nhất
83019
Giải nhì
07239
Giải ba
68396
09510
Giải tư
05087
22395
36105
04726
85980
28621
00287
Giải năm
8535
Giải sáu
3003
4568
3670
Giải bảy
096
Giải 8
00
 
Thứ năm Ngày: 08/03/2018Loại vé: AG-3K2
ChụcSốĐ.Vị
506,7,8
42,813,8
928
13 
5,7412
 50,4,9
0,666
0,974,8
0,1,2,781,9
5,892,7
Giải ĐB
539054
Giải nhất
51107
Giải nhì
27966
Giải ba
31797
24492
Giải tư
68508
37074
25889
45278
76050
06841
24228
Giải năm
7406
Giải sáu
1013
5141
3718
Giải bảy
381
Giải 8
59