KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Thứ năm Ngày: 24/05/2018XSXSBDI
ChụcSốĐ.Vị
2,905,9
 12,3,7
1,2,520,2
1,73 
646,7
052,7
464,72
1,4,5,6273,8
7,888
090
Giải ĐB
657422
Giải nhất
60878
Giải nhì
31388
Giải ba
49657
96947
Giải tư
40773
03367
65013
24305
07420
12652
99364
Giải năm
7590
Giải sáu
1067
1209
7946
Giải bảy
412
Giải 8
17
 
Thứ năm Ngày: 17/05/2018XSXSBDI
ChụcSốĐ.Vị
2,307,9
4,819
920,4
730,4
2,3,541,5,7,8
454
 69
0,4,773,7
4,881,8
0,1,692
Giải ĐB
646624
Giải nhất
58481
Giải nhì
60545
Giải ba
11409
20720
Giải tư
97373
63319
97334
00392
94048
44441
15047
Giải năm
8554
Giải sáu
4207
9877
7330
Giải bảy
969
Giải 8
88
 
Thứ năm Ngày: 10/05/2018XSXSBDI
ChụcSốĐ.Vị
 01,3
017
3,823
0,2,4232,5,7
4,5432,4,62,9
3,554,5,9
426 
1,3,777
 82
4,59 
Giải ĐB
845617
Giải nhất
84746
Giải nhì
20355
Giải ba
13632
85846
Giải tư
16735
88803
69943
39601
60449
51123
07854
Giải năm
2944
Giải sáu
9077
7659
2237
Giải bảy
482
Giải 8
43
 
Thứ năm Ngày: 03/05/2018XSXSBDI
ChụcSốĐ.Vị
1,20 
3,4,5,610,8
4220,5
3,631,3,5
6,841,22,5
2,3,451,9
 61,3,4,8
 7 
1,684
59 
Giải ĐB
203333
Giải nhất
74131
Giải nhì
96241
Giải ba
48345
53925
Giải tư
27251
79720
85742
11368
05859
65364
97542
Giải năm
4210
Giải sáu
5761
1363
0284
Giải bảy
035
Giải 8
18
 
Thứ năm Ngày: 26/04/2018XSXSBDI
ChụcSốĐ.Vị
5,806,9
2,513,4
221,2,7,8
1,3,933
14 
 50,1,6
0,567
2,679
2,8,980,8
0,793,8
Giải ĐB
659813
Giải nhất
68293
Giải nhì
04267
Giải ba
51509
24906
Giải tư
64033
68751
27180
17627
18656
01098
45779
Giải năm
1728
Giải sáu
5050
6914
6321
Giải bảy
288
Giải 8
22
 
Thứ năm Ngày: 19/04/2018XSXSBDI
ChụcSốĐ.Vị
903,4,9
1,5,811,8
2,722,8
0,435,6
0,843,7
351
36 
4,872
1,281,4,7,9
0,890
Giải ĐB
408151
Giải nhất
67381
Giải nhì
18790
Giải ba
06609
66228
Giải tư
37004
47811
29522
71435
71672
26136
07043
Giải năm
5887
Giải sáu
6847
9089
9803
Giải bảy
418
Giải 8
84
 
Thứ năm Ngày: 12/04/2018XSXSBDI
ChụcSốĐ.Vị
0,62,900,2,3,4
8
3,91 
0,425
031
0,742
2,75 
7602,92
874,5,6
087
6290,1
Giải ĐB
683008
Giải nhất
50542
Giải nhì
51391
Giải ba
02575
05160
Giải tư
85274
74204
20690
31760
09502
84031
52525
Giải năm
5976
Giải sáu
4187
8069
3400
Giải bảy
303
Giải 8
69