KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Thứ năm Ngày: 14/12/2017XSXSBDI
ChụcSốĐ.Vị
4,62,905
612
1,425
42392
 40,2,32,6
0,2,759
4602,1
 75
82882
32,590
Giải ĐB
510546
Giải nhất
92360
Giải nhì
53388
Giải ba
77059
07175
Giải tư
50661
24242
50205
36890
48160
78739
06940
Giải năm
4688
Giải sáu
6412
0943
1825
Giải bảy
239
Giải 8
43
 
Thứ năm Ngày: 07/12/2017XSXSBDI
ChụcSốĐ.Vị
5,601,4
014
 27
734,6,72
0,1,3,845,6,9
4,750,9
3,460
2,3273,5,8
784
4,59 
Giải ĐB
581114
Giải nhất
29773
Giải nhì
72449
Giải ba
10559
30050
Giải tư
47360
76537
23984
38801
55545
65427
28736
Giải năm
8975
Giải sáu
5104
2278
0546
Giải bảy
434
Giải 8
37
 
Thứ năm Ngày: 30/11/2017XSXSBDI
ChụcSốĐ.Vị
6205,7,9
921 
8,925
53 
549
0,2,6,753,4
6602,5,6,8
075
6,882,8
0,4912,2
Giải ĐB
808960
Giải nhất
75488
Giải nhì
84007
Giải ba
88760
41449
Giải tư
10268
03554
95191
61425
23865
63882
00692
Giải năm
3375
Giải sáu
3753
8809
0891
Giải bảy
805
Giải 8
66
 
Thứ năm Ngày: 23/11/2017XSXSBDI
ChụcSốĐ.Vị
8042
 16,7
 28
3,5,933,6,7
02,548
753,4
1,367
1,3,675
2,4,8,980,8,9
893,8
Giải ĐB
522633
Giải nhất
26637
Giải nhì
10698
Giải ba
75589
13204
Giải tư
15993
08554
31288
98136
83728
02404
15816
Giải năm
0567
Giải sáu
4117
3680
1053
Giải bảy
648
Giải 8
75
 
Thứ năm Ngày: 16/11/2017XSXSBDI
ChụcSốĐ.Vị
3,52012,8
02,3,916
 25
 30,1,5,6
8
 48
2,3,6502,6
1,3,5,6
7
65,6
 76
0,3,48 
 91
Giải ĐB
794265
Giải nhất
11531
Giải nhì
72756
Giải ba
93408
58401
Giải tư
17850
12691
66125
11436
69801
31835
02050
Giải năm
1816
Giải sáu
9676
0848
4730
Giải bảy
938
Giải 8
66
 
Thứ năm Ngày: 09/11/2017XSXSBDI
ChụcSốĐ.Vị
1012,4
0210,3
627
1,636,8
0,4,944,5
45 
3,962,3,9
2,87 
3,8,987,8
694,6,8
Giải ĐB
652096
Giải nhất
56438
Giải nhì
89345
Giải ba
33669
80701
Giải tư
28362
40398
22788
96194
07636
92801
20387
Giải năm
4910
Giải sáu
8963
9844
0904
Giải bảy
227
Giải 8
13
 
Thứ năm Ngày: 02/11/2017XSXSBDI
ChụcSốĐ.Vị
2,3,4,802,9
5,6142
020,3
2,3,430,3
1240,3,8
 51,7
 61
5,879
480,7
0,7,999
Giải ĐB
753343
Giải nhất
60123
Giải nhì
47561
Giải ba
89840
52757
Giải tư
55914
96233
41399
81714
32348
06309
05180
Giải năm
9851
Giải sáu
4202
9830
0087
Giải bảy
879
Giải 8
20