KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

Thứ năm Ngày: 26/05/2022XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
4,6,807
615,6
5,629
9235
 40
1,352,6,8
1,5,960,1,2,7
0,67 
580
2,9932,6,9
Giải ĐB
379367
Giải nhất
99240
Giải nhì
16562
Giải ba
97429
45760
Giải tư
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
Giải năm
1293
Giải sáu
6293
0096
3835
Giải bảy
815
Giải 8
61
 
Thứ năm Ngày: 19/05/2022XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
7,8,902
412
0,1,625,8
3,733,7,8
 41,9
256
5,762
370,3,6,8
2,3,7,880,8
490
Giải ĐB
622028
Giải nhất
65978
Giải nhì
05873
Giải ba
55302
62433
Giải tư
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
Giải năm
3538
Giải sáu
9362
1576
2612
Giải bảy
741
Giải 8
49
 
Thứ năm Ngày: 12/05/2022XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
4,80 
612,6
1,2,9222,3,5,8
236,8
 40,8,9
257,8
1,361
57 
2,3,4,580,9
4,8922
Giải ĐB
734480
Giải nhất
02012
Giải nhì
86736
Giải ba
68722
46138
Giải tư
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
Giải năm
0328
Giải sáu
0516
2189
2957
Giải bảy
723
Giải 8
92
 
Thứ năm Ngày: 05/05/2022XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
5,8,901,7,8,93
0,3,81 
325,9
 31,2
 4 
250,6,7,8
56 
0,57 
0,5,880,1,8
03,290
Giải ĐB
957609
Giải nhất
95758
Giải nhì
85729
Giải ba
05450
67580
Giải tư
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
Giải năm
8690
Giải sáu
5608
3307
7809
Giải bảy
181
Giải 8
25
 
Thứ năm Ngày: 28/04/2022XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
7,903
6133
726
0,13,3,533,7
 45,7
453
2,761,72,9
3,4,6270,2,6
 8 
690
Giải ĐB
599761
Giải nhất
76247
Giải nhì
33490
Giải ba
36445
92337
Giải tư
15170
09567
73053
93013
75672
96313
83426
Giải năm
3267
Giải sáu
9413
9876
7769
Giải bảy
903
Giải 8
33
 
Thứ năm Ngày: 21/04/2022XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
3,4,606
 12,5
1,2,922
4,5,630,72
4,840,3,4
153,9
060,3
327 
 84,9
5,8,992,9
Giải ĐB
401099
Giải nhất
76759
Giải nhì
36637
Giải ba
61606
32244
Giải tư
34940
46137
07153
99922
46512
92060
74315
Giải năm
4289
Giải sáu
3463
2092
5443
Giải bảy
984
Giải 8
30
 
Thứ năm Ngày: 14/04/2022XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
000
 13,6,82
424,8
1,436
2,4,942,3,4,7
9
 59
1,36 
4,879
12,287
4,5,7,994,9
Giải ĐB
274513
Giải nhất
80949
Giải nhì
19600
Giải ba
38118
16718
Giải tư
84024
39294
03844
87443
61536
74147
38628
Giải năm
5199
Giải sáu
0716
9459
7242
Giải bảy
179
Giải 8
87