KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

Thứ năm Ngày: 12/10/2017XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
3203,4,6
612,8
1,2,522
0302,7,92
0,444
652
0,661,5,6,9
379
18 
32,6,79 
Giải ĐB
929112
Giải nhất
30537
Giải nhì
02569
Giải ba
18818
09422
Giải tư
75530
13666
73130
66552
19739
26306
82303
Giải năm
2179
Giải sáu
0844
5565
2561
Giải bảy
304
Giải 8
39
 
Thứ năm Ngày: 05/10/2017XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
5,8032,7
519
92 
023 
7,847,9
6,950,1,8
 65,7
0,4,6,974
580,4,9
1,4,892,5,7
Giải ĐB
200647
Giải nhất
73151
Giải nhì
42497
Giải ba
55549
61603
Giải tư
34192
93719
28965
97874
78507
48758
25480
Giải năm
0784
Giải sáu
1267
0750
8403
Giải bảy
795
Giải 8
89
 
Thứ năm Ngày: 28/09/2017XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
1,2,70 
 10,3,5,6
7
3,420,3,4,92
1,232
2,442,4,5
1,4,85 
168
170,8
6,785
229 
Giải ĐB
292529
Giải nhất
87317
Giải nhì
91013
Giải ba
95129
75720
Giải tư
60344
63942
28532
70268
74615
69478
93185
Giải năm
0945
Giải sáu
3624
7716
2510
Giải bảy
970
Giải 8
23
 
Thứ năm Ngày: 21/09/2017XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
3205,8
111
4,9227
5302
4,7242,4
0,653,9
6,765,6
2,9742,6
08 
5922,7
Giải ĐB
231874
Giải nhất
48005
Giải nhì
14730
Giải ba
40492
42992
Giải tư
26808
42559
24811
16553
23076
96527
18242
Giải năm
0766
Giải sáu
8530
7497
7874
Giải bảy
165
Giải 8
44
 
Thứ năm Ngày: 14/09/2017XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
602,9
1,2,711,3
0,621,3
1,2,837
6,945,7
45 
 60,2,4
3,4,871
883,7,8
0,994,9
Giải ĐB
206347
Giải nhất
29621
Giải nhì
63288
Giải ba
49994
99002
Giải tư
82545
49664
74562
15671
99809
79937
21723
Giải năm
0960
Giải sáu
5811
2483
5013
Giải bảy
087
Giải 8
99
 
Thứ năm Ngày: 07/09/2017XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
62,909
41 
 2 
5,835,6
741,5,7
3,4,553,5,7
3,6602,6,7
4,5,674,8,9
783
0,790
Giải ĐB
862178
Giải nhất
08009
Giải nhì
01074
Giải ba
09735
02890
Giải tư
17379
40441
49167
59836
49960
07660
98357
Giải năm
3747
Giải sáu
6945
3066
5553
Giải bảy
055
Giải 8
83
 
Thứ năm Ngày: 31/08/2017XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
803,7
3,7142,7,9
2,422
0,3,6,931,3,6
1242,5
4,6,75 
363,5
0,171,5
 80
193
Giải ĐB
803563
Giải nhất
00331
Giải nhì
41465
Giải ba
95314
04119
Giải tư
69771
76703
61336
05914
20317
95393
78180
Giải năm
3075
Giải sáu
2022
6145
8533
Giải bảy
742
Giải 8
07