KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng

Thứ sáu Ngày: 20/04/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
12,3,402,6,8
2,4,6102,2,3,8
0,1,221,2,3,8
1,2,430,7,82
42,940,1,3,42
 56
0,561,8
3,7,977
0,1,2,32
6
8 
 94,7
Giải ĐB
23061
Giải nhất
63094
Giải nhì
31238
47613
Giải ba
72144
55643
89018
42097
78121
65008
Giải tư
8768
3210
9740
9906
Giải năm
1222
6702
6256
4610
1028
8138
Giải sáu
612
930
941
Giải bảy
77
23
44
37
 
Thứ sáu Ngày: 13/04/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
000,12,7
02,32,4,6
9
12,52,6
1,624,5,9
5312,8
241,7
12,2,853
1,6261,2,62,9
0,4,878
3,7,985,7
2,691,8
Giải ĐB
42501
Giải nhất
72498
Giải nhì
18169
62731
Giải ba
49024
97866
30462
09247
65266
39261
Giải tư
8391
9915
8987
6285
Giải năm
6129
4100
0407
3031
0225
1401
Giải sáu
816
638
153
Giải bảy
78
15
12
41
 
Thứ sáu Ngày: 06/04/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
1,3,4,8012,9
02,6,7,8
9
10,5
 26,8,9
 30
4,5,740,4
1,8254
2,6,961,6,7,8
9
6,9271,4
2,680,1,52
0,2,691,6,72
Giải ĐB
76309
Giải nhất
71344
Giải nhì
83091
96467
Giải ba
53774
13828
45210
96430
00268
97985
Giải tư
6901
5154
0681
2740
Giải năm
7871
5796
3601
4815
7569
1885
Giải sáu
229
397
880
Giải bảy
61
97
26
66
 
Thứ sáu Ngày: 30/03/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,1,2,3
42,9
00,1,3,6
7
0,1210,12,6
3220,4,8
0,830,22,6
2,9402,6,72
859
0,1,3,4
7
6 
0,4276
283,5
590,4
Giải ĐB
44900
Giải nhất
01901
Giải nhì
42632
14394
Giải ba
30320
97647
07411
77685
83007
19932
Giải tư
2110
1159
1924
6040
Giải năm
1728
2230
6406
1103
0816
3736
Giải sáu
483
540
546
Giải bảy
90
11
76
47
 
Thứ sáu Ngày: 23/03/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
604,5,6
913,72
3,4,5,926,7
1,4,932,42
0,3242,3,6,8
052,9
0,2,4,7
9
60,7
12,2,6,7
8
76,7
487
5,991,2,3,6
9
Giải ĐB
14613
Giải nhất
30643
Giải nhì
47296
64127
Giải ba
07452
59434
33491
29432
52160
63793
Giải tư
7248
0359
8346
6404
Giải năm
4967
1317
4677
8187
1505
2217
Giải sáu
192
442
506
Giải bảy
34
76
99
26
 
Thứ sáu Ngày: 16/03/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
702,6
713,7
0,2,4,522,5,6
1,3,8233,5,8
542,5,8,9
2,3,4,852,4
0,2,666,7,8
1,6,870,1,8
3,4,6,7
9
832,5,7
498
Giải ĐB
24049
Giải nhất
13325
Giải nhì
98535
16883
Giải ba
01152
57368
78542
00798
72766
19845
Giải tư
0271
9983
6906
8526
Giải năm
9738
2948
7585
9870
8702
3554
Giải sáu
687
217
133
Giải bảy
13
67
78
22
 
Thứ sáu Ngày: 09/03/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
 06,72,9
1,2,32,511,72
321,3,4
2,5,6,7312,2,4,7
8
2,3,4,544
6,751,3,4,9
063,5
02,12,3,8273,5
3872
0,59 
Giải ĐB
21423
Giải nhất
52724
Giải nhì
73607
73054
Giải ba
34787
68911
55917
74821
05331
07407
Giải tư
4973
7775
9551
1559
Giải năm
3387
3563
4738
9844
8431
7037
Giải sáu
017
634
132
Giải bảy
09
53
06
65