KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng

Thứ sáu Ngày: 12/08/2022 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
3,4,5,7
9
06,9
2,318,9
7,8,921,4
 30,1,7,8
240,5
450,6,9
0,5,6,7
8
66,7,9
3,6,970,2,6
1,382,6,9
0,1,5,6
8
90,2,7
Giải ĐB
93970
Giải nhất
42956
Giải nhì
73740
91882
Giải ba
83289
82224
72392
74037
55906
71697
Giải tư
8776
4418
7445
8959
Giải năm
1169
0666
5630
9231
9050
2909
Giải sáu
821
686
067
Giải bảy
19
90
38
72
 
Thứ sáu Ngày: 05/08/2022 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
3,401
0,1,3,911,32,4,5
6
222,33
12,23,7,930,1
1,7,8,940,5,7
1,45 
167,9
4,673,4
8284,82,9
6,891,3,4
Giải ĐB
49513
Giải nhất
91374
Giải nhì
13523
80169
Giải ba
21823
68922
93413
71315
35384
07823
Giải tư
0393
0045
1630
7989
Giải năm
5811
7088
8901
1847
2888
9731
Giải sáu
840
991
794
Giải bảy
73
16
14
67
 
Thứ sáu Ngày: 29/07/2022 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
203
4,7,915,6,7
320,4,5
032,7,8,9
2,4,8,9241,4,6,92
1,2,7,858
1,4,969
1,371,5,8
3,5,784,5
3,42,691,42,6
Giải ĐB
92303
Giải nhất
26296
Giải nhì
84138
43275
Giải ba
36178
06646
53358
95717
80769
17285
Giải tư
9639
4044
4771
9291
Giải năm
0020
5037
4532
9624
9484
3294
Giải sáu
394
149
725
Giải bảy
49
15
41
16
 
Thứ sáu Ngày: 22/07/2022 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,1,4,900,6,7
610,3,4
2,3,5,822,62
1,8,932
1,7,840
8,9252,7
0,22,861
0,5,974
 82,3,4,5
6,9
8,990,3,52,7
9
Giải ĐB
04093
Giải nhất
51457
Giải nhì
29485
11161
Giải ba
79626
58052
46399
46795
33274
08210
Giải tư
2990
7622
1306
0513
Giải năm
4595
0986
6083
6982
6407
4489
Giải sáu
826
697
140
Giải bảy
14
32
84
00
 
Thứ sáu Ngày: 15/07/2022 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
12,2,3,5
9
01,6
0,6102,32,4,6
7
620,5,6
1230,5,7,82
14 
2,3,950,8
0,1,2,961,2
1,3,87 
32,5,987,9
890,5,6,8
Giải ĐB
38114
Giải nhất
90817
Giải nhì
34620
11661
Giải ba
82010
30658
97189
04601
93310
65713
Giải tư
9735
9662
3713
5116
Giải năm
7826
1637
0830
6838
3506
9090
Giải sáu
298
295
250
Giải bảy
96
38
25
87
 
Thứ sáu Ngày: 08/07/2022 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
1,52,6,8
9
08
610,3,4,8
9
3,724,7,9
1,4,932
1,2,4,743,4,6
 502,9
460,1,92
2,872,4
0,1,980,7
1,2,5,6290,3,8
Giải ĐB
66224
Giải nhất
39869
Giải nhì
60546
53493
Giải ba
04850
05780
10310
52443
09544
90813
Giải tư
4719
6387
1727
5669
Giải năm
2198
2859
8329
3674
3960
2132
Giải sáu
818
272
814
Giải bảy
90
61
50
08
 
Thứ sáu Ngày: 01/07/2022 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,32,8,9200,5,7
912,4,6,7
1,3242
4302,2,82,9
1,2243,8
0,7,85 
1,666,9
0,1,8,975
32,480,5,7
3,6902,1,7
Giải ĐB
01697
Giải nhất
70090
Giải nhì
16691
52814
Giải ba
71869
91205
03430
30824
21175
72532
Giải tư
2224
4290
7000
1048
Giải năm
3638
2980
7739
2243
1130
4587
Giải sáu
112
138
216
Giải bảy
85
17
66
07