KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng

Thứ sáu Ngày: 22/09/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
 05,7,8,9
1,411,3,4
2,6,722,6
135,6,8,9
1,441,4,9
0,3,52,6552
2,3,8,962,5,7
0,6,872,9
0,386,7
0,3,4,7
9
96,9
Giải ĐB
10587
Giải nhất
13786
Giải nhì
06122
60609
Giải ba
59008
95265
23599
43844
42567
09541
Giải tư
1726
4539
2849
2913
Giải năm
0762
1611
0996
5255
4014
0407
Giải sáu
979
336
305
Giải bảy
72
55
35
38
 
Thứ sáu Ngày: 15/09/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,900,12,2,7
8
0213,4,5
0,922 
1,3,5,6
7
33,9
1,52,7,84 
153,42,6,8
5,763
0,7273,4,6,72
0,584,9
3,890,22
Giải ĐB
66956
Giải nhất
37201
Giải nhì
46333
20813
Giải ba
62258
26714
71492
57274
90290
94373
Giải tư
9002
4192
7508
6553
Giải năm
7363
5754
2176
6939
7900
9684
Giải sáu
607
377
277
Giải bảy
01
89
15
54
 
Thứ sáu Ngày: 08/09/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
2,3,6,801,2,5,6
0,1,42,611,5,9
0,620,3,5,8
2,930,5
6,7412,5
0,1,2,3
4
57
060,1,2,4
9
574
2,980
1,6,993,8,9
Giải ĐB
00730
Giải nhất
73457
Giải nhì
02715
92364
Giải ba
74269
36941
85428
09399
00745
43274
Giải tư
4393
7401
8906
6925
Giải năm
7761
6320
9319
7435
8160
6802
Giải sáu
141
505
798
Giải bảy
23
80
11
62
 
Thứ sáu Ngày: 01/09/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
6,807,8
1,4,6,7
9
11,4,9
3,723
232,43,5,6
7
1,3341,6,9
3,658
3,460,1,5,92
0,371,2
0,580,9
1,4,62,891
Giải ĐB
22989
Giải nhất
29714
Giải nhì
50680
92737
Giải ba
46172
88634
64541
59869
96291
00960
Giải tư
7149
3334
6508
1232
Giải năm
1834
1869
4811
9836
5535
6658
Giải sáu
465
623
619
Giải bảy
07
46
71
61
 
Thứ sáu Ngày: 25/08/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,1,3,900,3,42
2,310,2
1,421
0,530,1,42,7
02,32,6,9242,6
 53,7,8
464,7
3,5,6,7
9
77
5,8,988
990,42,7,8
9
Giải ĐB
87899
Giải nhất
41946
Giải nhì
12497
31190
Giải ba
72564
45958
49137
53298
51488
46500
Giải tư
8577
4857
8634
2221
Giải năm
5430
7204
1212
6004
8594
5303
Giải sáu
967
510
753
Giải bảy
42
94
31
34
 
Thứ sáu Ngày: 18/08/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
32,6,804,6
3,51 
2,4,722,4,5,92
4,5,8302,1
0,2,5,7
8
42,3,8
2,951,3,4,6
7
0,5,960
572,4,9
480,3,4
22,795,6
Giải ĐB
22279
Giải nhất
99804
Giải nhì
13729
46130
Giải ba
03543
56156
26753
10557
32029
71924
Giải tư
6951
6542
6248
0254
Giải năm
0622
8625
1474
7780
8972
6730
Giải sáu
406
260
984
Giải bảy
96
83
95
31
 
Thứ sáu Ngày: 11/08/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,400,1,6
0,2,3,8212,42,9
1,521,7
5,8,931
12,5340,52
42,6252,3,43
0,72652
2762,9
 812,3
1,793
Giải ĐB
74312
Giải nhất
48879
Giải nhì
20719
39952
Giải ba
02381
06076
92300
65393
73276
04121
Giải tư
5514
4565
8865
2727
Giải năm
8854
6701
6354
9906
3914
9245
Giải sáu
831
081
454
Giải bảy
40
53
83
45