KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng

Thứ sáu Ngày: 17/09/2021 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
1,32,6,905
4,510,5,9
329
5302,2
941,9
0,1,751,3,8
6,760,6,7
6,775,6,7,82
92
5,7289
1,2,4,72
8,9
90,4,9
Giải ĐB
35330
Giải nhất
90315
Giải nhì
57179
80432
Giải ba
55894
21451
13005
89719
57160
48276
Giải tư
6690
5579
3410
0178
Giải năm
4358
3330
7399
5849
4867
6289
Giải sáu
277
553
366
Giải bảy
41
75
29
78
 
Thứ sáu Ngày: 10/09/2021 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
601,8
0,1,4,611,6,9
2,622,83,9
4,7,938
 41,3,7,9
757
1,6,7,860,1,2,6
7,8
4,5,673,5,6
0,23,3,686
1,2,493
Giải ĐB
04529
Giải nhất
92073
Giải nhì
44668
76193
Giải ba
78657
91786
40075
69216
56628
26266
Giải tư
7728
8549
2347
4738
Giải năm
4908
4367
5962
3741
4361
8143
Giải sáu
101
128
722
Giải bảy
11
19
76
60
 
Thứ sáu Ngày: 03/09/2021 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
6,8207,9
813,6,9
222,44,5,7
1,6,83 
24,5,7246
2,5,854,5
1,4,8,960,3
0,2742
8802,1,3,5
6,8
0,196
Giải ĐB
11660
Giải nhất
20874
Giải nhì
09983
75655
Giải ba
59596
90286
10824
22663
11822
60224
Giải tư
7325
0124
3107
1380
Giải năm
7981
7188
1074
9313
4454
6185
Giải sáu
916
546
080
Giải bảy
24
09
27
19
 
Thứ sáu Ngày: 27/08/2021 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,4,8,900,6,9
 12,3
126,7
13 
52,840,52
42,62,9542,8,92
0,2,7,8652
2,876,92
580,4,6,7
0,52,72,990,5,9
Giải ĐB
69159
Giải nhất
30254
Giải nhì
07580
74200
Giải ba
64326
40586
59279
14990
06045
91165
Giải tư
0884
0713
8759
5876
Giải năm
4287
2606
8140
9265
7445
7509
Giải sáu
412
554
979
Giải bảy
27
99
95
58
 
Thứ sáu Ngày: 20/08/2021 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
6,7,8,901,8
0,3,4,7213,7,8,9
827
1,9231,8
541
5,954,5,7,9
 60,8
1,2,5,870,12
0,1,3,680,2,7
1,5,990,32,5,9
Giải ĐB
04793
Giải nhất
84718
Giải nhì
67660
58087
Giải ba
00408
97319
37780
07495
67371
90131
Giải tư
4155
4827
4668
4113
Giải năm
6859
1054
7299
8682
9957
4493
Giải sáu
390
501
538
Giải bảy
70
41
17
71
 
Thứ sáu Ngày: 13/08/2021 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
32,6042,5
3,5,717
 272,9
3,4,5,9302,1,3,4
02,3,443,4
051,3
7,8260,7,8,9
1,22,671,6
6,8,9862,8
2,693,8
Giải ĐB
17044
Giải nhất
04460
Giải nhì
64353
07330
Giải ba
34168
31369
58467
28233
88931
65843
Giải tư
4986
0330
7386
8051
Giải năm
5105
3376
3004
7971
6917
0198
Giải sáu
104
093
327
Giải bảy
88
34
27
29
 
Thứ sáu Ngày: 06/08/2021 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,800,4
713,9
524,6,8,9
1,635,8
0,2,8462,7
3,52,652,52,8
2,42,763,5,7,9
4,671,6,9
2,3,5,980,4
1,2,6,798
Giải ĐB
39467
Giải nhất
34338
Giải nhì
87428
43563
Giải ba
96124
59846
24613
80119
73546
75171
Giải tư
8855
5404
5698
7155
Giải năm
2126
3084
9279
6680
3065
6258
Giải sáu
300
076
029
Giải bảy
69
47
52
35