KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Thứ bảy Ngày: 24/06/2017XSXSDNG
ChụcSốĐ.Vị
 03,4,6,7
82,9
 1 
32292
0,5322
0,6,945,7
4,753
064
0,4,775,7
028 
0,2294
Giải ĐB
452332
Giải nhất
11806
Giải nhì
79229
Giải ba
75247
82394
Giải tư
03307
81475
65908
52764
76709
83204
15808
Giải năm
6053
Giải sáu
1429
4403
2345
Giải bảy
977
Giải 8
32
 
Thứ tư Ngày: 21/06/2017XSXSDNG
ChụcSốĐ.Vị
406,7,8
 16,9
724,82
6,836
240
956,8
0,1,3,5
8
63
0,872
0,22,583,6,7
195
Giải ĐB
260828
Giải nhất
53763
Giải nhì
23016
Giải ba
12258
01486
Giải tư
46187
10807
34356
18008
63683
78972
41324
Giải năm
2495
Giải sáu
7228
3640
7406
Giải bảy
719
Giải 8
36
 
Thứ bảy Ngày: 17/06/2017XSXSDNG
ChụcSốĐ.Vị
0,1,300,32,5,8
 10,8
525,8
0230,6,7
 4 
0,2,952
3682
378
0,1,2,62
7,9
8 
 95,8
Giải ĐB
762037
Giải nhất
16195
Giải nhì
95103
Giải ba
04705
58736
Giải tư
32518
75068
23108
51530
30400
00310
97668
Giải năm
7325
Giải sáu
1028
7678
0498
Giải bảy
752
Giải 8
03
 
Thứ tư Ngày: 14/06/2017XSXSDNG
ChụcSốĐ.Vị
0,400,4,7
 12,3,5,7
1,6,82 
1,6342
0,32,440,4
1,6,95 
 62,3,5
0,1,97 
882,8
 95,7
Giải ĐB
029707
Giải nhất
37463
Giải nhì
58315
Giải ba
19682
58134
Giải tư
15797
01934
30640
04665
14100
75617
12112
Giải năm
7613
Giải sáu
1404
3795
5988
Giải bảy
144
Giải 8
62
 
Thứ bảy Ngày: 10/06/2017XSXSDNG
ChụcSốĐ.Vị
403
413
222
0,1,4,7
8
342
32,540,1,3,8
854,82
6,966,8
 73
4,52,683,5
 96
Giải ĐB
546068
Giải nhất
41134
Giải nhì
30873
Giải ba
65740
82603
Giải tư
73958
14558
23385
44383
15522
74541
75954
Giải năm
7134
Giải sáu
1596
0213
1766
Giải bảy
748
Giải 8
43
 
Thứ tư Ngày: 07/06/2017XSXSDNG
ChụcSốĐ.Vị
1,220 
32,710,8
42202,7
3,5,63312,3,5
 422,9
353
 633
271
189
4,89 
Giải ĐB
598642
Giải nhất
10531
Giải nhì
48063
Giải ba
47289
45610
Giải tư
30053
89135
43227
59833
45918
21520
16520
Giải năm
3563
Giải sáu
7663
4242
3949
Giải bảy
371
Giải 8
31