KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Thứ bảy Ngày: 19/08/2017XSXSDNG
ChụcĐ.Vị
07
1 
20,5,8
30
42,5
54
62,52,82,9
7 
89
90,6,7
Giải ĐB
812965
Giải nhất
00920
Giải nhì
73342
Giải ba
25725
21328
Giải tư
36430
14262
10668
42296
68065
87154
70390
Giải năm
6697
Giải sáu
4769
1807
8445
Giải bảy
068
Giải 8
89
 
Thứ bảy Ngày: 19/08/2017XSXSQNG
ChụcĐ.Vị
04,52,7,8
10,4,5,9
21,3,6,7
9
3 
46
5 
6 
7 
81,2,6
9 
Giải ĐB
382846
Giải nhất
46927
Giải nhì
40719
Giải ba
19381
70007
Giải tư
77415
04505
46314
13621
51805
98904
04329
Giải năm
3682
Giải sáu
4510
4008
4286
Giải bảy
626
Giải 8
23
 
Thứ bảy Ngày: 19/08/2017XSXSDNO
ChụcĐ.Vị
06
15
20,9
30,3,5
4 
59
62,6
73,5,6,7
9
83,7
92
Giải ĐB
437079
Giải nhất
44987
Giải nhì
02873
Giải ba
39406
48383
Giải tư
35859
62766
66777
85176
05162
84630
09335
Giải năm
3829
Giải sáu
1515
2375
0533
Giải bảy
692
Giải 8
20
 
Thứ sáu Ngày: 18/08/2017XSXSGL
ChụcĐ.Vị
08
13,6,8,9
2 
31,4,92
40
50,1,4
65,7
7 
85
91,4
Giải ĐB
347808
Giải nhất
12594
Giải nhì
58491
Giải ba
62139
10685
Giải tư
85218
81350
10551
59913
14865
71534
41639
Giải năm
2716
Giải sáu
0540
2554
7119
Giải bảy
267
Giải 8
31
 
Thứ sáu Ngày: 18/08/2017XSXSNT
ChụcĐ.Vị
09
10,12
21,4,7,8
30,5
40,3
53
632
71
85
90
Giải ĐB
249385
Giải nhất
78828
Giải nhì
14163
Giải ba
82411
96163
Giải tư
27709
40835
01490
79521
57653
25227
88511
Giải năm
3843
Giải sáu
6430
8224
7471
Giải bảy
510
Giải 8
40
 
Thứ năm Ngày: 17/08/2017XSXSBDI
ChụcĐ.Vị
01,3,6,8
11,3,5
2 
3 
4 
50,5
62,92
70,2,3
82
90,1
Giải ĐB
466901
Giải nhất
36672
Giải nhì
55203
Giải ba
31815
44991
Giải tư
07190
96006
72250
90311
47370
24082
88855
Giải năm
2373
Giải sáu
5269
9969
5613
Giải bảy
808
Giải 8
62
 
Thứ năm Ngày: 17/08/2017XSXSQB
ChụcĐ.Vị
0 
17
25,8,92
39
42,7
543,5,6
60,4,6
71
85
9 
Giải ĐB
319939
Giải nhất
20747
Giải nhì
57454
Giải ba
22685
08060
Giải tư
44628
81764
54129
35755
43071
07956
21625
Giải năm
6354
Giải sáu
9929
7417
9054
Giải bảy
466
Giải 8
42
 
Thứ năm Ngày: 17/08/2017XSXSQT
ChụcĐ.Vị
00,5,7
17,9
21,7
31,6,8
42,8
51
64,5
7 
822,7
9 
Giải ĐB
971117
Giải nhất
41936
Giải nhì
88000
Giải ba
47319
37005
Giải tư
70542
65287
59721
95782
74682
51807
78048
Giải năm
5538
Giải sáu
6531
5765
8551
Giải bảy
927
Giải 8
64