Sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Thứ sáu
23/6/2017
Gia Lai
49 - **
Ninh Thuận
85 - **
Thứ năm
22/6/2017
Bình Định
63 - 22
Quảng Trị
14 - 74
Quảng Bình
95 - 98
Thứ tư
21/6/2017
Đà Nẵng
36 - 28
Khánh Hòa
72 - 64
Thứ ba
20/6/2017
Đắk Lắk
26 - 83
Quảng Nam
45 - 75
Thứ hai
19/6/2017
Thừa T. Huế
96 - 51
Phú Yên
66 - 90
Chủ nhật
18/6/2017
Kon Tum
49 - 68
Khánh Hòa
43 - 27
Thứ bảy
17/6/2017
Đà Nẵng
03 - 37
Quảng Ngãi
54 - 80
Đắk Nông
05 - 75
Thứ sáu
16/6/2017
Gia Lai
17 - 61
Ninh Thuận
41 - 83
Thứ năm
15/6/2017
Bình Định
02 - 58
Quảng Trị
20 - 79
Quảng Bình
43 - 47
Thứ tư
14/6/2017
Đà Nẵng
62 - 07
Khánh Hòa
36 - 96
Thứ ba
13/6/2017
Đắk Lắk
45 - 10
Quảng Nam
55 - 65
Thứ hai
12/6/2017
Thừa T. Huế
45 - 28
Phú Yên
37 - 69
Chủ nhật
11/6/2017
Kon Tum
67 - 75
Khánh Hòa
39 - 04
Thứ bảy
10/6/2017
Đà Nẵng
43 - 68
Quảng Ngãi
61 - 10
Đắk Nông
21 - 38
Thứ sáu
9/6/2017
Gia Lai
81 - 72
Ninh Thuận
03 - 69
Thứ năm
8/6/2017
Bình Định
24 - 11
Quảng Trị
47 - 87
Quảng Bình
68 - 21
Thứ tư
7/6/2017
Đà Nẵng
31 - 42
Khánh Hòa
42 - 12
Thứ ba
6/6/2017
Đắk Lắk
06 - 77
Quảng Nam
41 - 88
Thứ hai
5/6/2017
Thừa T. Huế
43 - 53
Phú Yên
54 - 53
Chủ nhật
4/6/2017
Kon Tum
17 - 04
Khánh Hòa
59 - 81
Thứ bảy
3/6/2017
Đà Nẵng
68 - 64
Quảng Ngãi
45 - 84
Đắk Nông
00 - 46
Thứ sáu
2/6/2017
Gia Lai
98 - 61
Ninh Thuận
85 - 39
Thứ năm
1/6/2017
Bình Định
41 - 84
Quảng Trị
89 - 77
Quảng Bình
98 - 94
Thứ tư
31/5/2017
Đà Nẵng
96 - 52
Khánh Hòa
76 - 60
Thứ ba
30/5/2017
Đắk Lắk
39 - 83
Quảng Nam
50 - 21
Thứ hai
29/5/2017
Thừa T. Huế
22 - 32
Phú Yên
10 - 74
Chủ nhật
28/5/2017
Kon Tum
31 - 37
Khánh Hòa
41 - 56
Thứ bảy
27/5/2017
Đà Nẵng
03 - 04
Quảng Ngãi
43 - 31
Đắk Nông
60 - 91
Thứ sáu
26/5/2017
Gia Lai
54 - 04
Ninh Thuận
05 - 27
Thứ năm
25/5/2017
Bình Định
60 - 81
Quảng Trị
40 - 38
Quảng Bình
42 - 21