Sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Thứ năm
14/11/2019
Bình Định
69 - 75
Quảng Trị
31 - 94
Quảng Bình
29 - 66
Thứ tư
13/11/2019
Đà Nẵng
87 - 82
Khánh Hòa
84 - 70
Thứ ba
12/11/2019
Đắk Lắk
67 - 93
Quảng Nam
46 - 65
Thứ hai
11/11/2019
Thừa T. Huế
75 - 03
Phú Yên
36 - 58
Chủ nhật
10/11/2019
Kon Tum
03 - 47
Khánh Hòa
98 - 83
Thứ bảy
9/11/2019
Đà Nẵng
08 - 57
Quảng Ngãi
92 - 06
Đắk Nông
58 - 80
Thứ sáu
8/11/2019
Gia Lai
47 - 09
Ninh Thuận
32 - 05
Thứ năm
7/11/2019
Bình Định
07 - 55
Quảng Trị
52 - 80
Quảng Bình
46 - 60
Thứ tư
6/11/2019
Đà Nẵng
06 - 32
Khánh Hòa
63 - 56
Thứ ba
5/11/2019
Đắk Lắk
00 - 59
Quảng Nam
14 - 83
Thứ hai
4/11/2019
Thừa T. Huế
09 - 53
Phú Yên
11 - 22
Chủ nhật
3/11/2019
Kon Tum
08 - 84
Khánh Hòa
65 - 02
Thứ bảy
2/11/2019
Đà Nẵng
58 - 16
Quảng Ngãi
94 - 43
Đắk Nông
83 - 32
Thứ sáu
1/11/2019
Gia Lai
65 - 61
Ninh Thuận
44 - 08
Thứ năm
31/10/2019
Bình Định
37 - 26
Quảng Trị
11 - 46
Quảng Bình
18 - 49
Thứ tư
30/10/2019
Đà Nẵng
56 - 36
Khánh Hòa
59 - 61
Thứ ba
29/10/2019
Đắk Lắk
38 - 10
Quảng Nam
31 - 34
Thứ hai
28/10/2019
Thừa T. Huế
23 - 36
Phú Yên
46 - 02
Chủ nhật
27/10/2019
Kon Tum
08 - 68
Khánh Hòa
77 - 97
Thứ bảy
26/10/2019
Đà Nẵng
08 - 10
Quảng Ngãi
95 - 33
Đắk Nông
13 - 55
Thứ sáu
25/10/2019
Gia Lai
52 - 05
Ninh Thuận
39 - 40
Thứ năm
24/10/2019
Bình Định
61 - 85
Quảng Trị
34 - 36
Quảng Bình
74 - 22
Thứ tư
23/10/2019
Đà Nẵng
51 - 97
Khánh Hòa
87 - 35
Thứ ba
22/10/2019
Đắk Lắk
10 - 29
Quảng Nam
70 - 05
Thứ hai
21/10/2019
Thừa T. Huế
65 - 31
Phú Yên
85 - 56
Chủ nhật
20/10/2019
Kon Tum
75 - 44
Khánh Hòa
81 - 48
Thứ bảy
19/10/2019
Đà Nẵng
27 - 15
Quảng Ngãi
29 - 27
Đắk Nông
56 - 54
Thứ sáu
18/10/2019
Gia Lai
78 - 39
Ninh Thuận
72 - 46
Thứ năm
17/10/2019
Bình Định
36 - 05
Quảng Trị
76 - 40
Quảng Bình
04 - 78
Thứ tư
16/10/2019
Đà Nẵng
13 - 32
Khánh Hòa
14 - 49