Sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Chủ nhật
14/8/2022
Kon Tum
75 - 31
Khánh Hòa
77 - 34
Thừa T. Huế
72 - 93
Thứ bảy
13/8/2022
Đà Nẵng
94 - 87
Quảng Ngãi
29 - 39
Đắk Nông
57 - 70
Thứ sáu
12/8/2022
Gia Lai
97 - 52
Ninh Thuận
00 - 51
Thứ năm
11/8/2022
Bình Định
26 - 56
Quảng Trị
76 - 44
Quảng Bình
85 - 69
Thứ tư
10/8/2022
Đà Nẵng
22 - 17
Khánh Hòa
07 - 23
Thứ ba
9/8/2022
Đắk Lắk
30 - 18
Quảng Nam
53 - 34
Thứ hai
8/8/2022
Phú Yên
90 - 57
Thừa T. Huế
25 - 58
Chủ nhật
7/8/2022
Kon Tum
34 - 86
Khánh Hòa
68 - 71
Thừa T. Huế
79 - 88
Thứ bảy
6/8/2022
Đà Nẵng
50 - 20
Quảng Ngãi
08 - 25
Đắk Nông
07 - 97
Thứ sáu
5/8/2022
Gia Lai
43 - 70
Ninh Thuận
75 - 10
Thứ năm
4/8/2022
Bình Định
65 - 31
Quảng Trị
29 - 37
Quảng Bình
37 - 41
Thứ tư
3/8/2022
Đà Nẵng
02 - 08
Khánh Hòa
99 - 75
Thứ ba
2/8/2022
Đắk Lắk
74 - 70
Quảng Nam
73 - 38
Thứ hai
1/8/2022
Phú Yên
90 - 62
Thừa T. Huế
51 - 87
Chủ nhật
31/7/2022
Kon Tum
43 - 91
Khánh Hòa
17 - 36
Thừa T. Huế
14 - 03
Thứ bảy
30/7/2022
Đà Nẵng
53 - 61
Quảng Ngãi
82 - 19
Đắk Nông
13 - 01
Thứ sáu
29/7/2022
Gia Lai
80 - 26
Ninh Thuận
04 - 42
Thứ năm
28/7/2022
Bình Định
10 - 77
Quảng Trị
51 - 56
Quảng Bình
85 - 40
Thứ tư
27/7/2022
Đà Nẵng
94 - 22
Khánh Hòa
08 - 97
Thứ ba
26/7/2022
Đắk Lắk
39 - 62
Quảng Nam
28 - 59
Thứ hai
25/7/2022
Phú Yên
31 - 01
Thừa T. Huế
49 - 96
Chủ nhật
24/7/2022
Kon Tum
61 - 12
Khánh Hòa
06 - 24
Thừa T. Huế
29 - 35
Thứ bảy
23/7/2022
Đà Nẵng
32 - 16
Quảng Ngãi
90 - 19
Đắk Nông
84 - 13
Thứ sáu
22/7/2022
Gia Lai
83 - 72
Ninh Thuận
47 - 11
Thứ năm
21/7/2022
Bình Định
73 - 24
Quảng Trị
74 - 40
Quảng Bình
44 - 83
Thứ tư
20/7/2022
Đà Nẵng
64 - 97
Khánh Hòa
37 - 89
Thứ ba
19/7/2022
Đắk Lắk
99 - 20
Quảng Nam
37 - 12
Thứ hai
18/7/2022
Phú Yên
17 - 70
Thừa T. Huế
03 - 48
Chủ nhật
17/7/2022
Kon Tum
05 - 11
Khánh Hòa
96 - 08
Thừa T. Huế
47 - 08
Thứ bảy
16/7/2022
Đà Nẵng
67 - 62
Quảng Ngãi
16 - 40
Đắk Nông
17 - 46