Sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Thứ năm
14/12/2017
Bình Định
43 - 46
Quảng Trị
74 - 32
Quảng Bình
94 - 54
Thứ tư
13/12/2017
Đà Nẵng
13 - 99
Khánh Hòa
42 - 31
Thứ ba
12/12/2017
Đắk Lắk
77 - 96
Quảng Nam
27 - 20
Thứ hai
11/12/2017
Thừa T. Huế
22 - 72
Phú Yên
91 - 46
Chủ nhật
10/12/2017
Kon Tum
16 - 56
Khánh Hòa
91 - 95
Thứ bảy
9/12/2017
Đà Nẵng
84 - 57
Quảng Ngãi
18 - 04
Đắk Nông
05 - 89
Thứ sáu
8/12/2017
Gia Lai
52 - 07
Ninh Thuận
88 - 15
Thứ năm
7/12/2017
Bình Định
37 - 14
Quảng Trị
48 - 28
Quảng Bình
99 - 83
Thứ tư
6/12/2017
Đà Nẵng
36 - 46
Khánh Hòa
47 - 74
Thứ ba
5/12/2017
Đắk Lắk
43 - 24
Quảng Nam
68 - 21
Thứ hai
4/12/2017
Thừa T. Huế
34 - 49
Phú Yên
19 - 54
Chủ nhật
3/12/2017
Kon Tum
86 - 24
Khánh Hòa
59 - 89
Thứ bảy
2/12/2017
Đà Nẵng
66 - 51
Quảng Ngãi
71 - 25
Đắk Nông
34 - 56
Thứ sáu
1/12/2017
Gia Lai
95 - 67
Ninh Thuận
29 - 36
Thứ năm
30/11/2017
Bình Định
66 - 60
Quảng Trị
52 - 07
Quảng Bình
23 - 63
Thứ tư
29/11/2017
Đà Nẵng
18 - 94
Khánh Hòa
06 - 64
Thứ ba
28/11/2017
Đắk Lắk
94 - 83
Quảng Nam
97 - 93
Thứ hai
27/11/2017
Thừa T. Huế
66 - 37
Phú Yên
78 - 41
Chủ nhật
26/11/2017
Kon Tum
99 - 13
Khánh Hòa
88 - 79
Thứ bảy
25/11/2017
Đà Nẵng
51 - 27
Quảng Ngãi
80 - 93
Đắk Nông
24 - 49
Thứ sáu
24/11/2017
Gia Lai
98 - 24
Ninh Thuận
17 - 94
Thứ năm
23/11/2017
Bình Định
75 - 33
Quảng Trị
19 - 69
Quảng Bình
52 - 25
Thứ tư
22/11/2017
Đà Nẵng
80 - 90
Khánh Hòa
46 - 49
Thứ ba
21/11/2017
Đắk Lắk
98 - 12
Quảng Nam
23 - 42
Thứ hai
20/11/2017
Thừa T. Huế
52 - 41
Phú Yên
92 - 77
Chủ nhật
19/11/2017
Kon Tum
85 - 95
Khánh Hòa
11 - 48
Thứ bảy
18/11/2017
Đà Nẵng
34 - 61
Quảng Ngãi
30 - 87
Đắk Nông
74 - 78
Thứ sáu
17/11/2017
Gia Lai
58 - 91
Ninh Thuận
66 - 81
Thứ năm
16/11/2017
Bình Định
66 - 65
Quảng Trị
58 - 69
Quảng Bình
66 - 04
Thứ tư
15/11/2017
Đà Nẵng
34 - 56
Khánh Hòa
77 - 80