Sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Thứ tư
18/10/2017
Đà Nẵng
61 - 88
Khánh Hòa
40 - 29
Thứ ba
17/10/2017
Đắk Lắk
33 - 01
Quảng Nam
90 - 42
Thứ hai
16/10/2017
Thừa T. Huế
11 - 82
Phú Yên
03 - 59
Chủ nhật
15/10/2017
Kon Tum
37 - 88
Khánh Hòa
38 - 16
Thứ bảy
14/10/2017
Đà Nẵng
54 - 65
Quảng Ngãi
84 - 81
Đắk Nông
63 - 55
Thứ sáu
13/10/2017
Gia Lai
18 - 35
Ninh Thuận
29 - 31
Thứ năm
12/10/2017
Bình Định
96 - 87
Quảng Trị
53 - 67
Quảng Bình
39 - 12
Thứ tư
11/10/2017
Đà Nẵng
32 - 50
Khánh Hòa
78 - 82
Thứ ba
10/10/2017
Đắk Lắk
08 - 79
Quảng Nam
03 - 06
Thứ hai
9/10/2017
Thừa T. Huế
71 - 80
Phú Yên
93 - 36
Chủ nhật
8/10/2017
Kon Tum
93 - 08
Khánh Hòa
95 - 35
Thứ bảy
7/10/2017
Đà Nẵng
91 - 27
Quảng Ngãi
96 - 69
Đắk Nông
00 - 02
Thứ sáu
6/10/2017
Gia Lai
63 - 02
Ninh Thuận
61 - 65
Thứ năm
5/10/2017
Bình Định
32 - 35
Quảng Trị
26 - 40
Quảng Bình
89 - 47
Thứ tư
4/10/2017
Đà Nẵng
57 - 87
Khánh Hòa
57 - 92
Thứ ba
3/10/2017
Đắk Lắk
40 - 59
Quảng Nam
43 - 03
Thứ hai
2/10/2017
Thừa T. Huế
45 - 58
Phú Yên
86 - 36
Chủ nhật
1/10/2017
Kon Tum
50 - 27
Khánh Hòa
26 - 57
Thứ bảy
30/9/2017
Đà Nẵng
35 - 35
Quảng Ngãi
78 - 31
Đắk Nông
20 - 42
Thứ sáu
29/9/2017
Gia Lai
58 - 99
Ninh Thuận
26 - 99
Thứ năm
28/9/2017
Bình Định
62 - 00
Quảng Trị
19 - 43
Quảng Bình
23 - 29
Thứ tư
27/9/2017
Đà Nẵng
80 - 34
Khánh Hòa
80 - 38
Thứ ba
26/9/2017
Đắk Lắk
84 - 84
Quảng Nam
68 - 90
Thứ hai
25/9/2017
Thừa T. Huế
53 - 82
Phú Yên
90 - 47
Chủ nhật
24/9/2017
Kon Tum
46 - 22
Khánh Hòa
62 - 35
Thứ bảy
23/9/2017
Đà Nẵng
34 - 02
Quảng Ngãi
57 - 51
Đắk Nông
12 - 30
Thứ sáu
22/9/2017
Gia Lai
84 - 37
Ninh Thuận
78 - 66
Thứ năm
21/9/2017
Bình Định
98 - 68
Quảng Trị
08 - 54
Quảng Bình
44 - 74
Thứ tư
20/9/2017
Đà Nẵng
40 - 18
Khánh Hòa
92 - 16
Thứ ba
19/9/2017
Đắk Lắk
95 - 50
Quảng Nam
57 - 38