Sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Thứ năm
22/3/2018
Bình Định
02 - 13
Quảng Trị
88 - 80
Quảng Bình
11 - 69
Thứ tư
21/3/2018
Đà Nẵng
50 - 99
Khánh Hòa
60 - 03
Thứ ba
20/3/2018
Đắk Lắk
92 - 04
Quảng Nam
85 - 67
Thứ hai
19/3/2018
Thừa T. Huế
16 - 93
Phú Yên
71 - 83
Chủ nhật
18/3/2018
Kon Tum
48 - 77
Khánh Hòa
51 - 63
Thứ bảy
17/3/2018
Đà Nẵng
19 - 15
Quảng Ngãi
16 - 91
Đắk Nông
02 - 72
Thứ sáu
16/3/2018
Gia Lai
88 - 89
Ninh Thuận
99 - 21
Thứ năm
15/3/2018
Bình Định
63 - 51
Quảng Trị
08 - 20
Quảng Bình
06 - 07
Thứ tư
14/3/2018
Đà Nẵng
31 - 74
Khánh Hòa
07 - 18
Thứ ba
13/3/2018
Đắk Lắk
39 - 57
Quảng Nam
46 - 57
Thứ hai
12/3/2018
Thừa T. Huế
33 - 86
Phú Yên
41 - 38
Chủ nhật
11/3/2018
Kon Tum
45 - 36
Khánh Hòa
36 - 43
Thứ bảy
10/3/2018
Đà Nẵng
60 - 47
Quảng Ngãi
49 - 91
Đắk Nông
25 - 33
Thứ sáu
9/3/2018
Gia Lai
04 - 10
Ninh Thuận
43 - 80
Thứ năm
8/3/2018
Bình Định
50 - 66
Quảng Trị
11 - 92
Quảng Bình
78 - 11
Thứ tư
7/3/2018
Đà Nẵng
04 - 04
Khánh Hòa
86 - 80
Thứ ba
6/3/2018
Đắk Lắk
94 - 95
Quảng Nam
93 - 67
Thứ hai
5/3/2018
Thừa T. Huế
01 - 19
Phú Yên
48 - 44
Chủ nhật
4/3/2018
Kon Tum
96 - 80
Khánh Hòa
97 - 78
Thứ bảy
3/3/2018
Đà Nẵng
37 - 02
Quảng Ngãi
25 - 90
Đắk Nông
66 - 53
Thứ sáu
2/3/2018
Gia Lai
32 - 10
Ninh Thuận
56 - 75
Thứ năm
1/3/2018
Bình Định
10 - 25
Quảng Trị
22 - 65
Quảng Bình
45 - 97
Thứ tư
28/2/2018
Đà Nẵng
28 - 27
Khánh Hòa
19 - 81
Thứ ba
27/2/2018
Đắk Lắk
53 - 19
Quảng Nam
48 - 56
Thứ hai
26/2/2018
Thừa T. Huế
90 - 76
Phú Yên
69 - 37
Chủ nhật
25/2/2018
Kon Tum
27 - 27
Khánh Hòa
00 - 51
Thứ bảy
24/2/2018
Đà Nẵng
44 - 50
Quảng Ngãi
61 - 02
Đắk Nông
16 - 71
Thứ sáu
23/2/2018
Gia Lai
94 - 15
Ninh Thuận
63 - 78
Thứ năm
22/2/2018
Bình Định
35 - 29
Quảng Trị
83 - 82
Quảng Bình
15 - 84
Thứ tư
21/2/2018
Đà Nẵng
89 - 78
Khánh Hòa
36 - 86