Sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Thứ năm
24/5/2018
Bình Định
17 - 22
Quảng Trị
88 - 65
Quảng Bình
46 - 94
Thứ tư
23/5/2018
Đà Nẵng
69 - 04
Khánh Hòa
62 - 85
Thứ ba
22/5/2018
Đắk Lắk
36 - 94
Quảng Nam
92 - 54
Thứ hai
21/5/2018
Thừa T. Huế
33 - 62
Phú Yên
74 - 76
Chủ nhật
20/5/2018
Kon Tum
52 - 45
Khánh Hòa
39 - 67
Thứ bảy
19/5/2018
Đà Nẵng
87 - 55
Quảng Ngãi
75 - 54
Đắk Nông
98 - 26
Thứ sáu
18/5/2018
Gia Lai
32 - 46
Ninh Thuận
82 - 83
Thứ năm
17/5/2018
Bình Định
88 - 24
Quảng Trị
81 - 42
Quảng Bình
12 - 67
Thứ tư
16/5/2018
Đà Nẵng
56 - 37
Khánh Hòa
12 - 75
Thứ ba
15/5/2018
Đắk Lắk
45 - 28
Quảng Nam
43 - 66
Thứ hai
14/5/2018
Thừa T. Huế
53 - 01
Phú Yên
14 - 45
Chủ nhật
13/5/2018
Kon Tum
01 - 53
Khánh Hòa
21 - 78
Thứ bảy
12/5/2018
Đà Nẵng
72 - 73
Quảng Ngãi
60 - 16
Đắk Nông
00 - 32
Thứ sáu
11/5/2018
Gia Lai
84 - 91
Ninh Thuận
81 - 09
Thứ năm
10/5/2018
Bình Định
43 - 17
Quảng Trị
35 - 79
Quảng Bình
85 - 59
Thứ tư
9/5/2018
Đà Nẵng
54 - 25
Khánh Hòa
30 - 42
Thứ ba
8/5/2018
Đắk Lắk
11 - 87
Quảng Nam
96 - 60
Thứ hai
7/5/2018
Thừa T. Huế
49 - 05
Phú Yên
36 - 93
Chủ nhật
6/5/2018
Kon Tum
66 - 58
Khánh Hòa
53 - 55
Thứ bảy
5/5/2018
Đà Nẵng
91 - 84
Quảng Ngãi
63 - 91
Đắk Nông
11 - 22
Thứ sáu
4/5/2018
Gia Lai
40 - 09
Ninh Thuận
67 - 67
Thứ năm
3/5/2018
Bình Định
18 - 33
Quảng Trị
30 - 54
Quảng Bình
84 - 46
Thứ tư
2/5/2018
Đà Nẵng
12 - 30
Khánh Hòa
56 - 72
Thứ ba
1/5/2018
Đắk Lắk
14 - 87
Quảng Nam
53 - 43
Thứ hai
30/4/2018
Thừa T. Huế
73 - 03
Phú Yên
66 - 88
Chủ nhật
29/4/2018
Kon Tum
64 - 03
Khánh Hòa
83 - 08
Thứ bảy
28/4/2018
Đà Nẵng
65 - 47
Quảng Ngãi
53 - 51
Đắk Nông
52 - 35
Thứ sáu
27/4/2018
Gia Lai
36 - 49
Ninh Thuận
82 - 23
Thứ năm
26/4/2018
Bình Định
22 - 13
Quảng Trị
67 - 51
Quảng Bình
98 - 45
Thứ tư
25/4/2018
Đà Nẵng
72 - 21
Khánh Hòa
63 - 97