Sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Thứ sáu
24/3/2023
Gia Lai
47 - 80
Ninh Thuận
97 - 34
Thứ năm
23/3/2023
Bình Định
59 - 00
Quảng Trị
78 - 93
Quảng Bình
34 - 97
Thứ tư
22/3/2023
Đà Nẵng
59 - 87
Khánh Hòa
54 - 42
Thứ ba
21/3/2023
Đắk Lắk
95 - 07
Quảng Nam
16 - 17
Thứ hai
20/3/2023
Phú Yên
97 - 19
Thừa T. Huế
27 - 97
Chủ nhật
19/3/2023
Kon Tum
85 - 05
Khánh Hòa
02 - 09
Thừa T. Huế
88 - 93
Thứ bảy
18/3/2023
Đà Nẵng
82 - 51
Quảng Ngãi
75 - 16
Đắk Nông
59 - 69
Thứ sáu
17/3/2023
Gia Lai
96 - 47
Ninh Thuận
85 - 55
Thứ năm
16/3/2023
Bình Định
89 - 23
Quảng Trị
22 - 37
Quảng Bình
99 - 87
Thứ tư
15/3/2023
Đà Nẵng
32 - 83
Khánh Hòa
09 - 69
Thứ ba
14/3/2023
Đắk Lắk
29 - 07
Quảng Nam
44 - 94
Thứ hai
13/3/2023
Phú Yên
13 - 61
Thừa T. Huế
34 - 45
Chủ nhật
12/3/2023
Kon Tum
80 - 17
Khánh Hòa
35 - 24
Thừa T. Huế
70 - 31
Thứ bảy
11/3/2023
Đà Nẵng
63 - 47
Quảng Ngãi
63 - 89
Đắk Nông
71 - 32
Thứ sáu
10/3/2023
Gia Lai
17 - 82
Ninh Thuận
44 - 37
Thứ năm
9/3/2023
Bình Định
72 - 81
Quảng Trị
34 - 93
Quảng Bình
92 - 75
Thứ tư
8/3/2023
Đà Nẵng
95 - 74
Khánh Hòa
16 - 78
Thứ ba
7/3/2023
Đắk Lắk
66 - 44
Quảng Nam
02 - 22
Thứ hai
6/3/2023
Phú Yên
77 - 78
Thừa T. Huế
73 - 62
Chủ nhật
5/3/2023
Kon Tum
17 - 86
Khánh Hòa
92 - 83
Thừa T. Huế
66 - 62
Thứ bảy
4/3/2023
Đà Nẵng
06 - 77
Quảng Ngãi
56 - 68
Đắk Nông
74 - 09
Thứ sáu
3/3/2023
Gia Lai
11 - 63
Ninh Thuận
93 - 56
Thứ năm
2/3/2023
Bình Định
00 - 08
Quảng Trị
53 - 45
Quảng Bình
15 - 05
Thứ tư
1/3/2023
Đà Nẵng
55 - 15
Khánh Hòa
84 - 27
Thứ ba
28/2/2023
Đắk Lắk
99 - 19
Quảng Nam
23 - 02
Thứ hai
27/2/2023
Phú Yên
77 - 36
Thừa T. Huế
45 - 19
Chủ nhật
26/2/2023
Kon Tum
21 - 55
Khánh Hòa
22 - 95
Thừa T. Huế
80 - 10
Thứ bảy
25/2/2023
Đà Nẵng
57 - 70
Quảng Ngãi
49 - 66
Đắk Nông
31 - 92
Thứ sáu
24/2/2023
Gia Lai
95 - 27
Ninh Thuận
59 - 28
Thứ năm
23/2/2023
Bình Định
70 - 25
Quảng Trị
69 - 80
Quảng Bình
45 - 62