Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Tư

Thứ tư
15/8/2018
Đà Nẵng
67 - 86
Khánh Hòa
41 - 52
Thứ tư
8/8/2018
Đà Nẵng
58 - 28
Khánh Hòa
87 - 15
Thứ tư
1/8/2018
Đà Nẵng
24 - 41
Khánh Hòa
91 - 72
Thứ tư
25/7/2018
Đà Nẵng
76 - 98
Khánh Hòa
87 - 94
Thứ tư
18/7/2018
Đà Nẵng
10 - 59
Khánh Hòa
31 - 44
Thứ tư
11/7/2018
Đà Nẵng
86 - 03
Khánh Hòa
91 - 12
Thứ tư
4/7/2018
Đà Nẵng
29 - 08
Khánh Hòa
51 - 14
Thứ tư
27/6/2018
Đà Nẵng
95 - 16
Khánh Hòa
87 - 54
Thứ tư
20/6/2018
Đà Nẵng
22 - 35
Khánh Hòa
03 - 29
Thứ tư
13/6/2018
Đà Nẵng
90 - 51
Khánh Hòa
59 - 67
Thứ tư
6/6/2018
Đà Nẵng
13 - 10
Khánh Hòa
67 - 91
Thứ tư
30/5/2018
Đà Nẵng
27 - 78
Khánh Hòa
98 - 60
Thứ tư
23/5/2018
Đà Nẵng
69 - 04
Khánh Hòa
62 - 85
Thứ tư
16/5/2018
Đà Nẵng
56 - 37
Khánh Hòa
12 - 75
Thứ tư
9/5/2018
Đà Nẵng
54 - 25
Khánh Hòa
30 - 42
Thứ tư
2/5/2018
Đà Nẵng
12 - 30
Khánh Hòa
56 - 72
Thứ tư
25/4/2018
Đà Nẵng
72 - 21
Khánh Hòa
63 - 97
Thứ tư
18/4/2018
Đà Nẵng
56 - 19
Khánh Hòa
12 - 50
Thứ tư
11/4/2018
Đà Nẵng
44 - 82
Khánh Hòa
34 - 59
Thứ tư
4/4/2018
Đà Nẵng
87 - 55
Khánh Hòa
74 - 97
Thứ tư
28/3/2018
Đà Nẵng
10 - 71
Khánh Hòa
43 - 91
Thứ tư
21/3/2018
Đà Nẵng
50 - 99
Khánh Hòa
60 - 03
Thứ tư
14/3/2018
Đà Nẵng
31 - 74
Khánh Hòa
07 - 18
Thứ tư
7/3/2018
Đà Nẵng
04 - 04
Khánh Hòa
86 - 80
Thứ tư
28/2/2018
Đà Nẵng
28 - 27
Khánh Hòa
19 - 81
Thứ tư
21/2/2018
Đà Nẵng
89 - 78
Khánh Hòa
36 - 86
Thứ tư
14/2/2018
Đà Nẵng
96 - 29
Khánh Hòa
72 - 98
Thứ tư
7/2/2018
Đà Nẵng
30 - 38
Khánh Hòa
39 - 74
Thứ tư
31/1/2018
Đà Nẵng
85 - 12
Khánh Hòa
75 - 01
Thứ tư
24/1/2018
Đà Nẵng
05 - 86
Khánh Hòa
57 - 67