Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Tư

Thứ tư
21/7/2021
Đà Nẵng
44 - 83
Khánh Hòa
71 - 28
Thứ tư
14/7/2021
Đà Nẵng
75 - 73
Khánh Hòa
47 - 67
Thứ tư
7/7/2021
Đà Nẵng
30 - 53
Khánh Hòa
23 - 64
Thứ tư
30/6/2021
Đà Nẵng
66 - 44
Khánh Hòa
53 - 06
Thứ tư
23/6/2021
Đà Nẵng
35 - 55
Khánh Hòa
75 - 95
Thứ tư
16/6/2021
Đà Nẵng
47 - 87
Khánh Hòa
97 - 37
Thứ tư
9/6/2021
Đà Nẵng
43 - 93
Khánh Hòa
18 - 89
Thứ tư
2/6/2021
Đà Nẵng
98 - 39
Khánh Hòa
45 - 22
Thứ tư
26/5/2021
Đà Nẵng
37 - 56
Khánh Hòa
32 - 10
Thứ tư
19/5/2021
Đà Nẵng
15 - 70
Khánh Hòa
32 - 42
Thứ tư
12/5/2021
Đà Nẵng
57 - 90
Khánh Hòa
15 - 22
Thứ tư
5/5/2021
Đà Nẵng
10 - 69
Khánh Hòa
89 - 01
Thứ tư
28/4/2021
Đà Nẵng
51 - 22
Khánh Hòa
59 - 43
Thứ tư
21/4/2021
Đà Nẵng
24 - 78
Khánh Hòa
87 - 24
Thứ tư
14/4/2021
Đà Nẵng
14 - 78
Khánh Hòa
99 - 07
Thứ tư
7/4/2021
Đà Nẵng
04 - 97
Khánh Hòa
66 - 53
Thứ tư
31/3/2021
Đà Nẵng
19 - 25
Khánh Hòa
42 - 83
Thứ tư
24/3/2021
Đà Nẵng
89 - 13
Khánh Hòa
40 - 48
Thứ tư
17/3/2021
Đà Nẵng
46 - 23
Khánh Hòa
91 - 79
Thứ tư
10/3/2021
Đà Nẵng
16 - 82
Khánh Hòa
29 - 14
Thứ tư
3/3/2021
Đà Nẵng
04 - 73
Khánh Hòa
76 - 79
Thứ tư
24/2/2021
Đà Nẵng
85 - 51
Khánh Hòa
48 - 73
Thứ tư
17/2/2021
Đà Nẵng
96 - 89
Khánh Hòa
36 - 50
Thứ tư
10/2/2021
Đà Nẵng
08 - 43
Khánh Hòa
75 - 81
Thứ tư
3/2/2021
Đà Nẵng
08 - 63
Khánh Hòa
78 - 46
Thứ tư
27/1/2021
Đà Nẵng
01 - 97
Khánh Hòa
57 - 91
Thứ tư
20/1/2021
Đà Nẵng
29 - 52
Khánh Hòa
19 - 02
Thứ tư
13/1/2021
Đà Nẵng
58 - 10
Khánh Hòa
89 - 16
Thứ tư
6/1/2021
Đà Nẵng
81 - 01
Khánh Hòa
50 - 23
Thứ tư
30/12/2020
Đà Nẵng
59 - 10
Khánh Hòa
31 - 16