Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Tư

Thứ tư
16/10/2019
Đà Nẵng
13 - 32
Khánh Hòa
14 - 49
Thứ tư
9/10/2019
Đà Nẵng
35 - 26
Khánh Hòa
56 - 22
Thứ tư
2/10/2019
Đà Nẵng
37 - 47
Khánh Hòa
73 - 99
Thứ tư
25/9/2019
Đà Nẵng
46 - 12
Khánh Hòa
63 - 66
Thứ tư
18/9/2019
Đà Nẵng
54 - 38
Khánh Hòa
02 - 00
Thứ tư
11/9/2019
Đà Nẵng
38 - 61
Khánh Hòa
45 - 18
Thứ tư
4/9/2019
Đà Nẵng
40 - 28
Khánh Hòa
73 - 71
Thứ tư
28/8/2019
Đà Nẵng
42 - 52
Khánh Hòa
72 - 22
Thứ tư
21/8/2019
Đà Nẵng
27 - 72
Khánh Hòa
84 - 58
Thứ tư
14/8/2019
Đà Nẵng
14 - 17
Khánh Hòa
69 - 88
Thứ tư
7/8/2019
Đà Nẵng
64 - 88
Khánh Hòa
43 - 35
Thứ tư
31/7/2019
Đà Nẵng
33 - 37
Khánh Hòa
50 - 79
Thứ tư
24/7/2019
Đà Nẵng
77 - 35
Khánh Hòa
87 - 39
Thứ tư
17/7/2019
Đà Nẵng
76 - 45
Khánh Hòa
41 - 36
Thứ tư
10/7/2019
Đà Nẵng
36 - 38
Khánh Hòa
72 - 19
Thứ tư
3/7/2019
Đà Nẵng
16 - 67
Khánh Hòa
54 - 24
Thứ tư
26/6/2019
Đà Nẵng
08 - 17
Khánh Hòa
38 - 23
Thứ tư
19/6/2019
Đà Nẵng
69 - 21
Khánh Hòa
56 - 50
Thứ tư
12/6/2019
Đà Nẵng
47 - 22
Khánh Hòa
88 - 59
Thứ tư
5/6/2019
Đà Nẵng
38 - 95
Khánh Hòa
54 - 49
Thứ tư
29/5/2019
Đà Nẵng
68 - 12
Khánh Hòa
51 - 74
Thứ tư
22/5/2019
Đà Nẵng
04 - 86
Khánh Hòa
31 - 63
Thứ tư
15/5/2019
Đà Nẵng
66 - 17
Khánh Hòa
46 - 09
Thứ tư
8/5/2019
Đà Nẵng
74 - 01
Khánh Hòa
17 - 24
Thứ tư
1/5/2019
Đà Nẵng
29 - 45
Khánh Hòa
04 - 46
Thứ tư
24/4/2019
Đà Nẵng
26 - 91
Khánh Hòa
36 - 73
Thứ tư
17/4/2019
Đà Nẵng
12 - 61
Khánh Hòa
37 - 66
Thứ tư
10/4/2019
Đà Nẵng
42 - 82
Khánh Hòa
97 - 13
Thứ tư
3/4/2019
Đà Nẵng
48 - 54
Khánh Hòa
48 - 46
Thứ tư
27/3/2019
Đà Nẵng
98 - 85
Khánh Hòa
45 - 16