Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Tư

Thứ tư
22/11/2017
Đà Nẵng
80 - 90
Khánh Hòa
46 - 49
Thứ tư
15/11/2017
Đà Nẵng
34 - 56
Khánh Hòa
77 - 80
Thứ tư
8/11/2017
Đà Nẵng
38 - 71
Khánh Hòa
40 - 83
Thứ tư
1/11/2017
Đà Nẵng
25 - 28
Khánh Hòa
62 - 80
Thứ tư
25/10/2017
Đà Nẵng
02 - 60
Khánh Hòa
30 - 98
Thứ tư
18/10/2017
Đà Nẵng
61 - 88
Khánh Hòa
40 - 29
Thứ tư
11/10/2017
Đà Nẵng
32 - 50
Khánh Hòa
78 - 82
Thứ tư
4/10/2017
Đà Nẵng
57 - 87
Khánh Hòa
57 - 92
Thứ tư
27/9/2017
Đà Nẵng
80 - 34
Khánh Hòa
80 - 38
Thứ tư
20/9/2017
Đà Nẵng
40 - 18
Khánh Hòa
92 - 16
Thứ tư
13/9/2017
Đà Nẵng
01 - 02
Khánh Hòa
12 - 82
Thứ tư
6/9/2017
Đà Nẵng
20 - 71
Khánh Hòa
09 - 95
Thứ tư
30/8/2017
Đà Nẵng
53 - 15
Khánh Hòa
16 - 23
Thứ tư
23/8/2017
Đà Nẵng
22 - 95
Khánh Hòa
25 - 51
Thứ tư
16/8/2017
Đà Nẵng
47 - 71
Khánh Hòa
89 - 19
Thứ tư
9/8/2017
Đà Nẵng
13 - 10
Khánh Hòa
91 - 70
Thứ tư
2/8/2017
Đà Nẵng
07 - 09
Khánh Hòa
72 - 22
Thứ tư
26/7/2017
Đà Nẵng
13 - 84
Khánh Hòa
15 - 49
Thứ tư
19/7/2017
Đà Nẵng
44 - 67
Khánh Hòa
16 - 66
Thứ tư
12/7/2017
Đà Nẵng
06 - 06
Khánh Hòa
88 - 62
Thứ tư
5/7/2017
Đà Nẵng
42 - 66
Khánh Hòa
40 - 84
Thứ tư
28/6/2017
Đà Nẵng
89 - 09
Khánh Hòa
10 - 20
Thứ tư
21/6/2017
Đà Nẵng
36 - 28
Khánh Hòa
72 - 64
Thứ tư
14/6/2017
Đà Nẵng
62 - 07
Khánh Hòa
36 - 96
Thứ tư
7/6/2017
Đà Nẵng
31 - 42
Khánh Hòa
42 - 12
Thứ tư
31/5/2017
Đà Nẵng
96 - 52
Khánh Hòa
76 - 60
Thứ tư
24/5/2017
Đà Nẵng
98 - 67
Khánh Hòa
81 - 98
Thứ tư
17/5/2017
Đà Nẵng
24 - 65
Khánh Hòa
11 - 03
Thứ tư
10/5/2017
Đà Nẵng
72 - 72
Khánh Hòa
63 - 99
Thứ tư
3/5/2017
Đà Nẵng
28 - 41
Khánh Hòa
15 - 97