Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Tư

Thứ tư
20/9/2017
Đà Nẵng
40 - 18
Khánh Hòa
92 - 16
Thứ tư
13/9/2017
Đà Nẵng
01 - 02
Khánh Hòa
12 - 82
Thứ tư
6/9/2017
Đà Nẵng
20 - 71
Khánh Hòa
09 - 95
Thứ tư
30/8/2017
Đà Nẵng
53 - 15
Khánh Hòa
16 - 23
Thứ tư
23/8/2017
Đà Nẵng
22 - 95
Khánh Hòa
25 - 51
Thứ tư
16/8/2017
Đà Nẵng
47 - 71
Khánh Hòa
89 - 19
Thứ tư
9/8/2017
Đà Nẵng
13 - 10
Khánh Hòa
91 - 70
Thứ tư
2/8/2017
Đà Nẵng
07 - 09
Khánh Hòa
72 - 22
Thứ tư
26/7/2017
Đà Nẵng
13 - 84
Khánh Hòa
15 - 49
Thứ tư
19/7/2017
Đà Nẵng
44 - 67
Khánh Hòa
16 - 66
Thứ tư
12/7/2017
Đà Nẵng
06 - 06
Khánh Hòa
88 - 62
Thứ tư
5/7/2017
Đà Nẵng
42 - 66
Khánh Hòa
40 - 84
Thứ tư
28/6/2017
Đà Nẵng
89 - 09
Khánh Hòa
10 - 20
Thứ tư
21/6/2017
Đà Nẵng
36 - 28
Khánh Hòa
72 - 64
Thứ tư
14/6/2017
Đà Nẵng
62 - 07
Khánh Hòa
36 - 96
Thứ tư
7/6/2017
Đà Nẵng
31 - 42
Khánh Hòa
42 - 12
Thứ tư
31/5/2017
Đà Nẵng
96 - 52
Khánh Hòa
76 - 60
Thứ tư
24/5/2017
Đà Nẵng
98 - 67
Khánh Hòa
81 - 98
Thứ tư
17/5/2017
Đà Nẵng
24 - 65
Khánh Hòa
11 - 03
Thứ tư
10/5/2017
Đà Nẵng
72 - 72
Khánh Hòa
63 - 99
Thứ tư
3/5/2017
Đà Nẵng
28 - 41
Khánh Hòa
15 - 97
Thứ tư
26/4/2017
Đà Nẵng
17 - 51
Khánh Hòa
70 - 02
Thứ tư
19/4/2017
Đà Nẵng
88 - 36
Khánh Hòa
94 - 49
Thứ tư
12/4/2017
Đà Nẵng
90 - 37
Khánh Hòa
66 - 28
Thứ tư
5/4/2017
Đà Nẵng
68 - 55
Khánh Hòa
94 - 22
Thứ tư
29/3/2017
Đà Nẵng
61 - 99
Khánh Hòa
53 - 73
Thứ tư
22/3/2017
Đà Nẵng
20 - 98
Khánh Hòa
50 - 91
Thứ tư
15/3/2017
Đà Nẵng
53 - 67
Khánh Hòa
44 - 27
Thứ tư
8/3/2017
Đà Nẵng
49 - 31
Khánh Hòa
09 - 83
Thứ tư
1/3/2017
Đà Nẵng
48 - 44
Khánh Hòa
41 - 27