Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Tư

Thứ tư
21/2/2018
Đà Nẵng
89 - 78
Khánh Hòa
36 - 86
Thứ tư
14/2/2018
Đà Nẵng
96 - 29
Khánh Hòa
72 - 98
Thứ tư
7/2/2018
Đà Nẵng
30 - 38
Khánh Hòa
39 - 74
Thứ tư
31/1/2018
Đà Nẵng
85 - 12
Khánh Hòa
75 - 01
Thứ tư
24/1/2018
Đà Nẵng
05 - 86
Khánh Hòa
57 - 67
Thứ tư
17/1/2018
Đà Nẵng
30 - 64
Khánh Hòa
53 - 02
Thứ tư
10/1/2018
Đà Nẵng
16 - 80
Khánh Hòa
19 - 18
Thứ tư
3/1/2018
Đà Nẵng
33 - 50
Khánh Hòa
87 - 65
Thứ tư
27/12/2017
Đà Nẵng
04 - 55
Khánh Hòa
96 - 23
Thứ tư
20/12/2017
Đà Nẵng
13 - 27
Khánh Hòa
18 - 94
Thứ tư
13/12/2017
Đà Nẵng
13 - 99
Khánh Hòa
42 - 31
Thứ tư
6/12/2017
Đà Nẵng
36 - 46
Khánh Hòa
47 - 74
Thứ tư
29/11/2017
Đà Nẵng
18 - 94
Khánh Hòa
06 - 64
Thứ tư
22/11/2017
Đà Nẵng
80 - 90
Khánh Hòa
46 - 49
Thứ tư
15/11/2017
Đà Nẵng
34 - 56
Khánh Hòa
77 - 80
Thứ tư
8/11/2017
Đà Nẵng
38 - 71
Khánh Hòa
40 - 83
Thứ tư
1/11/2017
Đà Nẵng
25 - 28
Khánh Hòa
62 - 80
Thứ tư
25/10/2017
Đà Nẵng
02 - 60
Khánh Hòa
30 - 98
Thứ tư
18/10/2017
Đà Nẵng
61 - 88
Khánh Hòa
40 - 29
Thứ tư
11/10/2017
Đà Nẵng
32 - 50
Khánh Hòa
78 - 82
Thứ tư
4/10/2017
Đà Nẵng
57 - 87
Khánh Hòa
57 - 92
Thứ tư
27/9/2017
Đà Nẵng
80 - 34
Khánh Hòa
80 - 38
Thứ tư
20/9/2017
Đà Nẵng
40 - 18
Khánh Hòa
92 - 16
Thứ tư
13/9/2017
Đà Nẵng
01 - 02
Khánh Hòa
12 - 82
Thứ tư
6/9/2017
Đà Nẵng
20 - 71
Khánh Hòa
09 - 95
Thứ tư
30/8/2017
Đà Nẵng
53 - 15
Khánh Hòa
16 - 23
Thứ tư
23/8/2017
Đà Nẵng
22 - 95
Khánh Hòa
25 - 51
Thứ tư
16/8/2017
Đà Nẵng
47 - 71
Khánh Hòa
89 - 19
Thứ tư
9/8/2017
Đà Nẵng
13 - 10
Khánh Hòa
91 - 70
Thứ tư
2/8/2017
Đà Nẵng
07 - 09
Khánh Hòa
72 - 22