Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Tư

Thứ tư
5/12/2018
Đà Nẵng
35 - 90
Khánh Hòa
05 - 90
Thứ tư
28/11/2018
Đà Nẵng
57 - 70
Khánh Hòa
09 - 31
Thứ tư
21/11/2018
Đà Nẵng
05 - 25
Khánh Hòa
56 - 11
Thứ tư
14/11/2018
Đà Nẵng
71 - 46
Khánh Hòa
01 - 92
Thứ tư
7/11/2018
Đà Nẵng
51 - 40
Khánh Hòa
32 - 84
Thứ tư
31/10/2018
Đà Nẵng
56 - 56
Khánh Hòa
65 - 75
Thứ tư
24/10/2018
Đà Nẵng
04 - 27
Khánh Hòa
53 - 85
Thứ tư
17/10/2018
Đà Nẵng
06 - 28
Khánh Hòa
15 - 88
Thứ tư
10/10/2018
Đà Nẵng
35 - 71
Khánh Hòa
20 - 89
Thứ tư
3/10/2018
Đà Nẵng
50 - 44
Khánh Hòa
52 - 22
Thứ tư
26/9/2018
Đà Nẵng
34 - 32
Khánh Hòa
74 - 27
Thứ tư
19/9/2018
Đà Nẵng
06 - 33
Khánh Hòa
67 - 68
Thứ tư
12/9/2018
Đà Nẵng
03 - 48
Khánh Hòa
54 - 96
Thứ tư
5/9/2018
Đà Nẵng
34 - 14
Khánh Hòa
97 - 55
Thứ tư
29/8/2018
Đà Nẵng
17 - 73
Khánh Hòa
41 - 09
Thứ tư
22/8/2018
Đà Nẵng
05 - 71
Khánh Hòa
27 - 24
Thứ tư
15/8/2018
Đà Nẵng
67 - 86
Khánh Hòa
41 - 52
Thứ tư
8/8/2018
Đà Nẵng
58 - 28
Khánh Hòa
87 - 15
Thứ tư
1/8/2018
Đà Nẵng
24 - 41
Khánh Hòa
91 - 72
Thứ tư
25/7/2018
Đà Nẵng
76 - 98
Khánh Hòa
87 - 94
Thứ tư
18/7/2018
Đà Nẵng
10 - 59
Khánh Hòa
31 - 44
Thứ tư
11/7/2018
Đà Nẵng
86 - 03
Khánh Hòa
91 - 12
Thứ tư
4/7/2018
Đà Nẵng
29 - 08
Khánh Hòa
51 - 14
Thứ tư
27/6/2018
Đà Nẵng
95 - 16
Khánh Hòa
87 - 54
Thứ tư
20/6/2018
Đà Nẵng
22 - 35
Khánh Hòa
03 - 29
Thứ tư
13/6/2018
Đà Nẵng
90 - 51
Khánh Hòa
59 - 67
Thứ tư
6/6/2018
Đà Nẵng
13 - 10
Khánh Hòa
67 - 91
Thứ tư
30/5/2018
Đà Nẵng
27 - 78
Khánh Hòa
98 - 60
Thứ tư
23/5/2018
Đà Nẵng
69 - 04
Khánh Hòa
62 - 85
Thứ tư
16/5/2018
Đà Nẵng
56 - 37
Khánh Hòa
12 - 75