KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Thứ năm Ngày: 14/12/2017XSXSQT
ChụcSốĐ.Vị
501,4
0,2,413
2,3,72,921,2,5
132
0,741,8
2,950
76 
 722,4,6,8
4,7,98 
 92,5,8
Giải ĐB
750032
Giải nhất
60372
Giải nhì
24513
Giải ba
45592
07276
Giải tư
51278
76025
31741
11921
81450
53101
52798
Giải năm
0804
Giải sáu
3495
3222
6648
Giải bảy
872
Giải 8
74
 
Thứ năm Ngày: 07/12/2017XSXSQT
ChụcSốĐ.Vị
405
2,4,5,8142
 21,8,92
4,83 
1240,1,3,5
7,8
0,451
666,7
4,67 
2,481,3
229 
Giải ĐB
505728
Giải nhất
02045
Giải nhì
83921
Giải ba
27283
96047
Giải tư
62429
72214
89743
00681
04640
53966
76529
Giải năm
1441
Giải sáu
9867
1351
9805
Giải bảy
514
Giải 8
48
 
Thứ năm Ngày: 30/11/2017XSXSQT
ChụcSốĐ.Vị
2,5,903,5,7
5122
12,520
039
746,9
0,550,1,2,5
9
46 
0,874
987
3,4,590,8
Giải ĐB
167307
Giải nhất
41705
Giải nhì
88274
Giải ba
75212
28039
Giải tư
57746
83590
79050
20149
85687
80803
42520
Giải năm
0555
Giải sáu
0359
3151
3712
Giải bảy
798
Giải 8
52
 
Thứ năm Ngày: 23/11/2017XSXSQT
ChụcSốĐ.Vị
703,5
813,92
32 
0,1,332,3,5
 45
0,3,456,82
569
770,7,8
52,781
12,6,999
Giải ĐB
976769
Giải nhất
97045
Giải nhì
31832
Giải ba
43258
82677
Giải tư
23678
72635
14856
56903
46799
83305
53170
Giải năm
4458
Giải sáu
1619
3013
1833
Giải bảy
481
Giải 8
19
 
Thứ năm Ngày: 16/11/2017XSXSQT
ChụcSốĐ.Vị
000,1,9
015
323,6
2,3,432,3,7
 43
156,8,9
2,5,8682,92
37 
5,6286
0,5,629 
Giải ĐB
548369
Giải nhất
04868
Giải nhì
85001
Giải ba
97737
59115
Giải tư
53286
98426
20268
20300
30543
63409
00232
Giải năm
8669
Giải sáu
8333
0359
8923
Giải bảy
156
Giải 8
58
 
Thứ năm Ngày: 09/11/2017XSXSQT
ChụcSốĐ.Vị
0,400,62,8
111,5
222,3
2,5,7234
3,640
153
02,964
9732
0,888
996,7,9
Giải ĐB
381106
Giải nhất
63906
Giải nhì
68688
Giải ba
95108
30115
Giải tư
59453
33664
43311
28699
16296
25700
77597
Giải năm
5522
Giải sáu
0273
5423
1273
Giải bảy
534
Giải 8
40
 
Thứ năm Ngày: 02/11/2017XSXSQT
ChụcSốĐ.Vị
3,607
 13,9
724,7
1,3,5230,3,6
2,6,9248
6532
360,4,5
0,272
48 
1,9942,9
Giải ĐB
834694
Giải nhất
33365
Giải nhì
46648
Giải ba
66199
60924
Giải tư
41019
00313
18764
75953
79107
26894
25927
Giải năm
8572
Giải sáu
6030
6333
3536
Giải bảy
260
Giải 8
53