Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Bảy

Thứ bảy
9/12/2017
Đà Nẵng
84 - 57
Quảng Ngãi
18 - 04
Đắk Nông
05 - 89
Thứ bảy
2/12/2017
Đà Nẵng
66 - 51
Quảng Ngãi
71 - 25
Đắk Nông
34 - 56
Thứ bảy
25/11/2017
Đà Nẵng
51 - 27
Quảng Ngãi
80 - 93
Đắk Nông
24 - 49
Thứ bảy
18/11/2017
Đà Nẵng
34 - 61
Quảng Ngãi
30 - 87
Đắk Nông
74 - 78
Thứ bảy
11/11/2017
Đà Nẵng
07 - 85
Quảng Ngãi
71 - 42
Đắk Nông
30 - 72
Thứ bảy
4/11/2017
Đà Nẵng
84 - 83
Quảng Ngãi
50 - 62
Đắk Nông
23 - 98
Thứ bảy
28/10/2017
Đà Nẵng
03 - 65
Quảng Ngãi
53 - 79
Đắk Nông
37 - 76
Thứ bảy
21/10/2017
Đà Nẵng
26 - 22
Quảng Ngãi
96 - 72
Đắk Nông
70 - 12
Thứ bảy
14/10/2017
Đà Nẵng
54 - 65
Quảng Ngãi
84 - 81
Đắk Nông
63 - 55
Thứ bảy
7/10/2017
Đà Nẵng
91 - 27
Quảng Ngãi
96 - 69
Đắk Nông
00 - 02
Thứ bảy
30/9/2017
Đà Nẵng
35 - 35
Quảng Ngãi
78 - 31
Đắk Nông
20 - 42
Thứ bảy
23/9/2017
Đà Nẵng
34 - 02
Quảng Ngãi
57 - 51
Đắk Nông
12 - 30
Thứ bảy
16/9/2017
Đà Nẵng
44 - 09
Quảng Ngãi
55 - 86
Đắk Nông
09 - 60
Thứ bảy
9/9/2017
Đà Nẵng
96 - 22
Quảng Ngãi
51 - 12
Đắk Nông
06 - 75
Thứ bảy
2/9/2017
Đà Nẵng
29 - 25
Quảng Ngãi
11 - 06
Đắk Nông
38 - 74
Thứ bảy
26/8/2017
Đà Nẵng
66 - 43
Quảng Ngãi
98 - 21
Đắk Nông
94 - 66
Thứ bảy
19/8/2017
Đà Nẵng
89 - 65
Quảng Ngãi
23 - 46
Đắk Nông
20 - 79
Thứ bảy
12/8/2017
Đà Nẵng
47 - 83
Quảng Ngãi
13 - 14
Đắk Nông
71 - 62
Thứ bảy
5/8/2017
Đà Nẵng
53 - 74
Quảng Ngãi
17 - 66
Đắk Nông
11 - 66
Thứ bảy
29/7/2017
Đà Nẵng
25 - 53
Quảng Ngãi
62 - 74
Đắk Nông
77 - 60
Thứ bảy
22/7/2017
Đà Nẵng
84 - 22
Quảng Ngãi
00 - 80
Đắk Nông
89 - 50
Thứ bảy
15/7/2017
Đà Nẵng
17 - 68
Quảng Ngãi
84 - 43
Đắk Nông
35 - 60
Thứ bảy
8/7/2017
Đà Nẵng
61 - 16
Quảng Ngãi
96 - 02
Đắk Nông
49 - 67
Thứ bảy
1/7/2017
Đà Nẵng
81 - 43
Quảng Ngãi
43 - 82
Đắk Nông
26 - 35
Thứ bảy
24/6/2017
Đà Nẵng
32 - 32
Quảng Ngãi
32 - 95
Đắk Nông
85 - 36
Thứ bảy
17/6/2017
Đà Nẵng
03 - 37
Quảng Ngãi
54 - 80
Đắk Nông
05 - 75
Thứ bảy
10/6/2017
Đà Nẵng
43 - 68
Quảng Ngãi
61 - 10
Đắk Nông
21 - 38
Thứ bảy
3/6/2017
Đà Nẵng
68 - 64
Quảng Ngãi
45 - 84
Đắk Nông
00 - 46
Thứ bảy
27/5/2017
Đà Nẵng
03 - 04
Quảng Ngãi
43 - 31
Đắk Nông
60 - 91
Thứ bảy
20/5/2017
Đà Nẵng
13 - 53
Quảng Ngãi
94 - 65
Đắk Nông
86 - 49