KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Thứ sáu Ngày: 19/02/2021XSXSGL
ChụcSốĐ.Vị
703,6
6,919
 2 
0,6235,9
444,8
3,7,95 
061,32
770,5,7
4,98 
1,3,9291,5,8,92
Giải ĐB
326563
Giải nhất
18048
Giải nhì
54070
Giải ba
65899
64499
Giải tư
84235
49275
19077
09761
61191
59244
02495
Giải năm
7403
Giải sáu
8398
6463
2419
Giải bảy
706
Giải 8
39
 
Thứ sáu Ngày: 12/02/2021XSXSGL
ChụcSốĐ.Vị
0,3,800,3,5
312
1282
0,630,1
 46
05 
4,663,6
 782,92
22,72,880,8
72,999
Giải ĐB
971703
Giải nhất
53028
Giải nhì
30188
Giải ba
19280
15178
Giải tư
69100
55605
11912
18946
22830
66363
71999
Giải năm
7528
Giải sáu
6479
6879
1566
Giải bảy
178
Giải 8
31
 
Thứ sáu Ngày: 05/02/2021XSXSGL
ChụcSốĐ.Vị
301
0,913,4,5,7
 23,5,7
1,230,6
1,849
1,25 
3,92692
1,279
 84
4,62,791,62
Giải ĐB
737196
Giải nhất
19214
Giải nhì
46969
Giải ba
43369
66213
Giải tư
10236
17223
73930
44749
21391
02784
29325
Giải năm
0601
Giải sáu
5515
4879
8827
Giải bảy
796
Giải 8
17
 
Thứ sáu Ngày: 29/01/2021XSXSGL
ChụcSốĐ.Vị
7,8,90 
 15,9
4,924
7236
2,4,542,4
1,854,9
36 
 70,32,92
 80,5,9
1,5,72,890,2
Giải ĐB
849780
Giải nhất
47619
Giải nhì
43590
Giải ba
38679
18485
Giải tư
04659
20954
59673
29679
95636
81773
00689
Giải năm
7624
Giải sáu
0644
7942
6992
Giải bảy
215
Giải 8
70
 
Thứ sáu Ngày: 22/01/2021XSXSGL
ChụcSốĐ.Vị
2,5,809
1,211,4,7,9
 20,1
 35
14 
3,6250,8
7,8652,72,8
1,6276
5,680,6
0,19 
Giải ĐB
119209
Giải nhất
80050
Giải nhì
26517
Giải ba
98567
48967
Giải tư
28586
91065
94814
05665
80168
42676
40935
Giải năm
9019
Giải sáu
4811
8520
8921
Giải bảy
958
Giải 8
80
 
Thứ sáu Ngày: 15/01/2021XSXSGL
ChụcSốĐ.Vị
404,6,9
 12,8
12 
4,838,9
040,3,52
42,555
0,62,8662
 78
1,3,7,883,6,8
0,39 
Giải ĐB
091778
Giải nhất
47118
Giải nhì
08840
Giải ba
50704
14888
Giải tư
17455
52012
68245
92739
41238
87586
24266
Giải năm
9445
Giải sáu
4543
0983
2206
Giải bảy
866
Giải 8
09
 
Thứ sáu Ngày: 08/01/2021XSXSGL
ChụcSốĐ.Vị
 03,6,7
818
3,9252,8
0,3,432,3
443,4
22,859
0,6,966
07 
1,2,981,5
592,6,8
Giải ĐB
656418
Giải nhất
42525
Giải nhì
01528
Giải ba
96703
29596
Giải tư
91781
71666
00532
54285
73633
02398
99344
Giải năm
4159
Giải sáu
3207
7606
7425
Giải bảy
992
Giải 8
43