Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
24/2/2018
TP. HCM
46 - 61
Long An
94 - 93
Bình Phước
92 - 63
Hậu Giang
51 - 65
Thứ bảy
17/2/2018
TP. HCM
29 - 62
Long An
97 - 86
Bình Phước
46 - 55
Hậu Giang
31 - 38
Thứ bảy
10/2/2018
TP. HCM
44 - 23
Long An
62 - 16
Bình Phước
32 - 52
Hậu Giang
76 - 19
Thứ bảy
3/2/2018
TP. HCM
64 - 16
Long An
81 - 69
Bình Phước
61 - 77
Hậu Giang
06 - 84
Thứ bảy
27/1/2018
TP. HCM
10 - 51
Long An
63 - 07
Bình Phước
99 - 42
Hậu Giang
97 - 63
Thứ bảy
20/1/2018
TP. HCM
58 - 90
Long An
16 - 91
Bình Phước
85 - 24
Hậu Giang
96 - 41
Thứ bảy
13/1/2018
TP. HCM
47 - 85
Long An
82 - 08
Bình Phước
96 - 17
Hậu Giang
80 - 73
Thứ bảy
6/1/2018
TP. HCM
52 - 05
Long An
96 - 14
Bình Phước
05 - 37
Hậu Giang
80 - 81
Thứ bảy
30/12/2017
TP. HCM
17 - 70
Long An
78 - 03
Bình Phước
75 - 72
Hậu Giang
02 - 02
Thứ bảy
23/12/2017
TP. HCM
94 - 47
Long An
76 - 84
Bình Phước
14 - 29
Hậu Giang
59 - 49
Thứ bảy
16/12/2017
TP. HCM
58 - 30
Long An
56 - 47
Bình Phước
20 - 04
Hậu Giang
64 - 87
Thứ bảy
9/12/2017
TP. HCM
55 - 03
Long An
72 - 79
Bình Phước
93 - 40
Hậu Giang
57 - 31
Thứ bảy
2/12/2017
TP. HCM
48 - 51
Long An
20 - 26
Bình Phước
21 - 45
Hậu Giang
35 - 20
Thứ bảy
25/11/2017
TP. HCM
98 - 81
Long An
50 - 77
Bình Phước
19 - 35
Hậu Giang
66 - 28
Thứ bảy
18/11/2017
TP. HCM
93 - 71
Long An
28 - 89
Bình Phước
82 - 61
Hậu Giang
71 - 99
Thứ bảy
11/11/2017
TP. HCM
23 - 28
Long An
58 - 63
Bình Phước
01 - 56
Hậu Giang
70 - 85
Thứ bảy
4/11/2017
TP. HCM
33 - 06
Long An
92 - 20
Bình Phước
70 - 78
Hậu Giang
86 - 62
Thứ bảy
28/10/2017
TP. HCM
99 - 98
Long An
71 - 32
Bình Phước
02 - 59
Hậu Giang
63 - 12
Thứ bảy
21/10/2017
TP. HCM
17 - 53
Long An
16 - 26
Bình Phước
93 - 07
Hậu Giang
30 - 14
Thứ bảy
14/10/2017
TP. HCM
20 - 18
Long An
77 - 63
Bình Phước
49 - 02
Hậu Giang
17 - 33
Thứ bảy
7/10/2017
TP. HCM
15 - 45
Long An
07 - 82
Bình Phước
86 - 28
Hậu Giang
04 - 80
Thứ bảy
30/9/2017
TP. HCM
20 - 63
Long An
48 - 30
Bình Phước
96 - 15
Hậu Giang
02 - 85
Thứ bảy
23/9/2017
TP. HCM
80 - 53
Long An
34 - 64
Bình Phước
98 - 82
Hậu Giang
06 - 34
Thứ bảy
16/9/2017
TP. HCM
30 - 24
Long An
66 - 06
Bình Phước
09 - 41
Hậu Giang
82 - 47
Thứ bảy
9/9/2017
TP. HCM
29 - 22
Long An
59 - 57
Bình Phước
54 - 88
Hậu Giang
96 - 23
Thứ bảy
2/9/2017
TP. HCM
40 - 48
Long An
72 - 61
Bình Phước
68 - 31
Hậu Giang
85 - 72
Thứ bảy
26/8/2017
TP. HCM
54 - 37
Long An
60 - 08
Bình Phước
45 - 27
Hậu Giang
45 - 41
Thứ bảy
19/8/2017
TP. HCM
87 - 26
Long An
24 - 27
Bình Phước
90 - 28
Hậu Giang
35 - 27
Thứ bảy
12/8/2017
TP. HCM
91 - 54
Long An
92 - 95
Bình Phước
93 - 34
Hậu Giang
84 - 07
Thứ bảy
5/8/2017
TP. HCM
49 - 01
Long An
53 - 83
Bình Phước
36 - 35
Hậu Giang
38 - 11