Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
22/7/2017
TP. HCM
63 - 22
Long An
27 - 58
Bình Phước
50 - 96
Hậu Giang
70 - 83
Thứ bảy
15/7/2017
TP. HCM
23 - 13
Long An
90 - 03
Bình Phước
67 - 92
Hậu Giang
96 - 46
Thứ bảy
8/7/2017
TP. HCM
41 - 52
Long An
51 - 43
Bình Phước
66 - 25
Hậu Giang
63 - 97
Thứ bảy
1/7/2017
TP. HCM
02 - 01
Long An
34 - 18
Bình Phước
44 - 88
Hậu Giang
42 - 44
Thứ bảy
24/6/2017
TP. HCM
18 - 45
Long An
21 - 60
Bình Phước
69 - 52
Hậu Giang
41 - 30
Thứ bảy
17/6/2017
TP. HCM
42 - 56
Long An
50 - 13
Bình Phước
00 - 82
Hậu Giang
52 - 09
Thứ bảy
10/6/2017
TP. HCM
19 - 61
Long An
45 - 01
Bình Phước
38 - 66
Hậu Giang
61 - 11
Thứ bảy
3/6/2017
TP. HCM
69 - 83
Long An
47 - 88
Bình Phước
75 - 54
Hậu Giang
79 - 42
Thứ bảy
27/5/2017
TP. HCM
95 - 37
Long An
40 - 92
Bình Phước
00 - 65
Hậu Giang
54 - 76
Thứ bảy
20/5/2017
TP. HCM
56 - 68
Long An
47 - 14
Bình Phước
49 - 86
Hậu Giang
42 - 81
Thứ bảy
13/5/2017
TP. HCM
13 - 79
Long An
63 - 79
Bình Phước
44 - 26
Hậu Giang
53 - 71
Thứ bảy
6/5/2017
TP. HCM
20 - 51
Long An
08 - 67
Bình Phước
13 - 40
Hậu Giang
82 - 76
Thứ bảy
29/4/2017
TP. HCM
32 - 06
Long An
39 - 82
Bình Phước
30 - 62
Hậu Giang
70 - 12
Thứ bảy
22/4/2017
TP. HCM
00 - 91
Long An
50 - 14
Bình Phước
57 - 88
Hậu Giang
60 - 47
Thứ bảy
15/4/2017
TP. HCM
05 - 66
Long An
96 - 87
Bình Phước
05 - 58
Hậu Giang
70 - 82
Thứ bảy
8/4/2017
TP. HCM
89 - 00
Long An
39 - 00
Bình Phước
19 - 54
Hậu Giang
72 - 54
Thứ bảy
1/4/2017
TP. HCM
84 - 60
Long An
08 - 31
Bình Phước
25 - 95
Hậu Giang
04 - 20
Thứ bảy
25/3/2017
TP. HCM
42 - 30
Long An
61 - 77
Bình Phước
05 - 42
Hậu Giang
54 - 88
Thứ bảy
18/3/2017
TP. HCM
73 - 43
Long An
36 - 34
Bình Phước
80 - 44
Hậu Giang
25 - 70
Thứ bảy
11/3/2017
TP. HCM
35 - 35
Long An
89 - 37
Bình Phước
37 - 65
Hậu Giang
49 - 13
Thứ bảy
4/3/2017
TP. HCM
41 - 46
Long An
19 - 64
Bình Phước
87 - 85
Hậu Giang
41 - 97
Thứ bảy
25/2/2017
TP. HCM
01 - 53
Long An
14 - 14
Bình Phước
25 - 94
Hậu Giang
96 - 87
Thứ bảy
18/2/2017
TP. HCM
64 - 08
Long An
39 - 76
Bình Phước
64 - 45
Hậu Giang
18 - 08
Thứ bảy
11/2/2017
TP. HCM
07 - 62
Long An
77 - 49
Bình Phước
14 - 33
Hậu Giang
80 - 00
Thứ bảy
4/2/2017
TP. HCM
32 - 64
Long An
85 - 16
Bình Phước
73 - 22
Hậu Giang
62 - 14
Thứ bảy
28/1/2017
TP. HCM
08 - 71
Long An
48 - 78
Bình Phước
61 - 21
Hậu Giang
81 - 52
Thứ bảy
21/1/2017
TP. HCM
33 - 85
Long An
65 - 76
Bình Phước
42 - 79
Hậu Giang
98 - 32
Thứ bảy
14/1/2017
TP. HCM
91 - 99
Long An
72 - 52
Bình Phước
31 - 32
Hậu Giang
17 - 28
Thứ bảy
7/1/2017
TP. HCM
93 - 60
Long An
69 - 44
Bình Phước
88 - 20
Hậu Giang
23 - 19
Thứ bảy
31/12/2016
TP. HCM
93 - 77
Long An
36 - 51
Bình Phước
23 - 61
Hậu Giang
15 - 78