KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Thứ hai Ngày: 26/06/2017XSXSPY
ChụcSốĐ.Vị
3,4,80 
5,81 
 293
3,4,830,3
 40,3,6,9
 51,7
4,968
579
6,980,1,3
23,4,796,8
Giải ĐB
470129
Giải nhất
01440
Giải nhì
97779
Giải ba
45733
52383
Giải tư
42946
93349
14898
01143
68030
34896
31957
Giải năm
4651
Giải sáu
6729
2681
7580
Giải bảy
829
Giải 8
68
 
Thứ hai Ngày: 19/06/2017XSXSPY
ChụcSốĐ.Vị
0,7,900,8
 13,5,8
5,924
1,734,7
2,3,646
152
4,664,6
3,770,3,7
0,1,98 
 90,2,8
Giải ĐB
719790
Giải nhất
36177
Giải nhì
28500
Giải ba
83918
38492
Giải tư
57646
94734
96113
92298
63537
08352
67308
Giải năm
3815
Giải sáu
2770
6624
2673
Giải bảy
464
Giải 8
66
 
Thứ hai Ngày: 12/06/2017XSXSPY
ChụcSốĐ.Vị
1,5,702,5
 10,5
0,2,822,5,8
637
6,84 
0,1,250
7,963,4,9
3,870,6
282,4,7
696
Giải ĐB
769569
Giải nhất
19215
Giải nhì
96650
Giải ba
12102
44825
Giải tư
74587
36282
73064
05422
04676
16084
13470
Giải năm
6263
Giải sáu
5996
0328
0610
Giải bảy
005
Giải 8
37
 
Thứ hai Ngày: 05/06/2017XSXSPY
ChụcSốĐ.Vị
10 
1,710,1
2,4,922
3,4,5,6
92
33
542,3
753,4
6263,62
 71,5,8
789
892,32
Giải ĐB
592253
Giải nhất
66871
Giải nhì
16993
Giải ba
07578
13642
Giải tư
36122
97892
55111
08375
83466
37810
65043
Giải năm
9333
Giải sáu
7666
1563
1389
Giải bảy
993
Giải 8
54
 
Thứ hai Ngày: 29/05/2017XSXSPY
ChụcSốĐ.Vị
1,302,3,5,9
3,410,2,5
0,12 
0,430,1,9
741,3,9
0,1,65 
965
974
 8 
0,3,4,996,7,9
Giải ĐB
345374
Giải nhất
76609
Giải nhì
76002
Giải ba
71799
56830
Giải tư
74803
66743
04705
69265
43631
32239
95596
Giải năm
6341
Giải sáu
6215
3249
0997
Giải bảy
712
Giải 8
10
 
Thứ hai Ngày: 22/05/2017XSXSPY
ChụcSốĐ.Vị
2,60 
3,41 
4,620,4,5
 31,5,8
241,2,6,8
2,3,555
4,760,2,9
776,7
3,4,98 
6,998,9
Giải ĐB
723824
Giải nhất
41720
Giải nhì
28135
Giải ba
69462
86877
Giải tư
88060
18176
87748
34598
65269
29531
87638
Giải năm
5825
Giải sáu
0846
1155
8999
Giải bảy
442
Giải 8
41
 
Thứ hai Ngày: 15/05/2017XSXSPY
ChụcSốĐ.Vị
5209
912,7
123,62
2,93 
847
 502,6
22,5,826 
1,4,87 
9284,62,7
091,3,82
Giải ĐB
130391
Giải nhất
38186
Giải nhì
46747
Giải ba
72612
05384
Giải tư
72198
35217
66498
01387
67123
47309
11056
Giải năm
8050
Giải sáu
1886
0726
4726
Giải bảy
593
Giải 8
50