KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Thứ hai Ngày: 17/01/2022XSXSPY
ChụcSốĐ.Vị
4,80 
 15
624,6
934,8
2,3,7,8240,7
158
262
4,8,9274
3,580,42,7
993,72,9
Giải ĐB
126784
Giải nhất
87515
Giải nhì
51397
Giải ba
97887
00426
Giải tư
53680
87693
81297
05234
00484
25538
02799
Giải năm
5240
Giải sáu
1624
2162
6558
Giải bảy
774
Giải 8
47
 
Thứ hai Ngày: 10/01/2022XSXSPY
ChụcSốĐ.Vị
6,802,4,9
617
0,7,8,92 
739
049
958
960,1
172,3,9
5,980,2
0,3,4,792,5,6,8
Giải ĐB
214495
Giải nhất
64382
Giải nhì
66558
Giải ba
26592
35817
Giải tư
64180
65396
56273
40209
13860
27072
88904
Giải năm
6139
Giải sáu
5679
0649
4398
Giải bảy
802
Giải 8
61
 
Thứ hai Ngày: 03/01/2022XSXSPY
ChụcSốĐ.Vị
 02,3,6
8,9152
0,62 
0,734,72
3,74 
12,555,6
0,5,8262
3273,4
981,62
 91,8
Giải ĐB
697603
Giải nhất
23191
Giải nhì
49256
Giải ba
82406
39737
Giải tư
02455
90702
74034
87715
04081
72762
35686
Giải năm
3573
Giải sáu
8074
4398
5037
Giải bảy
586
Giải 8
15
 
Thứ hai Ngày: 27/12/2021XSXSPY
ChụcSốĐ.Vị
1,405,9
 10,32,6,8
623
12,2,4,93 
5,840,3,9
0,654
162,5,7
679
184
0,4,793
Giải ĐB
633293
Giải nhất
39605
Giải nhì
57984
Giải ba
90054
28043
Giải tư
38849
95665
64113
35162
36216
32240
92867
Giải năm
2079
Giải sáu
3718
2623
4910
Giải bảy
809
Giải 8
13
 
Thứ hai Ngày: 20/12/2021XSXSPY
ChụcSốĐ.Vị
606
 12,4,5
1,4,5,923,9
234,5,6
1,342
1,3,52,952,52,8
0,3,760
 76
58 
292,5
Giải ĐB
961260
Giải nhất
51635
Giải nhì
85529
Giải ba
52495
53358
Giải tư
40355
29242
42515
36752
63834
73055
16792
Giải năm
1306
Giải sáu
0536
2114
5723
Giải bảy
176
Giải 8
12
 
Thứ hai Ngày: 13/12/2021XSXSPY
ChụcSốĐ.Vị
908
3,513
222
1,3,4,731,3,8
4,5,643,4,5
4,951,4
864,7
673
0,3,986
 90,5,8
Giải ĐB
565995
Giải nhất
47190
Giải nhì
28038
Giải ba
80286
92667
Giải tư
38631
56333
36408
72754
45945
48798
50151
Giải năm
4164
Giải sáu
0543
1913
5973
Giải bảy
922
Giải 8
44
 
Thứ hai Ngày: 06/12/2021XSXSPY
ChụcSốĐ.Vị
3,70 
718,9
4,6282,9
 30,5,7
842
356,7
5,962
3,5,970,1
1,2284
1,2,996,7,9
Giải ĐB
336429
Giải nhất
35897
Giải nhì
06799
Giải ba
37557
46037
Giải tư
36662
16630
73935
84419
99842
79656
74571
Giải năm
0928
Giải sáu
7018
5970
4484
Giải bảy
196
Giải 8
28