KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh

Thứ ba Ngày: 17/10/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
 062
1,5,6,711,2,5
1,3,5,723,42
2,3,732,3
22,6,849
1,52,6,851,2,52,7
02,761,4,5
571,2,3,6
8
784,5,9
4,89 
Giải ĐB
84824
Giải nhất
47855
Giải nhì
46751
18333
Giải ba
54164
49072
02712
47384
13923
27555
Giải tư
0478
2524
1115
6106
Giải năm
4989
8771
3257
7232
3749
7111
Giải sáu
573
565
952
Giải bảy
61
85
76
06
 
Thứ ba Ngày: 10/10/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
3,409
1,7311,6
4,823,4
230
2,5,840,2,7
554,5,6,7
8,9
1,5,6,866,8,9
4,5,72,8713,72
5,682,4,6,7
0,5,69 
Giải ĐB
62571
Giải nhất
14111
Giải nhì
52640
72477
Giải ba
22624
85555
31666
72358
04216
34556
Giải tư
3857
2177
5423
5371
Giải năm
2871
7386
9887
7842
9282
7030
Giải sáu
284
309
259
Giải bảy
54
69
47
68
 
Thứ ba Ngày: 03/10/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
3,5,7022,4
3,6213,6,9
02,5,724,5,6
1,4,5,930,1,4,7
0,2,3,543,6,8
2,550,2,3,4
5
1,2,4612,7
3,670,2
48 
193
Giải ĐB
75648
Giải nhất
02304
Giải nhì
07250
95926
Giải ba
33043
04324
87213
45872
49902
78730
Giải tư
0137
8602
6525
1846
Giải năm
6867
0261
2631
9919
6916
5270
Giải sáu
893
053
354
Giải bảy
61
55
52
34
 
Thứ ba Ngày: 26/09/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
32,405,7
 12,3,42,6
127,9
1,4302,4
12,3,7,940,3
0,6,7,8
9
57,8
1,965
0,2,574,5,9
5,885,8,9
2,7,8,994,5,6,9
Giải ĐB
35043
Giải nhất
15189
Giải nhì
02658
50030
Giải ba
61729
29840
82499
40288
33875
50530
Giải tư
5914
5965
5885
7557
Giải năm
2974
9912
1914
8079
5234
4027
Giải sáu
505
207
916
Giải bảy
13
96
95
94
 
Thứ ba Ngày: 19/09/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,900,6,8,9
1,711,2,3,4
7,8
125,6
134
1,3,52,746,9
2,7542
0,2,4,867,8,92
1,671,4,5
0,1,6,986
0,4,6290,8
Giải ĐB
68546
Giải nhất
02071
Giải nhì
91775
71254
Giải ba
03608
83154
95409
27068
66806
88990
Giải tư
0934
4449
1586
5011
Giải năm
3774
0512
5726
6913
1017
7769
Giải sáu
825
367
700
Giải bảy
14
69
98
18
 
Thứ ba Ngày: 12/09/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,1,4,6
93
00
 10,3,62
2,822,3
1,2,737
5,840,6,82
954
12,4,9260,8
3,8,973
42,6,982,4,7
 903,5,62,7
8
Giải ĐB
76795
Giải nhất
12254
Giải nhì
54000
19673
Giải ba
52987
03110
27796
52148
48390
34546
Giải tư
1740
8384
6598
3948
Giải năm
7522
9097
9423
6668
2260
8613
Giải sáu
790
590
316
Giải bảy
82
37
16
96
 
Thứ ba Ngày: 05/09/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
5,6201
0,111
52,6,823,5,6,7
8,9
2,3,833,8
64 
250,22,82,9
2,9602,2,4,7
2,6,777
2,3,52,982,3
2,5,996,8,9
Giải ĐB
70059
Giải nhất
75852
Giải nhì
47728
28558
Giải ba
51762
44282
88798
91933
63096
16183
Giải tư
1567
2411
8252
6538
Giải năm
1626
6860
0499
0977
0827
1001
Giải sáu
064
425
450
Giải bảy
29
58
23
60