KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh

Thứ ba Ngày: 15/08/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,7,900
3,82,9212
1,828,9
4,8,931,4
3,6,943
6,7,95 
62,964,5,62
870,5,92
2812,2,3,7
2,7290,12,3,4
5,6
Giải ĐB
07631
Giải nhất
29543
Giải nhì
77334
81566
Giải ba
62394
34900
86591
24679
44490
32782
Giải tư
4064
0829
9593
4183
Giải năm
1366
1370
1987
1279
3965
2296
Giải sáu
475
881
981
Giải bảy
28
91
12
95
 
Thứ ba Ngày: 08/08/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
2,3,5,905,7
111,9
520
3,5,6,9230,3,9
5,746,9
0,650,2,3,4
7
4,763,5
0,5,7,8274,6,7,8
7872
1,3,4,990,32,9
Giải ĐB
46433
Giải nhất
06453
Giải nhì
45793
45987
Giải ba
46450
07165
23846
73211
72663
14090
Giải tư
8152
5320
7778
1657
Giải năm
0699
2374
7607
4549
4230
2454
Giải sáu
739
287
977
Giải bảy
19
93
05
76
 
Thứ ba Ngày: 01/08/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
3,6,801,4
0,91 
2,722
330,3,5,6
8
0,5,7,84 
3,6,854,6,82,9
3,5,660,5,6,8
 72,4,82
3,52,6,72
9
80,4,5,9
5,891,8
Giải ĐB
96565
Giải nhất
38936
Giải nhì
58059
58601
Giải ba
91738
27578
47256
79558
68868
77580
Giải tư
2478
7158
7235
1298
Giải năm
8904
1522
2254
6766
1584
9030
Giải sáu
760
289
885
Giải bảy
33
74
91
72
 
Thứ ba Ngày: 25/07/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,1,2,72
8,9
00,42,7
2,6,7,810,6
5,820,1,3
2,4,836
02,643
 52,7,8
1,3,661,4,6
0,5,9702,1,9
580,1,2,3
790,7
Giải ĐB
97164
Giải nhất
62520
Giải nhì
42790
06652
Giải ba
61136
35200
54058
46916
17582
33371
Giải tư
2081
8807
3043
8397
Giải năm
2457
4110
0580
1061
9266
9170
Giải sáu
183
704
123
Giải bảy
04
21
79
70
 
Thứ ba Ngày: 18/07/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,4,600,3
3,8,914,6,92
22,8,9222
0,43,831,8
140,33,7
5,955,9
1,660,6
4,879
381,2,3,7
12,5,791,2,5
Giải ĐB
11666
Giải nhất
21940
Giải nhì
67322
45355
Giải ba
11731
06403
74514
76687
58422
99459
Giải tư
6081
1943
5283
7400
Giải năm
1616
1882
8991
9743
3619
1379
Giải sáu
960
743
238
Giải bảy
92
95
47
19
 
Thứ ba Ngày: 11/07/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
1,8032
6,82,910
2,922
02,4,62,934,6,8,9
3,643,5,6,8
458
3,4,8,961,32,4
 7 
3,4,5,880,12,6,8
3,991,2,3,6
9
Giải ĐB
69010
Giải nhất
67993
Giải nhì
07243
74222
Giải ba
43563
25645
38603
94196
84686
65992
Giải tư
4388
2558
1103
1164
Giải năm
6881
9736
1748
2761
6639
5634
Giải sáu
638
746
199
Giải bảy
91
81
63
80
 
Thứ ba Ngày: 04/07/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,1,7,8200,6
1,2,4,810,1,5
4,721
 34,5,7,82
3,4241,2,42,82
1,357
06 
3,5,770,2,7
32,42,8,9802,1,8
998,9
Giải ĐB
89148
Giải nhất
97138
Giải nhì
14580
51157
Giải ba
27070
71380
73711
20477
09438
94621
Giải tư
0481
9242
1434
2898
Giải năm
7337
2315
7172
0241
7744
4706
Giải sáu
910
244
248
Giải bảy
35
88
99
00