KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh

Thứ ba Ngày: 20/03/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
406
 12,3
1,325,72
1,33,4,832,33,6,7
8
440,3,4,62
8
2,6572
0,3,4265,7
22,3,52,6
7
77
3,4,8,983,8
 98
Giải ĐB
61165
Giải nhất
44567
Giải nhì
27798
30957
Giải ba
77438
90113
86427
52833
20583
52033
Giải tư
6943
4927
0344
0106
Giải năm
5148
8712
7925
4946
9146
3357
Giải sáu
840
332
188
Giải bảy
37
36
33
77
 
Thứ ba Ngày: 13/03/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
6,804,7,8,9
4,51 
6,9225,6,7,8
6,73 
0,441,4,62
2,7,951,7,9
2,4260,2,3,9
0,2,573,5
0,2,9280
0,5,6922,5,82
Giải ĐB
58507
Giải nhất
78398
Giải nhì
47369
15246
Giải ba
51446
01180
62560
55375
37263
30151
Giải tư
0004
9608
5898
0727
Giải năm
0209
7641
8392
0926
1259
1744
Giải sáu
092
095
262
Giải bảy
57
73
25
28
 
Thứ ba Ngày: 06/03/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
607
915,7,8
 24
6,8,93 
2,948
1,5,6,7
82,93
55,8
660,3,5,6
0,1,975,92
1,4,5,8
9
83,52,8
7291,3,4,53
7,8
Giải ĐB
93060
Giải nhất
79907
Giải nhì
58018
97198
Giải ba
77895
77488
03695
04485
99691
97185
Giải tư
1093
4879
9583
4975
Giải năm
2455
7766
1097
8824
4779
8163
Giải sáu
048
815
495
Giải bảy
17
65
58
94
 
Thứ ba Ngày: 27/02/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
 03,7
1,711,9
3,52,6,823,5,7
0,2,3,532,3,9
82462
2,9522,3
42,6,7,962,6,8
0,271,6,9
6,982,42
1,3,795,6,8
Giải ĐB
36366
Giải nhất
92352
Giải nhì
88884
12671
Giải ba
28352
65625
57562
65346
34798
38384
Giải tư
3803
1723
7207
2276
Giải năm
9296
6468
0633
9619
1839
0727
Giải sáu
582
895
346
Giải bảy
53
79
32
11
 
Thứ ba Ngày: 20/02/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,3,900,1,3,9
0,1,911,2,3,42
5
1,4,923,8
0,1,2,3
82
30,3,4
12,3,7,842,6
1,858
4,76 
 74,6
2,5832,4,5
090,1,2
Giải ĐB
38528
Giải nhất
11234
Giải nhì
77412
48500
Giải ba
37258
51733
78515
92803
69542
34376
Giải tư
9311
6446
0314
4091
Giải năm
1923
1592
4683
6074
2330
1001
Giải sáu
813
084
209
Giải bảy
85
14
90
83
 
Thứ ba Ngày: 13/02/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
2,802
3,51 
0,2,5,920,2,32,4
5
22,5,631,5
2492
2,3,951,2,3,6
7
5,62,763,62
5,876,8
780,7,92
42,8292,5
Giải ĐB
56489
Giải nhất
57966
Giải nhì
67123
59792
Giải ba
92789
63951
07949
97166
53157
61225
Giải tư
3063
1152
4902
4131
Giải năm
5424
7295
4776
1623
3822
1587
Giải sáu
335
553
556
Giải bảy
20
78
49
80
 
Thứ ba Ngày: 06/02/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
6,802,4
1,5,711,3,7,8
026
1,3,7,933,6,7
0,548
8,951,4,82
2,3,6,860,6
1,371,3
1,4,52,8
9
80,5,6,8
993,5,8,9
Giải ĐB
68495
Giải nhất
10348
Giải nhì
13926
28933
Giải ba
05058
03386
86702
53471
39313
79780
Giải tư
1485
0837
7593
4217
Giải năm
2760
8804
1151
3299
5766
0458
Giải sáu
336
173
388
Giải bảy
18
54
11
98