KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Thứ tư Ngày: 18/04/2018Loại vé: 4K3
ChụcSốĐ.Vị
808
 1 
3,82 
3,832,3
848,9
555,9
 673,8
63,87 
0,4,6,880,2,3,4
7,8
4,5,999
Giải ĐB
800383
Giải nhất
61588
Giải nhì
31448
Giải ba
24249
52067
Giải tư
49667
77259
11399
95155
02568
96887
16908
Giải năm
9882
Giải sáu
0832
8733
8680
Giải bảy
467
Giải 8
84
 
Thứ tư Ngày: 11/04/2018Loại vé: 4K2
ChụcSốĐ.Vị
6,8022,7,9
4182
022 
434,8
3,5,841,3,6,8
 54
460
07 
12,3,4,8280,4,82
09 
Giải ĐB
261943
Giải nhất
73318
Giải nhì
47641
Giải ba
97846
77802
Giải tư
95160
02738
11388
71984
35302
14588
05809
Giải năm
7234
Giải sáu
4254
1080
1607
Giải bảy
618
Giải 8
48
 
Thứ tư Ngày: 04/04/2018Loại vé: 4K1
ChụcSốĐ.Vị
807,9
513
2,522,3
1,2,4,53 
7,943
851,2,3,9
768,9
074,6,8
6,780,5
0,5,694
Giải ĐB
788151
Giải nhất
16653
Giải nhì
53413
Giải ba
72352
32574
Giải tư
67776
45407
83609
70222
02780
01243
96785
Giải năm
5359
Giải sáu
4468
1694
2169
Giải bảy
923
Giải 8
78
 
Thứ tư Ngày: 28/03/2018Loại vé: 3K4
ChụcSốĐ.Vị
1,3206
410
 27,8
5302,6
7241
 53,7,83
0,368
2,5,7742,7
2,53,689
89 
Giải ĐB
968477
Giải nhất
48253
Giải nhì
96336
Giải ba
51468
03674
Giải tư
20127
18058
15858
05930
39306
99910
30974
Giải năm
1928
Giải sáu
3158
4830
8441
Giải bảy
289
Giải 8
57
 
Thứ tư Ngày: 21/03/2018Loại vé: 3K3
ChụcSốĐ.Vị
901,3
0,314
3,72 
031,2,6,72
1,5,748
6,8,954
365
3272,4,9
485
7,990,5,9
Giải ĐB
330285
Giải nhất
84765
Giải nhì
80437
Giải ba
09074
80772
Giải tư
84914
10303
22837
88836
17701
64731
83790
Giải năm
9932
Giải sáu
2399
7795
6079
Giải bảy
554
Giải 8
48
 
Thứ tư Ngày: 14/03/2018Loại vé: 3K2
ChụcSốĐ.Vị
703,5,6
 1 
42282
0,3,633,5
6,82,9422
0,35 
063,4,9
870
22,9842,7
694,8
Giải ĐB
768784
Giải nhất
91142
Giải nhì
92328
Giải ba
84735
70784
Giải tư
33663
55794
74003
33228
80105
60169
93233
Giải năm
8670
Giải sáu
6687
0164
2642
Giải bảy
898
Giải 8
06
 
Thứ tư Ngày: 07/03/2018Loại vé: 3K1
ChụcSốĐ.Vị
 0 
52,917
222,4
836
2,5462
9512,4,8
3,42,7,86 
1,876
5,8,983,6,7,8
 91,5,8
Giải ĐB
470295
Giải nhất
36036
Giải nhì
43686
Giải ba
12317
30951
Giải tư
80587
23024
96851
54446
20891
77476
92383
Giải năm
0422
Giải sáu
4158
9454
4246
Giải bảy
998
Giải 8
88