KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Thứ ba Ngày: 22/05/2018XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
1,4,5,805,7
 10
 24
4,6,834,6
2,3,940,3
0,650,9
3,963,5,7
0,67 
980,3
594,6,8
Giải ĐB
490594
Giải nhất
30505
Giải nhì
53107
Giải ba
08563
84910
Giải tư
89767
49680
86943
13324
09759
40550
38340
Giải năm
6834
Giải sáu
8296
4583
9665
Giải bảy
798
Giải 8
36
 
Thứ ba Ngày: 15/05/2018XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
4,708
317
6282
 31
4240,42,53
4356
562
1,7,8270,7
0,22872
999
Giải ĐB
043228
Giải nhất
74287
Giải nhì
91731
Giải ba
28770
26145
Giải tư
31717
00640
48544
88599
42587
35645
28728
Giải năm
5377
Giải sáu
6262
2456
7344
Giải bảy
108
Giải 8
45
 
Thứ ba Ngày: 08/05/2018XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
2,802,7
12,5112
0,2,420,2,3
234
3,542,5
451,4
 67,9
0,6,7,877
 80,7
6,999
Giải ĐB
811587
Giải nhất
71602
Giải nhì
27277
Giải ba
34554
96734
Giải tư
65251
63980
33245
29522
29807
65411
10069
Giải năm
2723
Giải sáu
9542
2999
6920
Giải bảy
967
Giải 8
11
 
Thứ ba Ngày: 01/05/2018XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
1,6,802
410,42,5
0,222,4,6
333,4
12,2,3,741
15 
260
72,874,72,9
 80,7
79 
Giải ĐB
126787
Giải nhất
18333
Giải nhì
78080
Giải ba
69379
86560
Giải tư
00177
06934
88224
93674
79077
14014
22941
Giải năm
7015
Giải sáu
7926
4322
3502
Giải bảy
110
Giải 8
14
 
Thứ ba Ngày: 24/04/2018XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
0,8,900,3,9
4,5,7162,9
2,722,3
0,2,63 
 41,7
551,5
1263,9
471,2
 80
0,1,690
Giải ĐB
333769
Giải nhất
06016
Giải nhì
56871
Giải ba
74941
91063
Giải tư
63700
16955
70719
23872
72180
70509
98990
Giải năm
5903
Giải sáu
1522
2023
7916
Giải bảy
647
Giải 8
51
 
Thứ ba Ngày: 17/04/2018XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
301,2,6,9
0,3,5,71 
0,82 
 30,1,4
3,645,8
451
064
8,971,8
4,7,982,7
0,997,8,9
Giải ĐB
227664
Giải nhất
45902
Giải nhì
75548
Giải ba
73051
09682
Giải tư
54734
88830
08278
25199
22087
86845
16109
Giải năm
5706
Giải sáu
3531
1371
5301
Giải bảy
098
Giải 8
97
 
Thứ ba Ngày: 10/04/2018XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
1,40 
210,4,62
721
3,4,533,5
1,540,3,6
3,753,4
12,4692
 72,5
 8 
62,92992
Giải ĐB
456154
Giải nhất
01933
Giải nhì
18975
Giải ba
97916
73769
Giải tư
12399
36346
34216
77443
58121
78272
94410
Giải năm
1540
Giải sáu
3899
4869
5853
Giải bảy
414
Giải 8
35