KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Thứ ba Ngày: 26/09/2023XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
4,50 
71 
4,823
2,4,639
740,2,3,9
550,5,7
663,6,8
5,771,4,7
6,982,9
3,4,898
Giải ĐB
154671
Giải nhất
54589
Giải nhì
31077
Giải ba
69374
50740
Giải tư
85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043
Giải năm
2363
Giải sáu
9739
3057
0155
Giải bảy
049
Giải 8
50
 
Thứ ba Ngày: 19/09/2023XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
1,3,905,6
710,7,8
 24,7,8
3,630,3
24 
05 
0,763,7
1,2,6,971,6
1,289
8,990,7,9
Giải ĐB
998389
Giải nhất
42118
Giải nhì
23710
Giải ba
50524
36990
Giải tư
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
Giải năm
5771
Giải sáu
8467
0717
0105
Giải bảy
397
Giải 8
30
 
Thứ ba Ngày: 12/09/2023XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
1,5,80 
6210,2
1,4,724,8
 3 
242,8
550,5,6,7
5,8612,8
5,872
2,4,680,6,7,9
89 
Giải ĐB
417155
Giải nhất
12712
Giải nhì
46380
Giải ba
19272
35968
Giải tư
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
Giải năm
7257
Giải sáu
3942
9887
0928
Giải bảy
448
Giải 8
61
 
Thứ ba Ngày: 05/09/2023XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
4201,4,7,8
014
32 
4,732
0,1,6402,3,5,8
4,6,7,857
764,5
0,573,5,6
0,485
 9 
Giải ĐB
025576
Giải nhất
61665
Giải nhì
92740
Giải ba
33504
63545
Giải tư
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
Giải năm
1743
Giải sáu
7040
6007
3908
Giải bảy
257
Giải 8
01
 
Thứ ba Ngày: 29/08/2023XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
 06
12,4,5112,2
1,427
6,935
6,841,2
351
0,663,4,6,7
2,6,878,9
784,7
793
Giải ĐB
443342
Giải nhất
81264
Giải nhì
96984
Giải ba
02712
58411
Giải tư
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
Giải năm
1093
Giải sáu
8863
6506
1951
Giải bảy
641
Giải 8
78
 
Thứ ba Ngày: 22/08/2023XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
3,60 
2,91 
 21
4,630,4,7,9
3,6,743
5,6,855,8
 60,3,4,5
7
3,674,8
5,785,9
3,891
Giải ĐB
897460
Giải nhất
56965
Giải nhì
66078
Giải ba
37074
07489
Giải tư
75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930
Giải năm
8085
Giải sáu
6221
6837
5734
Giải bảy
691
Giải 8
64
 
Thứ ba Ngày: 15/08/2023XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
3,602
111,3,82
0,828,9
1,930,6
444
6,8,957
3,660,5,6
57 
12,282,5
293,5
Giải ĐB
793144
Giải nhất
75465
Giải nhì
43429
Giải ba
72828
51511
Giải tư
98036
74860
55730
21113
58002
24857
24085
Giải năm
0295
Giải sáu
1618
3382
7166
Giải bảy
693
Giải 8
18