KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt

Chủ nhật Ngày: 19/05/2024Loại vé: ĐL5K3
ChụcSốĐ.Vị
0,22,3,4
7
00,9
813,9
8,9202
1,630,7
640
75 
 63,4
3,7,970,5,7
 81,2
0,192,7
Giải ĐB
589920
Giải nhất
01582
Giải nhì
52264
Giải ba
19097
22620
Giải tư
69737
34840
05977
49809
71819
49963
81092
Giải năm
6613
Giải sáu
4800
8581
4675
Giải bảy
870
Giải 8
30
 
Chủ nhật Ngày: 12/05/2024Loại vé: ĐL5K2
ChụcSốĐ.Vị
0,300,1
0,111,72
723,8,9
2,7,830
7,8,945
4,95 
 67
12,672,3,4
283,4
294,5
Giải ĐB
009572
Giải nhất
70574
Giải nhì
54817
Giải ba
49583
58467
Giải tư
22228
16211
04594
34530
08717
47073
23945
Giải năm
5223
Giải sáu
4400
7284
1929
Giải bảy
901
Giải 8
95
 
Chủ nhật Ngày: 05/05/2024Loại vé: ĐL5K1
ChụcSốĐ.Vị
906
7,82,916,7,8,9
826,9
 3 
74 
85 
0,1,268,9
171,4
1,6,9812,2,5
1,2,690,1,8
Giải ĐB
464482
Giải nhất
59969
Giải nhì
42881
Giải ba
96906
82717
Giải tư
03690
36668
24818
29385
97498
74126
45674
Giải năm
0729
Giải sáu
7791
6716
0619
Giải bảy
071
Giải 8
81
 
Chủ nhật Ngày: 28/04/2024Loại vé: ĐL4K4
ChụcSốĐ.Vị
32,6,904
1,611,9
 23,8
2302,4
0,345
4,6,859
 60,1,5,7
8
67 
2,6,885,8
1,590
Giải ĐB
602561
Giải nhất
33160
Giải nhì
19365
Giải ba
53523
71430
Giải tư
47234
88428
23559
28890
83511
84330
75588
Giải năm
3804
Giải sáu
9419
3968
7767
Giải bảy
385
Giải 8
45
 
Chủ nhật Ngày: 21/04/2024Loại vé: ĐL4K3
ChụcSốĐ.Vị
7,806
915
222,8
52,738
 4 
1,5532,5,6
0,56 
970,3,8,9
2,3,7,9280
791,7,82
Giải ĐB
371556
Giải nhất
72773
Giải nhì
29338
Giải ba
05091
80815
Giải tư
54298
13270
90278
98628
96553
75497
73180
Giải năm
2498
Giải sáu
2453
4322
1306
Giải bảy
479
Giải 8
55
 
Chủ nhật Ngày: 14/04/2024Loại vé: ĐL4K2
ChụcSốĐ.Vị
3,701,3,7
01 
4,923
0,2,4,8
9
30,6
7,842,3,5
457
369
0,570,4,8
783,4
692,3
Giải ĐB
402478
Giải nhất
97301
Giải nhì
31036
Giải ba
66042
54083
Giải tư
38574
44245
48870
87723
71693
58307
59692
Giải năm
4284
Giải sáu
8257
9803
2443
Giải bảy
430
Giải 8
69
 
Chủ nhật Ngày: 07/04/2024Loại vé: ĐL4K1
ChụcSốĐ.Vị
23,4,5,903
613,72
6203,7
0,1,42,73 
540,32
 50,4
 61,2,9
12,273
 8 
690
Giải ĐB
535569
Giải nhất
04717
Giải nhì
00643
Giải ba
17890
89761
Giải tư
76443
71727
48113
31320
94754
91950
37220
Giải năm
2573
Giải sáu
3617
4062
1303
Giải bảy
240
Giải 8
20