KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt

Chủ nhật Ngày: 22/07/2018Loại vé: ĐL7K4
ChụcSốĐ.Vị
1,707
4,610,3,7
 23,4
1,2,83 
2,4,541,4,52
42,754
661,6
0,170,5
883,8,9
89 
Giải ĐB
366607
Giải nhất
38744
Giải nhì
63654
Giải ba
59666
20723
Giải tư
56441
20213
36883
97961
71345
70989
47910
Giải năm
8588
Giải sáu
8245
7717
3470
Giải bảy
224
Giải 8
75
 
Chủ nhật Ngày: 15/07/2018Loại vé: ĐL7K3
ChụcSốĐ.Vị
503
1,2,511,7,8
5,9221
0,834
3,8248
750,1,2
 6 
1,875,8
1,4,783,42,7
 922
Giải ĐB
459083
Giải nhất
17987
Giải nhì
17484
Giải ba
92434
01611
Giải tư
49878
62921
08384
87048
29475
49752
95218
Giải năm
9092
Giải sáu
9951
1617
8803
Giải bảy
750
Giải 8
92
 
Chủ nhật Ngày: 08/07/2018Loại vé: ĐL7K2
ChụcSốĐ.Vị
82,902,5,9
1,611,2
0,124,7
83 
2,64 
0,65 
 61,4,5
278
7,8802,3,8,9
0,8,990,9
Giải ĐB
439388
Giải nhất
40165
Giải nhì
54378
Giải ba
90699
88324
Giải tư
85927
46864
17011
66690
91983
25705
46009
Giải năm
2580
Giải sáu
4480
9212
5789
Giải bảy
761
Giải 8
02
 
Chủ nhật Ngày: 01/07/2018Loại vé: ĐL7K1
ChụcSốĐ.Vị
 09
5,82172
3,526,7,8
 32,6,7,8
849
 51,2,7,8
2,36 
12,2,3,57 
2,3,5812,4
0,49 
Giải ĐB
458717
Giải nhất
50051
Giải nhì
77057
Giải ba
46128
68727
Giải tư
73232
71526
04836
36652
91449
55958
53217
Giải năm
4984
Giải sáu
0881
4238
0009
Giải bảy
081
Giải 8
37
 
Chủ nhật Ngày: 24/06/2018Loại vé: ĐL6K4
ChụcSốĐ.Vị
102
5210
023,5,6
2,8,9237
 45
2,4,7,8512,9
2,9268
375
683,5
5932,62
Giải ĐB
133610
Giải nhất
95796
Giải nhì
01125
Giải ba
03226
92868
Giải tư
83951
00775
33637
10145
85585
73551
20293
Giải năm
5583
Giải sáu
3923
0993
4659
Giải bảy
702
Giải 8
96
 
Chủ nhật Ngày: 17/06/2018Loại vé: ĐL6K3
ChụcSốĐ.Vị
504,62,8
7214,8
42 
333
0,1,5,6
8
42
950,4,9
02,764
 712,6,9
0,184
5,795
Giải ĐB
230518
Giải nhất
48206
Giải nhì
19004
Giải ba
08764
23033
Giải tư
34142
19008
02276
61550
83171
28484
00359
Giải năm
0754
Giải sáu
9406
6714
7771
Giải bảy
779
Giải 8
95
 
Chủ nhật Ngày: 10/06/2018Loại vé: ĐL6K2
ChụcSốĐ.Vị
90 
3,5,7213
828
1,931,5
 46
3,551,5,8
46 
9712
2,5,8,982,8,9
8,990,3,7,8
9
Giải ĐB
518355
Giải nhất
84951
Giải nhì
90513
Giải ba
90446
85389
Giải tư
05599
21871
92088
84628
12897
13058
09035
Giải năm
2371
Giải sáu
5498
6793
1631
Giải bảy
982
Giải 8
90