KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng

Thứ tư Ngày: 20/03/2019Loại vé: K3T03
ChụcSốĐ.Vị
3,520 
 1 
72 
330,3,6,8
444,7,9
 502,6
3,5,6,966
4,772,7,8
3,7,989
4,8,996,8,9
Giải ĐB
705456
Giải nhất
67650
Giải nhì
48098
Giải ba
37944
56089
Giải tư
85777
24772
70647
50933
28778
41796
61049
Giải năm
6536
Giải sáu
6730
6099
0866
Giải bảy
550
Giải 8
38
 
Thứ tư Ngày: 13/03/2019Loại vé: K2T03
ChụcSốĐ.Vị
1,3,4,7
8,9
0 
 10
3,4,524
6,730,2,5,8
2,440,2,4,6
7
3,852
463
470,3
380,5
 90
Giải ĐB
064680
Giải nhất
97430
Giải nhì
51047
Giải ba
77985
27552
Giải tư
83644
46190
12535
86338
15532
35224
22763
Giải năm
1042
Giải sáu
8310
9640
0370
Giải bảy
146
Giải 8
73
 
Thứ tư Ngày: 06/03/2019Loại vé: K1T03
ChụcSốĐ.Vị
4,5,608
418
2,622,9
 3 
6,940,1,7
6,750,6
5,660,2,4,5
6,8
4,775,7
0,1,68 
294
Giải ĐB
562764
Giải nhất
73260
Giải nhì
52641
Giải ba
62729
48677
Giải tư
82168
54594
01918
53147
67162
53540
60375
Giải năm
3356
Giải sáu
0366
2165
9608
Giải bảy
622
Giải 8
50
 
Thứ tư Ngày: 27/02/2019Loại vé: K4T02
ChụcSốĐ.Vị
000
6,8212,7
125
4342
3243
2,656,7,9
5,861,5
1,5,72,8772
 812,6,7
59 
Giải ĐB
734357
Giải nhất
85934
Giải nhì
91977
Giải ba
65677
60956
Giải tư
79965
21581
63425
71017
68834
75500
10786
Giải năm
8887
Giải sáu
4143
9312
4881
Giải bảy
659
Giải 8
61
 
Thứ tư Ngày: 20/02/2019Loại vé: K3T02
ChụcSốĐ.Vị
203,5
712,3
1,520,4,7,9
0,13 
2,7,945
0,4,552,5,7
 6 
2,571,4,8
7,8,988
294,8
Giải ĐB
045213
Giải nhất
39674
Giải nhì
14352
Giải ba
69305
23957
Giải tư
42271
88820
43729
51688
42298
35612
35527
Giải năm
9894
Giải sáu
3824
4045
3555
Giải bảy
778
Giải 8
03
 
Thứ tư Ngày: 13/02/2019Loại vé: K2T02
ChụcSốĐ.Vị
4,50 
2,813
621,5
1362,82,9
 40
2,850
32,6262,62,7
678,9
32,781,5
3,79 
Giải ĐB
575885
Giải nhất
48162
Giải nhì
47579
Giải ba
18313
41939
Giải tư
76666
33450
10238
53767
37566
10181
56836
Giải năm
5238
Giải sáu
5821
1778
0436
Giải bảy
040
Giải 8
25
 
Thứ tư Ngày: 06/02/2019Loại vé: K1T02
ChụcSốĐ.Vị
305,6
4,519
 28
530,5
9341,9
0,3,551,3,5
0,6,966
878
2,787
1,4943,6
Giải ĐB
784141
Giải nhất
03094
Giải nhì
25394
Giải ba
79330
45696
Giải tư
84428
39578
75566
26251
51694
37019
04249
Giải năm
0005
Giải sáu
1406
8353
5487
Giải bảy
055
Giải 8
35