Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Tư

Thứ tư
21/6/2017
Đồng Nai
67 - 86
Cần Thơ
83 - 46
Sóc Trăng
90 - 64
Thứ tư
14/6/2017
Đồng Nai
11 - 51
Cần Thơ
07 - 13
Sóc Trăng
41 - 58
Thứ tư
7/6/2017
Đồng Nai
08 - 33
Cần Thơ
82 - 87
Sóc Trăng
72 - 97
Thứ tư
31/5/2017
Đồng Nai
28 - 50
Cần Thơ
92 - 81
Sóc Trăng
14 - 10
Thứ tư
24/5/2017
Đồng Nai
77 - 48
Cần Thơ
76 - 19
Sóc Trăng
88 - 19
Thứ tư
17/5/2017
Đồng Nai
22 - 10
Cần Thơ
77 - 35
Sóc Trăng
61 - 25
Thứ tư
10/5/2017
Đồng Nai
03 - 24
Cần Thơ
77 - 65
Sóc Trăng
95 - 87
Thứ tư
3/5/2017
Đồng Nai
56 - 45
Cần Thơ
57 - 45
Sóc Trăng
13 - 11
Thứ tư
26/4/2017
Đồng Nai
45 - 56
Cần Thơ
62 - 15
Sóc Trăng
94 - 95
Thứ tư
19/4/2017
Đồng Nai
60 - 85
Cần Thơ
96 - 89
Sóc Trăng
69 - 10
Thứ tư
12/4/2017
Đồng Nai
93 - 50
Cần Thơ
64 - 76
Sóc Trăng
24 - 69
Thứ tư
5/4/2017
Đồng Nai
78 - 95
Cần Thơ
78 - 63
Sóc Trăng
86 - 36
Thứ tư
29/3/2017
Đồng Nai
09 - 91
Cần Thơ
62 - 54
Sóc Trăng
91 - 25
Thứ tư
22/3/2017
Đồng Nai
26 - 41
Cần Thơ
06 - 55
Sóc Trăng
68 - 97
Thứ tư
15/3/2017
Đồng Nai
35 - 29
Cần Thơ
39 - 55
Sóc Trăng
16 - 09
Thứ tư
8/3/2017
Đồng Nai
43 - 49
Cần Thơ
88 - 26
Sóc Trăng
37 - 37
Thứ tư
1/3/2017
Đồng Nai
05 - 23
Cần Thơ
32 - 87
Sóc Trăng
85 - 84
Thứ tư
22/2/2017
Đồng Nai
33 - 51
Cần Thơ
12 - 60
Sóc Trăng
53 - 53
Thứ tư
15/2/2017
Đồng Nai
27 - 29
Cần Thơ
29 - 90
Sóc Trăng
30 - 92
Thứ tư
8/2/2017
Đồng Nai
08 - 14
Cần Thơ
21 - 35
Sóc Trăng
69 - 23
Thứ tư
1/2/2017
Đồng Nai
90 - 23
Cần Thơ
20 - 21
Sóc Trăng
00 - 83
Thứ tư
25/1/2017
Đồng Nai
99 - 13
Cần Thơ
96 - 32
Sóc Trăng
43 - 36
Thứ tư
18/1/2017
Đồng Nai
85 - 23
Cần Thơ
09 - 35
Sóc Trăng
77 - 28
Thứ tư
11/1/2017
Đồng Nai
21 - 26
Cần Thơ
17 - 97
Sóc Trăng
68 - 94
Thứ tư
4/1/2017
Đồng Nai
75 - 24
Cần Thơ
78 - 76
Sóc Trăng
74 - 42
Thứ tư
28/12/2016
Đồng Nai
09 - 22
Cần Thơ
34 - 47
Sóc Trăng
36 - 49
Thứ tư
21/12/2016
Đồng Nai
24 - 53
Cần Thơ
12 - 05
Sóc Trăng
95 - 19
Thứ tư
14/12/2016
Đồng Nai
34 - 20
Cần Thơ
25 - 25
Sóc Trăng
99 - 88
Thứ tư
7/12/2016
Đồng Nai
98 - 67
Cần Thơ
87 - 20
Sóc Trăng
84 - 48
Thứ tư
30/11/2016
Đồng Nai
61 - 51
Cần Thơ
04 - 09
Sóc Trăng
92 - 26