KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh

Thứ tư Ngày: 06/12/2023 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,6,800,82
12,62112,2,3,7
9
1,6,9273
134,7
3,444,5
458
 60,12,2
1,23,378
02,5,7,880,8,92
1,8292
Giải ĐB
93178
Giải nhất
49592
Giải nhì
64119
45960
Giải ba
32137
68827
28080
32189
58244
14627
Giải tư
7688
4100
2489
4062
Giải năm
0011
2061
5417
1645
3408
5727
Giải sáu
258
412
013
Giải bảy
08
11
61
34
 
Thứ tư Ngày: 29/11/2023 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
1,5,7,8
9
05,8
410,7,8
422 
3,5,7,8233,8,9
 41,22,5
0,4,6250,3,9
 652
1,870,3,8
0,1,3,7
8
80,32,7,8
9
3,5,890
Giải ĐB
03141
Giải nhất
42683
Giải nhì
33410
77553
Giải ba
40459
27342
45945
67889
05550
03883
Giải tư
5665
3065
3233
2570
Giải năm
8938
3480
2573
5139
2488
1808
Giải sáu
378
618
017
Giải bảy
05
90
42
87
 
Thứ tư Ngày: 22/11/2023 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,5,7200,2,6,8
1,611,4,8
0,2,3,5
6,7
22,6,8
5,732
1,648
950,2,3,6
0,2,5,861,2,4
 702,2,3
0,1,2,4
92
86
 95,82
Giải ĐB
14670
Giải nhất
55598
Giải nhì
48326
78511
Giải ba
51702
36362
08564
49572
30361
71728
Giải tư
8348
0098
3900
8870
Giải năm
6408
7473
4056
4050
8122
8486
Giải sáu
295
832
718
Giải bảy
53
06
14
52
 
Thứ tư Ngày: 15/11/2023 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
307
7315,8
3,5,6,723,4
2,4,830,2
2,5,743,7,8
1,5,852,4,5,6
9
5,9262
0,4713,2,4,9
1,4,983,5
5,7962,8
Giải ĐB
33859
Giải nhất
98585
Giải nhì
15030
42515
Giải ba
42098
91871
50318
01855
83971
19248
Giải tư
4323
2947
9183
2296
Giải năm
3696
2554
2052
1479
5643
5271
Giải sáu
174
207
624
Giải bảy
56
62
32
72
 
Thứ tư Ngày: 08/11/2023 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
1,2,4,6
7
04
7,910,3,5
5,820,3,4,6
7,9
1,2,3,933
0,240
1,952,6
2,560,7,9
2,670,1,9
882,8,92
2,6,7,8291,3,5
Giải ĐB
98526
Giải nhất
98288
Giải nhì
98391
09260
Giải ba
71869
77840
71704
54410
26927
61167
Giải tư
9313
4352
7579
1270
Giải năm
1329
6820
0124
2423
5389
2356
Giải sáu
071
033
989
Giải bảy
93
82
15
95
 
Thứ tư Ngày: 01/11/2023 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,2,300,5
6,916
 20,4
42,530,5,6,9
2,9432,8,9
0,3,5,6353,5
1,3,861,53
7,977
4,986,9
3,4,8,991,4,7,8
9
Giải ĐB
20136
Giải nhất
25965
Giải nhì
01743
60565
Giải ba
96391
07899
49997
26194
23877
05086
Giải tư
5020
6049
2639
2265
Giải năm
6853
5224
2100
1430
0589
0661
Giải sáu
398
055
005
Giải bảy
48
16
35
43
 
Thứ tư Ngày: 25/10/2023 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
2,80 
716,8,9
3,42,52,620
5,7,8,9232,6
5,7422,6,7,93
8522,3,4
1,3,462
471,3,4,9
180,3,5
1,43,7932
Giải ĐB
61380
Giải nhất
92842
Giải nhì
86347
06283
Giải ba
71520
66446
66318
53849
86752
45942
Giải tư
1379
8549
4174
9293
Giải năm
1616
0652
4193
3554
1132
6619
Giải sáu
685
553
936
Giải bảy
62
73
71
49