KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh

Thứ tư Ngày: 21/03/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
3,42,5,9032,5
81 
724
02,630,5,9
2402,5,6,82
0,3,4,6
82
50
4,6,963,5,6,8
872,9
42,681,52,7
3,7,990,6,9
Giải ĐB
68585
Giải nhất
78440
Giải nhì
94846
83179
Giải ba
52448
35972
07845
95599
08865
64268
Giải tư
9181
7003
6324
5539
Giải năm
1648
2350
3563
0687
8035
6740
Giải sáu
185
205
703
Giải bảy
30
90
66
96
 
Thứ tư Ngày: 14/03/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
42,8,906,7
1,5,7,911
6,923,5,7,9
2,4,935,9
52402,3,9
2,3,751,42,9
062
0,2,771,5,7
880,8
2,3,4,590,1,2,3
Giải ĐB
90354
Giải nhất
08135
Giải nhì
78392
38911
Giải ba
77771
56759
38562
99380
54549
06840
Giải tư
7740
8977
9890
7693
Giải năm
0727
7739
3343
8907
0891
7125
Giải sáu
251
088
423
Giải bảy
29
75
06
54
 
Thứ tư Ngày: 07/03/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
1,4,53,602,5,6,7
4,810,3,42,8
0,4,7,824
1,835
12,2,940,1,2,9
0,3503,8
0,860,8
072
1,5,681,2,3,6
494
Giải ĐB
85983
Giải nhất
16814
Giải nhì
44750
67850
Giải ba
22649
89258
86950
51340
23486
11418
Giải tư
7713
9110
3341
7024
Giải năm
8581
3660
1468
1742
7414
0007
Giải sáu
005
602
372
Giải bảy
94
06
35
82
 
Thứ tư Ngày: 28/02/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,600
1,6,911,3,52
7,8,9225,9
1,333,7
 4 
12,2,856,7
5,8260,1
3,5,8372,8,9
782,5,62,73
2,7,991,22,9
Giải ĐB
71657
Giải nhất
84700
Giải nhì
16392
62229
Giải ba
73686
30479
43699
51572
62815
14625
Giải tư
1915
0637
2911
5413
Giải năm
0491
2987
1792
7133
6978
3660
Giải sáu
387
786
585
Giải bảy
82
56
87
61
 
Thứ tư Ngày: 21/02/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
1,305,6
4,5,6210,7
423,7
2,430,7,8
5,941,2,3,8
0,7,851,4,7,9
0612
1,2,3,5
72,93
75,72
3,485
594,73
Giải ĐB
29059
Giải nhất
31161
Giải nhì
87842
53997
Giải ba
73354
78277
25794
90657
74610
37523
Giải tư
3375
3443
0061
2797
Giải năm
2897
9027
2330
0051
8438
0841
Giải sáu
848
437
617
Giải bảy
06
05
85
77
 
Thứ tư Ngày: 14/02/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,2,5,600,2,5,6
4,712,52
0,1,5,820,6,8
7,938
6,8,941
0,12,5,950,2,5
0,2,960,4
7,871,3,7
2,382,4,7
 93,4,5,6
Giải ĐB
83871
Giải nhất
40506
Giải nhì
12326
92120
Giải ba
63628
97664
85587
15577
78641
45273
Giải tư
6382
3993
6696
0900
Giải năm
9938
5855
2502
1005
6094
0552
Giải sáu
895
284
815
Giải bảy
50
60
15
12
 
Thứ tư Ngày: 07/02/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
5,6,8012,4,6
02,812,5,7
1,3,5,7
9
25
4,7,932
0,6,843
1,2,550,2,5
0,960,4
1,772,3,7,9
8280,1,4,82
792,3,6
Giải ĐB
74825
Giải nhất
35277
Giải nhì
53717
95181
Giải ba
49706
95752
86684
28560
95901
37401
Giải tư
9693
4415
0004
6255
Giải năm
3773
1888
3288
1296
2450
1979
Giải sáu
272
243
232
Giải bảy
92
64
12
80