KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh

Thứ tư Ngày: 18/10/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
6,7202,3,93
 14
0,3,526
0,4,5,62
7
32,52,8
1,943
32,652,3,9
2,6,960,32,5,6
8
7702,3,7
3,68 
03,594,6
Giải ĐB
89570
Giải nhất
82009
Giải nhì
15073
76194
Giải ba
40503
11653
56463
14935
82209
61266
Giải tư
1060
6443
1009
7138
Giải năm
8514
9470
1563
5565
5668
0977
Giải sáu
926
202
752
Giải bảy
32
59
35
96
 
Thứ tư Ngày: 11/10/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
3,901,2,6,7
9
0,1,311,2,8
0,124,6,8
4,930,1,4
2,343,8
62,7,956,7,9
0,2,5652,8
0,575,8
1,2,4,6
7
8 
0,590,3,5
Giải ĐB
00090
Giải nhất
84178
Giải nhì
55911
27775
Giải ba
68828
04259
59502
15331
66330
09068
Giải tư
3193
6224
3312
7409
Giải năm
5634
3157
9126
5965
0618
3606
Giải sáu
465
148
156
Giải bảy
01
07
43
95
 
Thứ tư Ngày: 04/10/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
2,5,6,904,5
3,72,818,9
4,720,3
2,7,931,5
0,842,62
0,3,9350
42,660,6
7712,2,3,7
9
181,4
1,790,3,53
Giải ĐB
09379
Giải nhất
72295
Giải nhì
70781
50477
Giải ba
34619
04066
28995
77171
12995
52446
Giải tư
7871
8335
3872
3731
Giải năm
0704
3320
9946
7442
1790
3505
Giải sáu
584
250
793
Giải bảy
23
60
73
18
 
Thứ tư Ngày: 27/09/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
5,801,9
0,2,32,4
5
16
5,6,721,9
3312,3,4,9
3,6,741,5
4,850,1,2,6
1,562,4
7,972,4,7
9280,5
0,2,3,997,82,9
Giải ĐB
62777
Giải nhất
72641
Giải nhì
42350
70901
Giải ba
01733
88731
13764
07816
44780
19697
Giải tư
5034
2185
6856
8072
Giải năm
2952
1574
1798
2439
5745
5109
Giải sáu
931
829
521
Giải bảy
51
99
98
62
 
Thứ tư Ngày: 20/09/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,1,52,600
22,910,2
1,3,4,6
72
212
7,832,5
 42,52
3,42,6,92502
760,2,5
7,8,9722,3,6,7
 83,7
991,52,7,9
Giải ĐB
07873
Giải nhất
59472
Giải nhì
89795
29700
Giải ba
65810
85183
80242
49512
96035
55050
Giải tư
1677
4321
6545
8887
Giải năm
0872
4060
4191
7732
9562
9499
Giải sáu
145
221
165
Giải bảy
50
95
97
76
 
Thứ tư Ngày: 13/09/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
4,6204,6
 12,8
1,6,8243
734,8,9
0,23,340
92572,9
0602,2,92
5273
1,3,882,8,9
3,5,62,8
92
952,92
Giải ĐB
64060
Giải nhất
77124
Giải nhì
10057
66512
Giải ba
67988
35206
58389
82060
19839
27969
Giải tư
5295
2557
6540
8718
Giải năm
8724
4795
4399
3662
3259
5534
Giải sáu
238
399
724
Giải bảy
82
04
69
73
 
Thứ tư Ngày: 06/09/2017 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
2,3,4,7012,8
02,913,4
620,6,8
1,3,530,3,6
140,6
8,953
2,3,4,6
7
62,6,92
72,870,6,72
0,285,7,9
62,891,5
Giải ĐB
34369
Giải nhất
38830
Giải nhì
66977
81491
Giải ba
49213
63826
49920
22266
47089
92295
Giải tư
6253
1785
2801
2370
Giải năm
9328
1787
3833
3214
3308
0036
Giải sáu
946
501
369
Giải bảy
62
40
77
76