Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Năm

Thứ năm
22/3/2018
Tây Ninh
37 - 17
An Giang
61 - 15
Bình Thuận
80 - 52
Thứ năm
15/3/2018
Tây Ninh
94 - 05
An Giang
00 - 66
Bình Thuận
17 - 89
Thứ năm
8/3/2018
Tây Ninh
54 - 47
An Giang
59 - 54
Bình Thuận
19 - 62
Thứ năm
1/3/2018
Tây Ninh
74 - 02
An Giang
68 - 77
Bình Thuận
35 - 19
Thứ năm
22/2/2018
Tây Ninh
69 - 73
An Giang
73 - 00
Bình Thuận
53 - 12
Thứ năm
15/2/2018
Tây Ninh
33 - 59
An Giang
58 - 15
Bình Thuận
12 - 55
Thứ năm
8/2/2018
Tây Ninh
92 - 30
An Giang
61 - 93
Bình Thuận
95 - 90
Thứ năm
1/2/2018
Tây Ninh
94 - 11
An Giang
17 - 11
Bình Thuận
54 - 19
Thứ năm
25/1/2018
Tây Ninh
89 - 20
An Giang
83 - 26
Bình Thuận
16 - 99
Thứ năm
18/1/2018
Tây Ninh
14 - 33
An Giang
28 - 70
Bình Thuận
17 - 33
Thứ năm
11/1/2018
Tây Ninh
32 - 47
An Giang
86 - 19
Bình Thuận
31 - 87
Thứ năm
4/1/2018
Tây Ninh
50 - 82
An Giang
52 - 98
Bình Thuận
23 - 00
Thứ năm
28/12/2017
Tây Ninh
79 - 34
An Giang
92 - 79
Bình Thuận
08 - 63
Thứ năm
21/12/2017
Tây Ninh
91 - 64
An Giang
48 - 92
Bình Thuận
00 - 96
Thứ năm
14/12/2017
Tây Ninh
96 - 54
An Giang
31 - 52
Bình Thuận
84 - 23
Thứ năm
7/12/2017
Tây Ninh
98 - 79
An Giang
19 - 80
Bình Thuận
03 - 13
Thứ năm
30/11/2017
Tây Ninh
68 - 10
An Giang
83 - 69
Bình Thuận
65 - 50
Thứ năm
23/11/2017
Tây Ninh
83 - 42
An Giang
95 - 74
Bình Thuận
42 - 13
Thứ năm
16/11/2017
Tây Ninh
48 - 22
An Giang
92 - 82
Bình Thuận
89 - 60
Thứ năm
9/11/2017
Tây Ninh
66 - 55
An Giang
76 - 99
Bình Thuận
53 - 49
Thứ năm
2/11/2017
Tây Ninh
38 - 27
An Giang
78 - 36
Bình Thuận
59 - 98
Thứ năm
26/10/2017
Tây Ninh
06 - 19
An Giang
14 - 18
Bình Thuận
37 - 59
Thứ năm
19/10/2017
Tây Ninh
48 - 40
An Giang
72 - 41
Bình Thuận
58 - 81
Thứ năm
12/10/2017
Tây Ninh
37 - 98
An Giang
65 - 87
Bình Thuận
12 - 78
Thứ năm
5/10/2017
Tây Ninh
02 - 69
An Giang
07 - 60
Bình Thuận
49 - 90
Thứ năm
28/9/2017
Tây Ninh
32 - 51
An Giang
12 - 19
Bình Thuận
10 - 65
Thứ năm
21/9/2017
Tây Ninh
38 - 79
An Giang
73 - 53
Bình Thuận
65 - 75
Thứ năm
14/9/2017
Tây Ninh
07 - 80
An Giang
70 - 16
Bình Thuận
84 - 63
Thứ năm
7/9/2017
Tây Ninh
28 - 53
An Giang
76 - 89
Bình Thuận
19 - 78
Thứ năm
31/8/2017
Tây Ninh
89 - 43
An Giang
88 - 63
Bình Thuận
90 - 70