Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Năm

Thứ năm
12/10/2017
Tây Ninh
37 - 98
An Giang
65 - 87
Bình Thuận
12 - 78
Thứ năm
5/10/2017
Tây Ninh
02 - 69
An Giang
07 - 60
Bình Thuận
49 - 90
Thứ năm
28/9/2017
Tây Ninh
32 - 51
An Giang
12 - 19
Bình Thuận
10 - 65
Thứ năm
21/9/2017
Tây Ninh
38 - 79
An Giang
73 - 53
Bình Thuận
65 - 75
Thứ năm
14/9/2017
Tây Ninh
07 - 80
An Giang
70 - 16
Bình Thuận
84 - 63
Thứ năm
7/9/2017
Tây Ninh
28 - 53
An Giang
76 - 89
Bình Thuận
19 - 78
Thứ năm
31/8/2017
Tây Ninh
89 - 43
An Giang
88 - 63
Bình Thuận
90 - 70
Thứ năm
24/8/2017
Tây Ninh
19 - 85
An Giang
15 - 43
Bình Thuận
55 - 64
Thứ năm
17/8/2017
Tây Ninh
00 - 17
An Giang
53 - 90
Bình Thuận
36 - 06
Thứ năm
10/8/2017
Tây Ninh
37 - 49
An Giang
10 - 83
Bình Thuận
31 - 16
Thứ năm
3/8/2017
Tây Ninh
38 - 71
An Giang
28 - 08
Bình Thuận
08 - 13
Thứ năm
27/7/2017
Tây Ninh
83 - 26
An Giang
87 - 49
Bình Thuận
19 - 82
Thứ năm
20/7/2017
Tây Ninh
86 - 53
An Giang
55 - 44
Bình Thuận
80 - 19
Thứ năm
13/7/2017
Tây Ninh
94 - 45
An Giang
65 - 34
Bình Thuận
43 - 88
Thứ năm
6/7/2017
Tây Ninh
79 - 08
An Giang
92 - 22
Bình Thuận
53 - 56
Thứ năm
29/6/2017
Tây Ninh
28 - 77
An Giang
64 - 02
Bình Thuận
05 - 79
Thứ năm
22/6/2017
Tây Ninh
22 - 01
An Giang
75 - 06
Bình Thuận
46 - 60
Thứ năm
15/6/2017
Tây Ninh
26 - 95
An Giang
98 - 48
Bình Thuận
05 - 68
Thứ năm
8/6/2017
Tây Ninh
62 - 68
An Giang
44 - 94
Bình Thuận
88 - 93
Thứ năm
1/6/2017
Tây Ninh
87 - 58
An Giang
28 - 45
Bình Thuận
59 - 46
Thứ năm
25/5/2017
Tây Ninh
34 - 03
An Giang
03 - 08
Bình Thuận
19 - 59
Thứ năm
18/5/2017
Tây Ninh
97 - 48
An Giang
39 - 24
Bình Thuận
85 - 57
Thứ năm
11/5/2017
Tây Ninh
24 - 94
An Giang
70 - 22
Bình Thuận
32 - 78
Thứ năm
4/5/2017
Tây Ninh
85 - 48
An Giang
77 - 51
Bình Thuận
98 - 05
Thứ năm
27/4/2017
Tây Ninh
48 - 58
An Giang
59 - 93
Bình Thuận
32 - 26
Thứ năm
20/4/2017
Tây Ninh
88 - 07
An Giang
92 - 31
Bình Thuận
53 - 66
Thứ năm
13/4/2017
Tây Ninh
37 - 12
An Giang
36 - 87
Bình Thuận
20 - 86
Thứ năm
6/4/2017
Tây Ninh
24 - 43
An Giang
97 - 31
Bình Thuận
45 - 72
Thứ năm
30/3/2017
Tây Ninh
11 - 75
An Giang
85 - 73
Bình Thuận
99 - 70
Thứ năm
23/3/2017
Tây Ninh
44 - 56
An Giang
60 - 68
Bình Thuận
78 - 52