Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Năm

Thứ năm
17/8/2017
Tây Ninh
00 - 17
An Giang
53 - 90
Bình Thuận
36 - 06
Thứ năm
10/8/2017
Tây Ninh
37 - 49
An Giang
10 - 83
Bình Thuận
31 - 16
Thứ năm
3/8/2017
Tây Ninh
38 - 71
An Giang
28 - 08
Bình Thuận
08 - 13
Thứ năm
27/7/2017
Tây Ninh
83 - 26
An Giang
87 - 49
Bình Thuận
19 - 82
Thứ năm
20/7/2017
Tây Ninh
86 - 53
An Giang
55 - 44
Bình Thuận
80 - 19
Thứ năm
13/7/2017
Tây Ninh
94 - 45
An Giang
65 - 34
Bình Thuận
43 - 88
Thứ năm
6/7/2017
Tây Ninh
79 - 08
An Giang
92 - 22
Bình Thuận
53 - 56
Thứ năm
29/6/2017
Tây Ninh
28 - 77
An Giang
64 - 02
Bình Thuận
05 - 79
Thứ năm
22/6/2017
Tây Ninh
22 - 01
An Giang
75 - 06
Bình Thuận
46 - 60
Thứ năm
15/6/2017
Tây Ninh
26 - 95
An Giang
98 - 48
Bình Thuận
05 - 68
Thứ năm
8/6/2017
Tây Ninh
62 - 68
An Giang
44 - 94
Bình Thuận
88 - 93
Thứ năm
1/6/2017
Tây Ninh
87 - 58
An Giang
28 - 45
Bình Thuận
59 - 46
Thứ năm
25/5/2017
Tây Ninh
34 - 03
An Giang
03 - 08
Bình Thuận
19 - 59
Thứ năm
18/5/2017
Tây Ninh
97 - 48
An Giang
39 - 24
Bình Thuận
85 - 57
Thứ năm
11/5/2017
Tây Ninh
24 - 94
An Giang
70 - 22
Bình Thuận
32 - 78
Thứ năm
4/5/2017
Tây Ninh
85 - 48
An Giang
77 - 51
Bình Thuận
98 - 05
Thứ năm
27/4/2017
Tây Ninh
48 - 58
An Giang
59 - 93
Bình Thuận
32 - 26
Thứ năm
20/4/2017
Tây Ninh
88 - 07
An Giang
92 - 31
Bình Thuận
53 - 66
Thứ năm
13/4/2017
Tây Ninh
37 - 12
An Giang
36 - 87
Bình Thuận
20 - 86
Thứ năm
6/4/2017
Tây Ninh
24 - 43
An Giang
97 - 31
Bình Thuận
45 - 72
Thứ năm
30/3/2017
Tây Ninh
11 - 75
An Giang
85 - 73
Bình Thuận
99 - 70
Thứ năm
23/3/2017
Tây Ninh
44 - 56
An Giang
60 - 68
Bình Thuận
78 - 52
Thứ năm
16/3/2017
Tây Ninh
29 - 95
An Giang
60 - 59
Bình Thuận
87 - 57
Thứ năm
9/3/2017
Tây Ninh
64 - 15
An Giang
03 - 47
Bình Thuận
63 - 92
Thứ năm
2/3/2017
Tây Ninh
60 - 29
An Giang
54 - 10
Bình Thuận
44 - 35
Thứ năm
23/2/2017
Tây Ninh
60 - 36
An Giang
50 - 15
Bình Thuận
54 - 46
Thứ năm
16/2/2017
Tây Ninh
09 - 15
An Giang
26 - 39
Bình Thuận
39 - 67
Thứ năm
9/2/2017
Tây Ninh
50 - 72
An Giang
46 - 49
Bình Thuận
54 - 35
Thứ năm
2/2/2017
Tây Ninh
44 - 69
An Giang
15 - 18
Bình Thuận
05 - 95
Thứ năm
26/1/2017
Tây Ninh
43 - 90
An Giang
20 - 48
Bình Thuận
68 - 63