Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Năm

Thứ năm
18/4/2024
Tây Ninh
48 - 21
An Giang
31 - 42
Bình Thuận
27 - 58
Thứ năm
11/4/2024
Tây Ninh
41 - 84
An Giang
88 - 28
Bình Thuận
00 - 73
Thứ năm
4/4/2024
Tây Ninh
78 - 15
An Giang
88 - 41
Bình Thuận
21 - 19
Thứ năm
28/3/2024
Tây Ninh
78 - 42
An Giang
36 - 23
Bình Thuận
13 - 65
Thứ năm
21/3/2024
Tây Ninh
51 - 10
An Giang
04 - 57
Bình Thuận
11 - 37
Thứ năm
14/3/2024
Tây Ninh
17 - 08
An Giang
13 - 46
Bình Thuận
54 - 09
Thứ năm
7/3/2024
Tây Ninh
91 - 96
An Giang
84 - 24
Bình Thuận
11 - 42
Thứ năm
29/2/2024
Tây Ninh
46 - 98
An Giang
88 - 63
Bình Thuận
71 - 10
Thứ năm
22/2/2024
Tây Ninh
68 - 39
An Giang
81 - 04
Bình Thuận
73 - 75
Thứ năm
15/2/2024
Tây Ninh
63 - 26
An Giang
34 - 29
Bình Thuận
34 - 43
Thứ năm
8/2/2024
Tây Ninh
99 - 05
An Giang
48 - 66
Bình Thuận
08 - 46
Thứ năm
1/2/2024
Tây Ninh
13 - 59
An Giang
84 - 36
Bình Thuận
48 - 50
Thứ năm
25/1/2024
Tây Ninh
48 - 78
An Giang
30 - 60
Bình Thuận
73 - 36
Thứ năm
18/1/2024
Tây Ninh
49 - 62
An Giang
87 - 82
Bình Thuận
39 - 23
Thứ năm
11/1/2024
Tây Ninh
64 - 58
An Giang
80 - 79
Bình Thuận
63 - 75
Thứ năm
4/1/2024
Tây Ninh
31 - 30
An Giang
21 - 55
Bình Thuận
95 - 04
Thứ năm
28/12/2023
Tây Ninh
68 - 54
An Giang
00 - 42
Bình Thuận
87 - 47
Thứ năm
21/12/2023
Tây Ninh
14 - 87
An Giang
87 - 72
Bình Thuận
79 - 78
Thứ năm
14/12/2023
Tây Ninh
62 - 51
An Giang
88 - 76
Bình Thuận
76 - 53
Thứ năm
7/12/2023
Tây Ninh
08 - 25
An Giang
42 - 17
Bình Thuận
17 - 55
Thứ năm
30/11/2023
Tây Ninh
84 - 71
An Giang
93 - 74
Bình Thuận
82 - 73
Thứ năm
23/11/2023
Tây Ninh
15 - 32
An Giang
14 - 11
Bình Thuận
73 - 68
Thứ năm
16/11/2023
Tây Ninh
30 - 38
An Giang
27 - 01
Bình Thuận
84 - 98
Thứ năm
9/11/2023
Tây Ninh
37 - 92
An Giang
28 - 66
Bình Thuận
65 - 78
Thứ năm
2/11/2023
Tây Ninh
09 - 03
An Giang
66 - 20
Bình Thuận
85 - 14
Thứ năm
26/10/2023
Tây Ninh
13 - 76
An Giang
90 - 53
Bình Thuận
02 - 18
Thứ năm
19/10/2023
Tây Ninh
75 - 39
An Giang
71 - 32
Bình Thuận
24 - 44
Thứ năm
12/10/2023
Tây Ninh
41 - 54
An Giang
45 - 86
Bình Thuận
71 - 35
Thứ năm
5/10/2023
Tây Ninh
61 - 22
An Giang
57 - 14
Bình Thuận
51 - 42
Thứ năm
28/9/2023
Tây Ninh
25 - 16
An Giang
86 - 40
Bình Thuận
56 - 72