Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
13/8/2017
Kon Tum
39 - 58
Khánh Hòa
70 - 43
Chủ nhật
6/8/2017
Kon Tum
62 - 08
Khánh Hòa
85 - 65
Chủ nhật
30/7/2017
Kon Tum
59 - 73
Khánh Hòa
86 - 27
Chủ nhật
23/7/2017
Kon Tum
16 - 34
Khánh Hòa
80 - 22
Chủ nhật
16/7/2017
Kon Tum
18 - 95
Khánh Hòa
26 - 68
Chủ nhật
9/7/2017
Kon Tum
00 - 31
Khánh Hòa
14 - 82
Chủ nhật
2/7/2017
Kon Tum
30 - 29
Khánh Hòa
38 - 87
Chủ nhật
25/6/2017
Kon Tum
71 - 11
Khánh Hòa
23 - 10
Chủ nhật
18/6/2017
Kon Tum
49 - 68
Khánh Hòa
43 - 27
Chủ nhật
11/6/2017
Kon Tum
67 - 75
Khánh Hòa
39 - 04
Chủ nhật
4/6/2017
Kon Tum
17 - 04
Khánh Hòa
59 - 81
Chủ nhật
28/5/2017
Kon Tum
31 - 37
Khánh Hòa
41 - 56
Chủ nhật
21/5/2017
Kon Tum
44 - 97
Khánh Hòa
97 - 79
Chủ nhật
14/5/2017
Kon Tum
99 - 28
Khánh Hòa
20 - 76
Chủ nhật
7/5/2017
Kon Tum
70 - 89
Khánh Hòa
53 - 40
Chủ nhật
30/4/2017
Kon Tum
57 - 99
Khánh Hòa
53 - 34
Chủ nhật
23/4/2017
Kon Tum
14 - 24
Khánh Hòa
09 - 05
Chủ nhật
16/4/2017
Kon Tum
96 - 18
Khánh Hòa
56 - 51
Chủ nhật
9/4/2017
Kon Tum
11 - 78
Khánh Hòa
64 - 93
Chủ nhật
2/4/2017
Kon Tum
37 - 88
Khánh Hòa
11 - 77
Chủ nhật
26/3/2017
Kon Tum
94 - 95
Khánh Hòa
09 - 12
Chủ nhật
19/3/2017
Kon Tum
20 - 13
Khánh Hòa
18 - 01
Chủ nhật
12/3/2017
Kon Tum
66 - 96
Khánh Hòa
45 - 01
Chủ nhật
5/3/2017
Kon Tum
42 - 58
Khánh Hòa
40 - 68
Chủ nhật
26/2/2017
Kon Tum
82 - 71
Khánh Hòa
65 - 07
Chủ nhật
19/2/2017
Kon Tum
20 - 35
Khánh Hòa
39 - 82
Chủ nhật
12/2/2017
Kon Tum
36 - 80
Khánh Hòa
99 - 66
Chủ nhật
5/2/2017
Kon Tum
76 - 57
Khánh Hòa
12 - 87
Chủ nhật
29/1/2017
Kon Tum
64 - 78
Khánh Hòa
02 - 03
Chủ nhật
22/1/2017
Kon Tum
08 - 90
Khánh Hòa
90 - 82