Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
18/3/2018
Kon Tum
48 - 77
Khánh Hòa
51 - 63
Chủ nhật
11/3/2018
Kon Tum
45 - 36
Khánh Hòa
36 - 43
Chủ nhật
4/3/2018
Kon Tum
96 - 80
Khánh Hòa
97 - 78
Chủ nhật
25/2/2018
Kon Tum
27 - 27
Khánh Hòa
00 - 51
Chủ nhật
18/2/2018
Kon Tum
62 - 14
Khánh Hòa
55 - 84
Chủ nhật
11/2/2018
Kon Tum
56 - 68
Khánh Hòa
33 - 58
Chủ nhật
4/2/2018
Kon Tum
09 - 96
Khánh Hòa
78 - 09
Chủ nhật
28/1/2018
Kon Tum
91 - 79
Khánh Hòa
06 - 43
Chủ nhật
21/1/2018
Kon Tum
71 - 18
Khánh Hòa
32 - 45
Chủ nhật
14/1/2018
Kon Tum
28 - 99
Khánh Hòa
77 - 05
Chủ nhật
7/1/2018
Kon Tum
74 - 59
Khánh Hòa
60 - 08
Chủ nhật
31/12/2017
Kon Tum
19 - 51
Khánh Hòa
03 - 64
Chủ nhật
24/12/2017
Kon Tum
72 - 19
Khánh Hòa
29 - 87
Chủ nhật
17/12/2017
Kon Tum
14 - 87
Khánh Hòa
62 - 02
Chủ nhật
10/12/2017
Kon Tum
16 - 56
Khánh Hòa
91 - 95
Chủ nhật
3/12/2017
Kon Tum
86 - 24
Khánh Hòa
59 - 89
Chủ nhật
26/11/2017
Kon Tum
99 - 13
Khánh Hòa
88 - 79
Chủ nhật
19/11/2017
Kon Tum
85 - 95
Khánh Hòa
11 - 48
Chủ nhật
12/11/2017
Kon Tum
03 - 19
Khánh Hòa
84 - 43
Chủ nhật
5/11/2017
Kon Tum
46 - 32
Khánh Hòa
56 - 97
Chủ nhật
29/10/2017
Kon Tum
19 - 59
Khánh Hòa
64 - 99
Chủ nhật
22/10/2017
Kon Tum
65 - 53
Khánh Hòa
91 - 15
Chủ nhật
15/10/2017
Kon Tum
37 - 88
Khánh Hòa
38 - 16
Chủ nhật
8/10/2017
Kon Tum
93 - 08
Khánh Hòa
95 - 35
Chủ nhật
1/10/2017
Kon Tum
50 - 27
Khánh Hòa
26 - 57
Chủ nhật
24/9/2017
Kon Tum
46 - 22
Khánh Hòa
62 - 35
Chủ nhật
17/9/2017
Kon Tum
44 - 80
Khánh Hòa
94 - 75
Chủ nhật
10/9/2017
Kon Tum
90 - 79
Khánh Hòa
47 - 70
Chủ nhật
3/9/2017
Kon Tum
47 - 56
Khánh Hòa
08 - 89
Chủ nhật
27/8/2017
Kon Tum
41 - 41
Khánh Hòa
28 - 39