Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
10/12/2017
Kon Tum
16 - 56
Khánh Hòa
91 - 95
Chủ nhật
3/12/2017
Kon Tum
86 - 24
Khánh Hòa
59 - 89
Chủ nhật
26/11/2017
Kon Tum
99 - 13
Khánh Hòa
88 - 79
Chủ nhật
19/11/2017
Kon Tum
85 - 95
Khánh Hòa
11 - 48
Chủ nhật
12/11/2017
Kon Tum
03 - 19
Khánh Hòa
84 - 43
Chủ nhật
5/11/2017
Kon Tum
46 - 32
Khánh Hòa
56 - 97
Chủ nhật
29/10/2017
Kon Tum
19 - 59
Khánh Hòa
64 - 99
Chủ nhật
22/10/2017
Kon Tum
65 - 53
Khánh Hòa
91 - 15
Chủ nhật
15/10/2017
Kon Tum
37 - 88
Khánh Hòa
38 - 16
Chủ nhật
8/10/2017
Kon Tum
93 - 08
Khánh Hòa
95 - 35
Chủ nhật
1/10/2017
Kon Tum
50 - 27
Khánh Hòa
26 - 57
Chủ nhật
24/9/2017
Kon Tum
46 - 22
Khánh Hòa
62 - 35
Chủ nhật
17/9/2017
Kon Tum
44 - 80
Khánh Hòa
94 - 75
Chủ nhật
10/9/2017
Kon Tum
90 - 79
Khánh Hòa
47 - 70
Chủ nhật
3/9/2017
Kon Tum
47 - 56
Khánh Hòa
08 - 89
Chủ nhật
27/8/2017
Kon Tum
41 - 41
Khánh Hòa
28 - 39
Chủ nhật
20/8/2017
Kon Tum
79 - 57
Khánh Hòa
03 - 18
Chủ nhật
13/8/2017
Kon Tum
39 - 58
Khánh Hòa
70 - 43
Chủ nhật
6/8/2017
Kon Tum
62 - 08
Khánh Hòa
85 - 65
Chủ nhật
30/7/2017
Kon Tum
59 - 73
Khánh Hòa
86 - 27
Chủ nhật
23/7/2017
Kon Tum
16 - 34
Khánh Hòa
80 - 22
Chủ nhật
16/7/2017
Kon Tum
18 - 95
Khánh Hòa
26 - 68
Chủ nhật
9/7/2017
Kon Tum
00 - 31
Khánh Hòa
14 - 82
Chủ nhật
2/7/2017
Kon Tum
30 - 29
Khánh Hòa
38 - 87
Chủ nhật
25/6/2017
Kon Tum
71 - 11
Khánh Hòa
23 - 10
Chủ nhật
18/6/2017
Kon Tum
49 - 68
Khánh Hòa
43 - 27
Chủ nhật
11/6/2017
Kon Tum
67 - 75
Khánh Hòa
39 - 04
Chủ nhật
4/6/2017
Kon Tum
17 - 04
Khánh Hòa
59 - 81
Chủ nhật
28/5/2017
Kon Tum
31 - 37
Khánh Hòa
41 - 56
Chủ nhật
21/5/2017
Kon Tum
44 - 97
Khánh Hòa
97 - 79