Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
18/2/2024
Kon Tum
05 - 47
Khánh Hòa
30 - 24
Thừa T. Huế
16 - 02
Chủ nhật
11/2/2024
Kon Tum
81 - 46
Khánh Hòa
98 - 49
Thừa T. Huế
50 - 44
Chủ nhật
4/2/2024
Kon Tum
73 - 61
Khánh Hòa
36 - 88
Thừa T. Huế
97 - 66
Chủ nhật
28/1/2024
Kon Tum
21 - 15
Khánh Hòa
66 - 89
Thừa T. Huế
70 - 11
Chủ nhật
21/1/2024
Kon Tum
21 - 67
Khánh Hòa
93 - 98
Thừa T. Huế
34 - 10
Chủ nhật
14/1/2024
Kon Tum
98 - 88
Khánh Hòa
20 - 12
Thừa T. Huế
07 - 75
Chủ nhật
7/1/2024
Kon Tum
84 - 70
Khánh Hòa
34 - 89
Thừa T. Huế
26 - 59
Chủ nhật
31/12/2023
Kon Tum
43 - 88
Khánh Hòa
16 - 42
Thừa T. Huế
19 - 92
Chủ nhật
24/12/2023
Kon Tum
74 - 89
Khánh Hòa
28 - 52
Thừa T. Huế
00 - 13
Chủ nhật
17/12/2023
Kon Tum
43 - 80
Khánh Hòa
17 - 83
Thừa T. Huế
06 - 68
Chủ nhật
10/12/2023
Kon Tum
95 - 58
Khánh Hòa
21 - 21
Thừa T. Huế
45 - 08
Chủ nhật
3/12/2023
Kon Tum
43 - 29
Khánh Hòa
09 - 43
Thừa T. Huế
71 - 06
Chủ nhật
26/11/2023
Kon Tum
26 - 32
Khánh Hòa
97 - 09
Thừa T. Huế
22 - 34
Chủ nhật
19/11/2023
Kon Tum
56 - 06
Khánh Hòa
67 - 56
Thừa T. Huế
41 - 63
Chủ nhật
12/11/2023
Kon Tum
44 - 74
Khánh Hòa
27 - 53
Thừa T. Huế
35 - 95
Chủ nhật
5/11/2023
Kon Tum
17 - 36
Khánh Hòa
06 - 14
Thừa T. Huế
15 - 13
Chủ nhật
29/10/2023
Kon Tum
58 - 00
Khánh Hòa
54 - 48
Thừa T. Huế
54 - 93
Chủ nhật
22/10/2023
Kon Tum
33 - 60
Khánh Hòa
83 - 37
Thừa T. Huế
40 - 07
Chủ nhật
15/10/2023
Kon Tum
06 - 98
Khánh Hòa
11 - 03
Thừa T. Huế
69 - 31
Chủ nhật
8/10/2023
Kon Tum
65 - 49
Khánh Hòa
65 - 60
Thừa T. Huế
45 - 51
Chủ nhật
1/10/2023
Kon Tum
46 - 29
Khánh Hòa
97 - 18
Thừa T. Huế
65 - 24
Chủ nhật
24/9/2023
Kon Tum
63 - 14
Khánh Hòa
77 - 54
Thừa T. Huế
45 - 75
Chủ nhật
17/9/2023
Kon Tum
06 - 74
Khánh Hòa
22 - 88
Thừa T. Huế
04 - 71
Chủ nhật
10/9/2023
Kon Tum
34 - 39
Khánh Hòa
20 - 50
Thừa T. Huế
78 - 36
Chủ nhật
3/9/2023
Kon Tum
10 - 09
Khánh Hòa
52 - 54
Thừa T. Huế
38 - 75
Chủ nhật
27/8/2023
Kon Tum
73 - 72
Khánh Hòa
47 - 29
Thừa T. Huế
53 - 75
Chủ nhật
20/8/2023
Kon Tum
73 - 37
Khánh Hòa
80 - 32
Thừa T. Huế
83 - 11
Chủ nhật
13/8/2023
Kon Tum
68 - 46
Khánh Hòa
26 - 70
Thừa T. Huế
52 - 81
Chủ nhật
6/8/2023
Kon Tum
37 - 70
Khánh Hòa
67 - 29
Thừa T. Huế
84 - 49
Chủ nhật
30/7/2023
Kon Tum
67 - 81
Khánh Hòa
82 - 39
Thừa T. Huế
64 - 44