Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
19/3/2023
Kon Tum
85 - 05
Khánh Hòa
02 - 09
Thừa T. Huế
88 - 93
Chủ nhật
12/3/2023
Kon Tum
80 - 17
Khánh Hòa
35 - 24
Thừa T. Huế
70 - 31
Chủ nhật
5/3/2023
Kon Tum
17 - 86
Khánh Hòa
92 - 83
Thừa T. Huế
66 - 62
Chủ nhật
26/2/2023
Kon Tum
21 - 55
Khánh Hòa
22 - 95
Thừa T. Huế
80 - 10
Chủ nhật
19/2/2023
Kon Tum
11 - 18
Khánh Hòa
88 - 85
Thừa T. Huế
46 - 78
Chủ nhật
12/2/2023
Kon Tum
27 - 10
Khánh Hòa
55 - 52
Thừa T. Huế
05 - 78
Chủ nhật
5/2/2023
Kon Tum
14 - 85
Khánh Hòa
86 - 56
Thừa T. Huế
14 - 09
Chủ nhật
29/1/2023
Kon Tum
36 - 75
Khánh Hòa
20 - 28
Thừa T. Huế
18 - 65
Chủ nhật
22/1/2023
Kon Tum
98 - 69
Khánh Hòa
81 - 24
Thừa T. Huế
83 - 31
Chủ nhật
15/1/2023
Kon Tum
53 - 78
Khánh Hòa
00 - 48
Thừa T. Huế
82 - 21
Chủ nhật
8/1/2023
Kon Tum
97 - 04
Khánh Hòa
40 - 68
Thừa T. Huế
97 - 38
Chủ nhật
1/1/2023
Kon Tum
22 - 79
Khánh Hòa
78 - 44
Thừa T. Huế
99 - 76
Chủ nhật
25/12/2022
Kon Tum
36 - 78
Khánh Hòa
54 - 26
Thừa T. Huế
91 - 98
Chủ nhật
18/12/2022
Kon Tum
68 - 60
Khánh Hòa
70 - 06
Thừa T. Huế
23 - 74
Chủ nhật
11/12/2022
Kon Tum
73 - 20
Khánh Hòa
46 - 69
Thừa T. Huế
17 - 43
Chủ nhật
4/12/2022
Kon Tum
61 - 29
Khánh Hòa
40 - 45
Thừa T. Huế
49 - 29
Chủ nhật
27/11/2022
Kon Tum
70 - 92
Khánh Hòa
39 - 78
Thừa T. Huế
92 - 60
Chủ nhật
20/11/2022
Kon Tum
74 - 75
Khánh Hòa
02 - 77
Thừa T. Huế
80 - 52
Chủ nhật
13/11/2022
Kon Tum
91 - 59
Khánh Hòa
41 - 04
Thừa T. Huế
51 - 12
Chủ nhật
6/11/2022
Kon Tum
46 - 64
Khánh Hòa
08 - 47
Thừa T. Huế
59 - 26
Chủ nhật
30/10/2022
Kon Tum
13 - 91
Khánh Hòa
76 - 25
Thừa T. Huế
25 - 45
Chủ nhật
23/10/2022
Kon Tum
15 - 59
Khánh Hòa
86 - 86
Thừa T. Huế
49 - 85
Chủ nhật
16/10/2022
Kon Tum
29 - 43
Khánh Hòa
94 - 50
Thừa T. Huế
63 - 04
Chủ nhật
9/10/2022
Kon Tum
92 - 73
Khánh Hòa
50 - 38
Thừa T. Huế
55 - 98
Chủ nhật
2/10/2022
Kon Tum
00 - 97
Khánh Hòa
63 - 58
Thừa T. Huế
24 - 35
Chủ nhật
25/9/2022
Kon Tum
73 - 73
Khánh Hòa
33 - 24
Thừa T. Huế
67 - 21
Chủ nhật
18/9/2022
Kon Tum
67 - 86
Khánh Hòa
09 - 08
Thừa T. Huế
58 - 56
Chủ nhật
11/9/2022
Kon Tum
23 - 11
Khánh Hòa
98 - 62
Thừa T. Huế
04 - 55
Chủ nhật
4/9/2022
Kon Tum
21 - 22
Khánh Hòa
61 - 30
Thừa T. Huế
99 - 15
Chủ nhật
28/8/2022
Kon Tum
04 - 93
Khánh Hòa
51 - 24
Thừa T. Huế
28 - 52