KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

Thứ sáu Ngày: 22/03/2019Loại vé: 28TV12
ChụcSốĐ.Vị
 05,8
613
2,8222,5,6
137
 4 
0,2,75 
2,6,961,6,7,9
3,6,775,7,9
0822,9
6,7,896
Giải ĐB
577082
Giải nhất
47489
Giải nhì
08208
Giải ba
77866
73977
Giải tư
04837
77467
12222
55596
18879
04526
40569
Giải năm
4082
Giải sáu
3375
1705
5861
Giải bảy
425
Giải 8
13
 
Thứ sáu Ngày: 15/03/2019Loại vé: 28TV11
ChụcSốĐ.Vị
1,2206
 10,3,7
8202,3,8
1,2,4,6342,7
32,843
 5 
063,8
1,3,97 
2,682,4
997,9
Giải ĐB
144220
Giải nhất
75399
Giải nhì
19513
Giải ba
96137
89534
Giải tư
67484
10097
09234
01928
58543
56268
05210
Giải năm
7217
Giải sáu
8723
8806
3620
Giải bảy
363
Giải 8
82
 
Thứ sáu Ngày: 08/03/2019Loại vé: 28TV10
ChụcSốĐ.Vị
22,907,9
 12
1202
5,6342,6,7
32,546,9
553,4,5,9
3,463,8
0,37 
68 
0,4,590
Giải ĐB
492055
Giải nhất
14936
Giải nhì
75863
Giải ba
91753
55407
Giải tư
04720
76346
99090
90049
05637
13568
66020
Giải năm
7259
Giải sáu
7554
4212
5734
Giải bảy
409
Giải 8
34
 
Thứ sáu Ngày: 01/03/2019Loại vé: 28TV09
ChụcSốĐ.Vị
000
5,931 
6,727
6238,9
64 
 51,6,8
5,7,962,32,4
272,6,9
3,58 
3,7913,6
Giải ĐB
298139
Giải nhất
35151
Giải nhì
10962
Giải ba
09976
66600
Giải tư
31238
52164
69391
11296
41779
47756
48363
Giải năm
1458
Giải sáu
5627
0291
5463
Giải bảy
572
Giải 8
91
 
Thứ sáu Ngày: 22/02/2019Loại vé: 28TV08
ChụcSốĐ.Vị
2,4,8201,6
0,111,3
 20,9
13 
4,740,4,5
4,925 
0672,9
6274
8802,8
2,6952
Giải ĐB
216780
Giải nhất
55195
Giải nhì
65440
Giải ba
48367
52674
Giải tư
16920
34445
35567
73769
77544
29311
45795
Giải năm
3301
Giải sáu
8729
5780
9506
Giải bảy
613
Giải 8
88
 
Thứ sáu Ngày: 15/02/2019Loại vé: 28TV07
ChụcSốĐ.Vị
6,907
715
2,522
5,93 
63,9249
1,5,852,3,5
 60,43,8
071
685
490,3,42
Giải ĐB
198849
Giải nhất
00353
Giải nhì
00890
Giải ba
00460
26994
Giải tư
23093
06555
07715
51364
77107
71452
21264
Giải năm
3771
Giải sáu
5964
8694
8685
Giải bảy
668
Giải 8
22
 
Thứ sáu Ngày: 08/02/2019Loại vé: 28TV06
ChụcSốĐ.Vị
0,300,7,82
212,3,6
1,421,7
1,730
942,6,9
555
1,4,86 
0,273
02,886,8
494
Giải ĐB
755121
Giải nhất
22255
Giải nhì
17949
Giải ba
14073
59586
Giải tư
63600
40846
45194
28308
54607
92788
11642
Giải năm
8212
Giải sáu
5127
0530
8913
Giải bảy
416
Giải 8
08