KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

Thứ sáu Ngày: 12/07/2024Loại vé: 33TV28
ChụcSốĐ.Vị
2,3,62,805
5,715
420,3,7
2,630,5,9
942
0,1,3,951
 602,3,8
271
680
394,5
Giải ĐB
120505
Giải nhất
47371
Giải nhì
04142
Giải ba
21815
22294
Giải tư
25820
99727
54030
16651
49860
77439
03595
Giải năm
5935
Giải sáu
8268
0980
9223
Giải bảy
160
Giải 8
63
 
Thứ sáu Ngày: 05/07/2024Loại vé: 33TV27
ChụcSốĐ.Vị
1,80 
 10,8
5,625
4,5,634
3,5,943,9
2,752,3,4,7
962,3,9
575
1,880,8
4,694,6
Giải ĐB
593763
Giải nhất
32957
Giải nhì
25796
Giải ba
44618
83825
Giải tư
31869
05894
72034
62588
56275
23543
86480
Giải năm
7452
Giải sáu
8753
9010
3254
Giải bảy
162
Giải 8
49
 
Thứ sáu Ngày: 28/06/2024Loại vé: 33TV26
ChụcSốĐ.Vị
903
4,81 
4,5,824
034,6
2,341,2,5,7
4,852,8,9
3,86 
47 
5,981,2,5,6
9
5,890,8
Giải ĐB
056642
Giải nhất
26552
Giải nhì
21441
Giải ba
95986
89236
Giải tư
70603
25098
18081
99045
64582
59324
68034
Giải năm
8385
Giải sáu
6990
8258
2089
Giải bảy
147
Giải 8
59
 
Thứ sáu Ngày: 21/06/2024Loại vé: 33TV25
ChụcSốĐ.Vị
 082
 12,7
1,222,7
4,534,7,8,9
343,8
7,953
86 
1,2,375
02,3,4,886,8
3,995,9
Giải ĐB
615175
Giải nhất
86112
Giải nhì
53127
Giải ba
27695
65943
Giải tư
93708
08208
68486
75837
29722
28038
22234
Giải năm
5888
Giải sáu
1699
2339
1917
Giải bảy
253
Giải 8
48
 
Thứ sáu Ngày: 14/06/2024Loại vé: 33TV24
ChụcSốĐ.Vị
601
0,1,5211,9
 27,8
 34
3,5,7,849
 512,4,7
7260,7
2,5,674,62
2,984
1,498
Giải ĐB
817276
Giải nhất
18454
Giải nhì
15551
Giải ba
06674
35898
Giải tư
74884
92567
86557
87528
37060
84249
94727
Giải năm
0334
Giải sáu
7751
7601
7219
Giải bảy
911
Giải 8
76
 
Thứ sáu Ngày: 07/06/2024Loại vé: 33TV23
ChụcSốĐ.Vị
3,7,806,9
 14,52,7
823,6
2,730,9
1,64 
12,958
0,264,9
170,3
580,2
0,3,695
Giải ĐB
982480
Giải nhất
45369
Giải nhì
50073
Giải ba
80195
66430
Giải tư
86158
37223
87614
33409
20626
56282
58615
Giải năm
7970
Giải sáu
7364
8906
9739
Giải bảy
015
Giải 8
17
 
Thứ sáu Ngày: 31/05/2024Loại vé: 33TV22
ChụcSốĐ.Vị
0,3,7,900,4
 18
 2 
5,6,930,9
0,7,94 
953,6,7,8
563
5,870,4,9
1,587
3,790,3,4,5
Giải ĐB
516374
Giải nhất
79493
Giải nhì
35718
Giải ba
08090
33100
Giải tư
57579
25357
14258
37304
65594
24670
39056
Giải năm
5639
Giải sáu
0753
2287
8163
Giải bảy
430
Giải 8
95