KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định

Thứ bảy Ngày: 17/02/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
 05,7
22,512,6,8
1,3,4,62
9
212,5
3,732,3
942,5,9
0,2,4,5
9
51,5,7
1,6622,6,7
0,5,6,773,7
1892
4,8292,4,5
Giải ĐB
58294
Giải nhất
03133
Giải nhì
84216
14018
Giải ba
87942
42677
33889
80351
42249
29632
Giải tư
4666
5495
8905
6655
Giải năm
5821
1407
8445
7612
9721
1589
Giải sáu
062
725
757
Giải bảy
73
92
62
67
 
Thứ bảy Ngày: 03/02/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
80 
2,4212,4,6,8
9
1,2,42,6
9
21,2
3,933,52,6
1,8412,22
32,6258
1,362,52,9
97 
1,5,880,4,8,9
1,6,892,3,7
Giải ĐB
33389
Giải nhất
80369
Giải nhì
55380
69435
Giải ba
92942
94293
36365
34162
09641
10284
Giải tư
0221
1633
1716
6658
Giải năm
0122
2297
2514
8365
7192
3441
Giải sáu
236
119
442
Giải bảy
12
35
88
18
 
Thứ bảy Ngày: 27/01/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
1,2,4,72
8
0 
2,3,9310,5,6,7
720,1,3,4
7
231,72
2,940,9
1,7,95 
1,768
1,2,32702,2,5,6
9
680
4,7913,4,5
Giải ĐB
61579
Giải nhất
32521
Giải nhì
73337
11395
Giải ba
59715
94737
28391
77040
95480
36972
Giải tư
1670
3770
7223
0876
Giải năm
6094
5417
4724
5620
5716
3868
Giải sáu
049
531
791
Giải bảy
27
75
91
10
 
Thứ bảy Ngày: 20/01/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
02,1,3,9002
110,1,3,5
6
5262,9
1,5,930,8,93
4,644,7
1,652,3,9
1,2264,5,8
4,72772
3,68 
2,33,590,3
Giải ĐB
70964
Giải nhất
63165
Giải nhì
28516
01426
Giải ba
22000
81011
57868
69890
20338
75326
Giải tư
6639
6539
8347
8500
Giải năm
4844
2630
9577
0659
4915
6153
Giải sáu
652
729
810
Giải bảy
77
93
39
13
 
Thứ bảy Ngày: 13/01/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
9204
3,913,53,72
3,729
1,4,631,2
0,443,4
13,7,8,958
8263,9
12,8,972,5
585,62,7
2,6,9902,1,5,7
9
Giải ĐB
68586
Giải nhất
68404
Giải nhì
00715
37358
Giải ba
42487
35931
84669
00195
50191
47172
Giải tư
7115
9490
6813
5843
Giải năm
4317
2315
7929
3632
1844
6497
Giải sáu
990
475
786
Giải bảy
17
99
63
85
 
Thứ bảy Ngày: 06/01/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
 032,4,6
3,82122,4,7
12242,6,8
0231,62
0,1,22,7
9
4 
6,758
0,2,32,9265,9
1,8,974,5
2,5812,7
694,62,7
Giải ĐB
72794
Giải nhất
84069
Giải nhì
21604
16014
Giải ba
04012
40496
62097
07165
85606
43931
Giải tư
8124
4326
2175
2281
Giải năm
9781
2917
0303
9824
6836
6036
Giải sáu
428
187
412
Giải bảy
74
96
58
03
 
Thứ bảy Ngày: 30/12/2023 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
1,7,8203,8
410,9
823,6
0,2,4,5
6,8
37,8
4,6241,3,4,5
4,653
2,763,42,5,8
9
370,6
0,3,6,9802,2,3,9
1,6,898
Giải ĐB
59380
Giải nhất
24170
Giải nhì
49908
46745
Giải ba
87619
76344
11483
19853
97310
05180
Giải tư
8176
5498
2068
1389
Giải năm
2264
7126
0265
3169
8803
5141
Giải sáu
563
723
137
Giải bảy
38
64
82
43