KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định

Thứ bảy Ngày: 24/02/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
22,5062,8
 12,4,8,9
1,7,8202,5,8
82,935
1,5,945
2,3,450,4,7
02,76 
5,7272,6,72
0,1,2,8
9
82,32,8
193,4,8
Giải ĐB
00154
Giải nhất
67018
Giải nhì
55135
56128
Giải ba
90708
86494
18520
62077
02683
25677
Giải tư
9406
7398
3720
9188
Giải năm
2750
3757
0312
9606
3083
0925
Giải sáu
993
114
619
Giải bảy
82
45
76
72
 
Thứ bảy Ngày: 10/02/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
32,4,5,802,4,52,6
815,6
0,2,3,4
6
22
7,8302,2,8
0,5,640,2,7
02,150,4
0,1,662,4,6
473
3,880,1,3,8
9
8,999
Giải ĐB
93481
Giải nhất
18583
Giải nhì
46889
08699
Giải ba
73540
72922
88762
12138
07180
78416
Giải tư
3404
8630
3802
0054
Giải năm
2006
5564
2050
3347
9842
9873
Giải sáu
705
866
430
Giải bảy
88
15
32
05
 
Thứ bảy Ngày: 03/02/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
1,401,3,4,6
8
010,4,52
 23,7
0,2,6,834
0,1,3,6
8
40,9
12,7,857
0,763,4,7
2,5,6,775,6,7,92
0,983,4,5
4,7298
Giải ĐB
37601
Giải nhất
93185
Giải nhì
27008
13479
Giải ba
80514
22827
16815
20315
12634
34210
Giải tư
5575
6106
3757
9579
Giải năm
9498
5477
2404
5123
3584
8876
Giải sáu
183
867
764
Giải bảy
63
40
49
03
 
Thứ bảy Ngày: 27/01/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
2,5,802,5
1,2,6,911,2,5,6
7,9
0,1,7,8220,1,9
3,5,8,933,4,5
3,64 
0,1,350,3
1,861,4
172,9
 80,22,3,6
1,2,791,3
Giải ĐB
31583
Giải nhất
64721
Giải nhì
89072
75317
Giải ba
63520
63193
25119
32082
24864
99134
Giải tư
4611
1802
9416
3012
Giải năm
6533
7386
7580
7982
4553
2079
Giải sáu
961
650
229
Giải bảy
35
15
05
91
 
Thứ bảy Ngày: 20/01/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,700,3,5
52,918
3,6282
0,5,6232,6,7,8
444
0,5,82,92512,3,5
3,7,862,32
3,770,6,7
1,22,3852,6
 91,52
Giải ĐB
69463
Giải nhất
84663
Giải nhì
19391
63562
Giải ba
57170
27438
08585
72751
97105
53985
Giải tư
1703
8428
0477
5851
Giải năm
7355
8695
2100
0086
5236
6737
Giải sáu
232
744
195
Giải bảy
18
28
76
53
 
Thứ bảy Ngày: 13/01/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
4,507
1,5,611,2,3,6
7,9
1,5,6,72 
1,62,734,7,8
3,6,8,940
 50,1,2,62
9
1,5261,2,32,4
8
0,1,372,3
3,684
1,594
Giải ĐB
04264
Giải nhất
96456
Giải nhì
99052
48761
Giải ba
44584
27694
78373
44863
43756
94263
Giải tư
5759
4607
1138
8062
Giải năm
6634
6713
2011
2719
0417
9972
Giải sáu
512
351
340
Giải bảy
16
68
50
37
 
Thứ bảy Ngày: 06/01/2018 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
12,70 
4,7102,32
3263
12,5,6,8
9
32,7
 41,8
753
23,6,7,9263,6,9
3,770,1,5,6
7,8,9
4,783,9
6,7,893,62
Giải ĐB
15589
Giải nhất
95113
Giải nhì
13163
64626
Giải ba
08026
86526
03469
28177
63013
56266
Giải tư
3610
0096
8283
6875
Giải năm
6753
9910
8371
1978
3541
6993
Giải sáu
079
337
470
Giải bảy
48
96
76
32