Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Sáu

Thứ sáu
12/8/2022
Gia Lai
97 - 52
Ninh Thuận
00 - 51
Thứ sáu
5/8/2022
Gia Lai
43 - 70
Ninh Thuận
75 - 10
Thứ sáu
29/7/2022
Gia Lai
80 - 26
Ninh Thuận
04 - 42
Thứ sáu
22/7/2022
Gia Lai
83 - 72
Ninh Thuận
47 - 11
Thứ sáu
15/7/2022
Gia Lai
33 - 67
Ninh Thuận
16 - 76
Thứ sáu
8/7/2022
Gia Lai
37 - 00
Ninh Thuận
50 - 65
Thứ sáu
1/7/2022
Gia Lai
90 - 25
Ninh Thuận
69 - 22
Thứ sáu
24/6/2022
Gia Lai
32 - 19
Ninh Thuận
14 - 48
Thứ sáu
17/6/2022
Gia Lai
30 - 46
Ninh Thuận
87 - 77
Thứ sáu
10/6/2022
Gia Lai
00 - 77
Ninh Thuận
04 - 78
Thứ sáu
3/6/2022
Gia Lai
86 - 88
Ninh Thuận
01 - 92
Thứ sáu
27/5/2022
Gia Lai
84 - 98
Ninh Thuận
54 - 36
Thứ sáu
20/5/2022
Gia Lai
55 - 53
Ninh Thuận
89 - 59
Thứ sáu
13/5/2022
Gia Lai
54 - 17
Ninh Thuận
41 - 50
Thứ sáu
6/5/2022
Gia Lai
61 - 37
Ninh Thuận
33 - 75
Thứ sáu
29/4/2022
Gia Lai
26 - 11
Ninh Thuận
81 - 29
Thứ sáu
22/4/2022
Gia Lai
49 - 60
Ninh Thuận
91 - 99
Thứ sáu
15/4/2022
Gia Lai
08 - 64
Ninh Thuận
13 - 70
Thứ sáu
8/4/2022
Gia Lai
84 - 83
Ninh Thuận
89 - 15
Thứ sáu
1/4/2022
Gia Lai
04 - 12
Ninh Thuận
69 - 25
Thứ sáu
25/3/2022
Gia Lai
35 - 84
Ninh Thuận
44 - 01
Thứ sáu
18/3/2022
Gia Lai
83 - 50
Ninh Thuận
62 - 60
Thứ sáu
11/3/2022
Gia Lai
31 - 25
Ninh Thuận
71 - 80
Thứ sáu
4/3/2022
Gia Lai
17 - 96
Ninh Thuận
90 - 21
Thứ sáu
25/2/2022
Gia Lai
82 - 45
Ninh Thuận
66 - 15
Thứ sáu
18/2/2022
Gia Lai
28 - 77
Ninh Thuận
22 - 57
Thứ sáu
11/2/2022
Gia Lai
77 - 35
Ninh Thuận
00 - 06
Thứ sáu
4/2/2022
Gia Lai
26 - 93
Ninh Thuận
02 - 05
Thứ sáu
28/1/2022
Gia Lai
55 - 87
Ninh Thuận
38 - 32
Thứ sáu
21/1/2022
Gia Lai
28 - 49
Ninh Thuận
30 - 93