Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Sáu

Thứ sáu
15/12/2017
Gia Lai
53 - 80
Ninh Thuận
48 - 04
Thứ sáu
8/12/2017
Gia Lai
52 - 07
Ninh Thuận
88 - 15
Thứ sáu
1/12/2017
Gia Lai
95 - 67
Ninh Thuận
29 - 36
Thứ sáu
24/11/2017
Gia Lai
98 - 24
Ninh Thuận
17 - 94
Thứ sáu
17/11/2017
Gia Lai
58 - 91
Ninh Thuận
66 - 81
Thứ sáu
10/11/2017
Gia Lai
53 - 45
Ninh Thuận
45 - 60
Thứ sáu
3/11/2017
Gia Lai
44 - 70
Ninh Thuận
21 - 20
Thứ sáu
27/10/2017
Gia Lai
93 - 27
Ninh Thuận
37 - 34
Thứ sáu
20/10/2017
Gia Lai
71 - 01
Ninh Thuận
53 - 54
Thứ sáu
13/10/2017
Gia Lai
18 - 35
Ninh Thuận
29 - 31
Thứ sáu
6/10/2017
Gia Lai
63 - 02
Ninh Thuận
61 - 65
Thứ sáu
29/9/2017
Gia Lai
58 - 99
Ninh Thuận
26 - 99
Thứ sáu
22/9/2017
Gia Lai
84 - 37
Ninh Thuận
78 - 66
Thứ sáu
15/9/2017
Gia Lai
85 - 09
Ninh Thuận
34 - 50
Thứ sáu
8/9/2017
Gia Lai
39 - 16
Ninh Thuận
45 - 22
Thứ sáu
1/9/2017
Gia Lai
57 - 29
Ninh Thuận
38 - 95
Thứ sáu
25/8/2017
Gia Lai
86 - 42
Ninh Thuận
71 - 12
Thứ sáu
18/8/2017
Gia Lai
31 - 08
Ninh Thuận
40 - 85
Thứ sáu
11/8/2017
Gia Lai
77 - 41
Ninh Thuận
67 - 57
Thứ sáu
4/8/2017
Gia Lai
01 - 76
Ninh Thuận
76 - 09
Thứ sáu
28/7/2017
Gia Lai
31 - 32
Ninh Thuận
36 - 94
Thứ sáu
21/7/2017
Gia Lai
54 - 74
Ninh Thuận
94 - 08
Thứ sáu
14/7/2017
Gia Lai
97 - 13
Ninh Thuận
43 - 42
Thứ sáu
7/7/2017
Gia Lai
24 - 38
Ninh Thuận
56 - 66
Thứ sáu
30/6/2017
Gia Lai
92 - 11
Ninh Thuận
25 - 25
Thứ sáu
23/6/2017
Gia Lai
49 - 19
Ninh Thuận
85 - 88
Thứ sáu
16/6/2017
Gia Lai
17 - 61
Ninh Thuận
41 - 83
Thứ sáu
9/6/2017
Gia Lai
81 - 72
Ninh Thuận
03 - 69
Thứ sáu
2/6/2017
Gia Lai
98 - 61
Ninh Thuận
85 - 39
Thứ sáu
26/5/2017
Gia Lai
54 - 04
Ninh Thuận
05 - 27