Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Sáu

Thứ sáu
16/3/2018
Gia Lai
88 - 89
Ninh Thuận
99 - 21
Thứ sáu
9/3/2018
Gia Lai
04 - 10
Ninh Thuận
43 - 80
Thứ sáu
2/3/2018
Gia Lai
32 - 10
Ninh Thuận
56 - 75
Thứ sáu
23/2/2018
Gia Lai
94 - 15
Ninh Thuận
63 - 78
Thứ sáu
16/2/2018
Gia Lai
44 - 79
Ninh Thuận
55 - 86
Thứ sáu
9/2/2018
Gia Lai
45 - 28
Ninh Thuận
51 - 10
Thứ sáu
2/2/2018
Gia Lai
55 - 48
Ninh Thuận
80 - 63
Thứ sáu
26/1/2018
Gia Lai
73 - 37
Ninh Thuận
32 - 64
Thứ sáu
19/1/2018
Gia Lai
33 - 19
Ninh Thuận
12 - 01
Thứ sáu
12/1/2018
Gia Lai
65 - 16
Ninh Thuận
37 - 17
Thứ sáu
5/1/2018
Gia Lai
85 - 80
Ninh Thuận
73 - 25
Thứ sáu
29/12/2017
Gia Lai
58 - 11
Ninh Thuận
19 - 84
Thứ sáu
22/12/2017
Gia Lai
58 - 01
Ninh Thuận
11 - 10
Thứ sáu
15/12/2017
Gia Lai
53 - 80
Ninh Thuận
48 - 04
Thứ sáu
8/12/2017
Gia Lai
52 - 07
Ninh Thuận
88 - 15
Thứ sáu
1/12/2017
Gia Lai
95 - 67
Ninh Thuận
29 - 36
Thứ sáu
24/11/2017
Gia Lai
98 - 24
Ninh Thuận
17 - 94
Thứ sáu
17/11/2017
Gia Lai
58 - 91
Ninh Thuận
66 - 81
Thứ sáu
10/11/2017
Gia Lai
53 - 45
Ninh Thuận
45 - 60
Thứ sáu
3/11/2017
Gia Lai
44 - 70
Ninh Thuận
21 - 20
Thứ sáu
27/10/2017
Gia Lai
93 - 27
Ninh Thuận
37 - 34
Thứ sáu
20/10/2017
Gia Lai
71 - 01
Ninh Thuận
53 - 54
Thứ sáu
13/10/2017
Gia Lai
18 - 35
Ninh Thuận
29 - 31
Thứ sáu
6/10/2017
Gia Lai
63 - 02
Ninh Thuận
61 - 65
Thứ sáu
29/9/2017
Gia Lai
58 - 99
Ninh Thuận
26 - 99
Thứ sáu
22/9/2017
Gia Lai
84 - 37
Ninh Thuận
78 - 66
Thứ sáu
15/9/2017
Gia Lai
85 - 09
Ninh Thuận
34 - 50
Thứ sáu
8/9/2017
Gia Lai
39 - 16
Ninh Thuận
45 - 22
Thứ sáu
1/9/2017
Gia Lai
57 - 29
Ninh Thuận
38 - 95
Thứ sáu
25/8/2017
Gia Lai
86 - 42
Ninh Thuận
71 - 12