Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Sáu

Thứ sáu
18/8/2017
Gia Lai
31 - 08
Ninh Thuận
40 - 85
Thứ sáu
11/8/2017
Gia Lai
77 - 41
Ninh Thuận
67 - 57
Thứ sáu
4/8/2017
Gia Lai
01 - 76
Ninh Thuận
76 - 09
Thứ sáu
28/7/2017
Gia Lai
31 - 32
Ninh Thuận
36 - 94
Thứ sáu
21/7/2017
Gia Lai
54 - 74
Ninh Thuận
94 - 08
Thứ sáu
14/7/2017
Gia Lai
97 - 13
Ninh Thuận
43 - 42
Thứ sáu
7/7/2017
Gia Lai
24 - 38
Ninh Thuận
56 - 66
Thứ sáu
30/6/2017
Gia Lai
92 - 11
Ninh Thuận
25 - 25
Thứ sáu
23/6/2017
Gia Lai
49 - 19
Ninh Thuận
85 - 88
Thứ sáu
16/6/2017
Gia Lai
17 - 61
Ninh Thuận
41 - 83
Thứ sáu
9/6/2017
Gia Lai
81 - 72
Ninh Thuận
03 - 69
Thứ sáu
2/6/2017
Gia Lai
98 - 61
Ninh Thuận
85 - 39
Thứ sáu
26/5/2017
Gia Lai
54 - 04
Ninh Thuận
05 - 27
Thứ sáu
19/5/2017
Gia Lai
30 - 05
Ninh Thuận
65 - 71
Thứ sáu
12/5/2017
Gia Lai
93 - 44
Ninh Thuận
93 - 10
Thứ sáu
5/5/2017
Gia Lai
16 - 89
Ninh Thuận
52 - 32
Thứ sáu
28/4/2017
Gia Lai
21 - 57
Ninh Thuận
83 - 61
Thứ sáu
21/4/2017
Gia Lai
87 - 69
Ninh Thuận
16 - 05
Thứ sáu
14/4/2017
Gia Lai
24 - 50
Ninh Thuận
27 - 41
Thứ sáu
7/4/2017
Gia Lai
35 - 59
Ninh Thuận
33 - 41
Thứ sáu
31/3/2017
Gia Lai
64 - 45
Ninh Thuận
68 - 19
Thứ sáu
24/3/2017
Gia Lai
96 - 88
Ninh Thuận
37 - 37
Thứ sáu
17/3/2017
Gia Lai
13 - 38
Ninh Thuận
83 - 03
Thứ sáu
10/3/2017
Gia Lai
44 - 12
Ninh Thuận
50 - 79
Thứ sáu
3/3/2017
Gia Lai
53 - 97
Ninh Thuận
90 - 31
Thứ sáu
24/2/2017
Gia Lai
40 - 85
Ninh Thuận
36 - 24
Thứ sáu
17/2/2017
Gia Lai
43 - 14
Ninh Thuận
18 - 95
Thứ sáu
10/2/2017
Gia Lai
04 - 35
Ninh Thuận
44 - 19
Thứ sáu
3/2/2017
Gia Lai
29 - 70
Ninh Thuận
36 - 30
Thứ sáu
27/1/2017
Gia Lai
50 - 02
Ninh Thuận
04 - 48