Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Sáu

Thứ sáu
14/1/2022
Gia Lai
16 - 34
Ninh Thuận
29 - 58
Thứ sáu
7/1/2022
Gia Lai
38 - 72
Ninh Thuận
74 - 77
Thứ sáu
31/12/2021
Gia Lai
32 - 19
Ninh Thuận
74 - 30
Thứ sáu
24/12/2021
Gia Lai
28 - 73
Ninh Thuận
19 - 10
Thứ sáu
17/12/2021
Gia Lai
34 - 73
Ninh Thuận
96 - 77
Thứ sáu
10/12/2021
Gia Lai
12 - 21
Ninh Thuận
97 - 48
Thứ sáu
3/12/2021
Gia Lai
20 - 42
Ninh Thuận
71 - 42
Thứ sáu
26/11/2021
Gia Lai
16 - 59
Ninh Thuận
05 - 59
Thứ sáu
19/11/2021
Gia Lai
85 - 59
Ninh Thuận
89 - 10
Thứ sáu
12/11/2021
Gia Lai
41 - 80
Ninh Thuận
83 - 77
Thứ sáu
5/11/2021
Gia Lai
20 - 83
Ninh Thuận
06 - 28
Thứ sáu
29/10/2021
Gia Lai
18 - 18
Ninh Thuận
31 - 18
Thứ sáu
22/10/2021
Gia Lai
57 - 21
Ninh Thuận
92 - 06
Thứ sáu
15/10/2021
Gia Lai
34 - 04
Ninh Thuận
87 - 44
Thứ sáu
8/10/2021
Gia Lai
54 - 16
Ninh Thuận
58 - 66
Thứ sáu
1/10/2021
Gia Lai
27 - 37
Ninh Thuận
19 - 57
Thứ sáu
24/9/2021
Gia Lai
89 - 72
Ninh Thuận
99 - 26
Thứ sáu
17/9/2021
Gia Lai
95 - 98
Ninh Thuận
61 - 07
Thứ sáu
10/9/2021
Gia Lai
67 - 31
Ninh Thuận
24 - 73
Thứ sáu
3/9/2021
Gia Lai
38 - 77
Ninh Thuận
31 - 30
Thứ sáu
27/8/2021
Gia Lai
54 - 19
Ninh Thuận
60 - 11
Thứ sáu
20/8/2021
Gia Lai
28 - 49
Ninh Thuận
70 - 30
Thứ sáu
13/8/2021
Gia Lai
28 - 12
Ninh Thuận
86 - 09
Thứ sáu
6/8/2021
Gia Lai
85 - 16
Thứ sáu
30/7/2021
Gia Lai
59 - 76
Ninh Thuận
10 - 97
Thứ sáu
23/7/2021
Gia Lai
33 - 46
Ninh Thuận
98 - 54
Thứ sáu
16/7/2021
Gia Lai
64 - 90
Ninh Thuận
17 - 85
Thứ sáu
9/7/2021
Gia Lai
65 - 77
Ninh Thuận
23 - 23
Thứ sáu
2/7/2021
Gia Lai
40 - 59
Ninh Thuận
31 - 96
Thứ sáu
25/6/2021
Gia Lai
79 - 03
Ninh Thuận
42 - 53