Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Sáu

Thứ sáu
13/10/2017
Gia Lai
18 - 35
Ninh Thuận
29 - 31
Thứ sáu
6/10/2017
Gia Lai
63 - 02
Ninh Thuận
61 - 65
Thứ sáu
29/9/2017
Gia Lai
58 - 99
Ninh Thuận
26 - 99
Thứ sáu
22/9/2017
Gia Lai
84 - 37
Ninh Thuận
78 - 66
Thứ sáu
15/9/2017
Gia Lai
85 - 09
Ninh Thuận
34 - 50
Thứ sáu
8/9/2017
Gia Lai
39 - 16
Ninh Thuận
45 - 22
Thứ sáu
1/9/2017
Gia Lai
57 - 29
Ninh Thuận
38 - 95
Thứ sáu
25/8/2017
Gia Lai
86 - 42
Ninh Thuận
71 - 12
Thứ sáu
18/8/2017
Gia Lai
31 - 08
Ninh Thuận
40 - 85
Thứ sáu
11/8/2017
Gia Lai
77 - 41
Ninh Thuận
67 - 57
Thứ sáu
4/8/2017
Gia Lai
01 - 76
Ninh Thuận
76 - 09
Thứ sáu
28/7/2017
Gia Lai
31 - 32
Ninh Thuận
36 - 94
Thứ sáu
21/7/2017
Gia Lai
54 - 74
Ninh Thuận
94 - 08
Thứ sáu
14/7/2017
Gia Lai
97 - 13
Ninh Thuận
43 - 42
Thứ sáu
7/7/2017
Gia Lai
24 - 38
Ninh Thuận
56 - 66
Thứ sáu
30/6/2017
Gia Lai
92 - 11
Ninh Thuận
25 - 25
Thứ sáu
23/6/2017
Gia Lai
49 - 19
Ninh Thuận
85 - 88
Thứ sáu
16/6/2017
Gia Lai
17 - 61
Ninh Thuận
41 - 83
Thứ sáu
9/6/2017
Gia Lai
81 - 72
Ninh Thuận
03 - 69
Thứ sáu
2/6/2017
Gia Lai
98 - 61
Ninh Thuận
85 - 39
Thứ sáu
26/5/2017
Gia Lai
54 - 04
Ninh Thuận
05 - 27
Thứ sáu
19/5/2017
Gia Lai
30 - 05
Ninh Thuận
65 - 71
Thứ sáu
12/5/2017
Gia Lai
93 - 44
Ninh Thuận
93 - 10
Thứ sáu
5/5/2017
Gia Lai
16 - 89
Ninh Thuận
52 - 32
Thứ sáu
28/4/2017
Gia Lai
21 - 57
Ninh Thuận
83 - 61
Thứ sáu
21/4/2017
Gia Lai
87 - 69
Ninh Thuận
16 - 05
Thứ sáu
14/4/2017
Gia Lai
24 - 50
Ninh Thuận
27 - 41
Thứ sáu
7/4/2017
Gia Lai
35 - 59
Ninh Thuận
33 - 41
Thứ sáu
31/3/2017
Gia Lai
64 - 45
Ninh Thuận
68 - 19
Thứ sáu
24/3/2017
Gia Lai
96 - 88
Ninh Thuận
37 - 37