Sớ đầu đuôi xổ số Miền Nam

Chủ nhật
22/6/2008
Tiền Giang
89 - 88
Kiên Giang
26 - 92
Đà Lạt
50 - 99
Thứ bảy
21/6/2008
TP. HCM
78 - 50
Long An
79 - 52
Bình Phước
07 - 31
Hậu Giang
40 - 74
Thứ sáu
20/6/2008
Vĩnh Long
15 - 35
Bình Dương
59 - 38
Trà Vinh
69 - 16
Thứ năm
19/6/2008
Tây Ninh
64 - 77
An Giang
68 - 46
Bình Thuận
08 - 22
Thứ tư
18/6/2008
Đồng Nai
64 - 49
Cần Thơ
43 - 56
Sóc Trăng
23 - 28
Thứ ba
17/6/2008
Bến Tre
83 - 15
Vũng Tàu
20 - 86
Bạc Liêu
35 - 47
Thứ hai
16/6/2008
TP. HCM
43 - 45
Đồng Tháp
31 - 24
Cà Mau
24 - 13
Chủ nhật
15/6/2008
Tiền Giang
86 - 59
Kiên Giang
00 - 97
Đà Lạt
75 - 45
Thứ bảy
14/6/2008
TP. HCM
80 - 07
Long An
54 - 42
Bình Phước
41 - 39
Hậu Giang
96 - 18
Thứ sáu
13/6/2008
Vĩnh Long
84 - 74
Bình Dương
76 - 22
Trà Vinh
58 - 08
Thứ năm
12/6/2008
Tây Ninh
31 - 17
An Giang
97 - 52
Bình Thuận
12 - 16
Thứ tư
11/6/2008
Đồng Nai
81 - 97
Cần Thơ
62 - 34
Sóc Trăng
06 - 01
Thứ ba
10/6/2008
Bến Tre
35 - 45
Vũng Tàu
80 - 57
Bạc Liêu
49 - 96
Thứ hai
9/6/2008
TP. HCM
51 - 64
Đồng Tháp
67 - 38
Cà Mau
27 - 63
Chủ nhật
8/6/2008
Tiền Giang
90 - 86
Kiên Giang
82 - 94
Đà Lạt
99 - 63
Thứ bảy
7/6/2008
TP. HCM
58 - 10
Long An
71 - 05
Bình Phước
50 - 72
Hậu Giang
25 - 04
Thứ sáu
6/6/2008
Vĩnh Long
30 - 92
Bình Dương
85 - 99
Trà Vinh
89 - 97
Thứ năm
5/6/2008
Tây Ninh
85 - 90
An Giang
82 - 75
Bình Thuận
04 - 44
Thứ tư
4/6/2008
Đồng Nai
65 - 55
Cần Thơ
36 - 90
Sóc Trăng
43 - 19
Thứ ba
3/6/2008
Bến Tre
39 - 20
Vũng Tàu
95 - 00
Bạc Liêu
98 - 73
Thứ hai
2/6/2008
TP. HCM
15 - 18
Đồng Tháp
70 - 42
Cà Mau
47 - 42
Chủ nhật
1/6/2008
Tiền Giang
43 - 00
Kiên Giang
13 - 79
Đà Lạt
44 - 73
Thứ bảy
31/5/2008
TP. HCM
28 - 79
Long An
17 - 96
Bình Phước
85 - 12
Hậu Giang
19 - 95
Thứ sáu
30/5/2008
Vĩnh Long
51 - 75
Bình Dương
69 - 89
Trà Vinh
21 - 29
Thứ năm
29/5/2008
Tây Ninh
16 - 02
An Giang
65 - 43
Bình Thuận
86 - 18
Thứ tư
28/5/2008
Đồng Nai
28 - 62
Cần Thơ
15 - 99
Sóc Trăng
52 - 78
Thứ ba
27/5/2008
Bến Tre
24 - 50
Vũng Tàu
09 - 15
Bạc Liêu
05 - 44
Thứ hai
26/5/2008
TP. HCM
09 - 70
Đồng Tháp
83 - 82
Cà Mau
25 - 91
Chủ nhật
25/5/2008
Tiền Giang
48 - 87
Kiên Giang
31 - 84
Đà Lạt
40 - 19
Thứ bảy
24/5/2008
TP. HCM
43 - 44
Long An
01 - 69
Bình Phước
60 - 58
Hậu Giang
88 - 02