Sớ đầu đuôi xổ số Miền Nam

Chủ nhật
23/6/2019
Tiền Giang
05 - 66
Kiên Giang
44 - 97
Đà Lạt
09 - 73
Thứ bảy
22/6/2019
TP. HCM
28 - 63
Long An
03 - 16
Bình Phước
15 - 92
Hậu Giang
16 - 26
Thứ sáu
21/6/2019
Vĩnh Long
38 - 59
Bình Dương
44 - 08
Trà Vinh
20 - 06
Thứ năm
20/6/2019
Tây Ninh
93 - 82
An Giang
53 - 52
Bình Thuận
31 - 17
Thứ tư
19/6/2019
Đồng Nai
77 - 06
Cần Thơ
93 - 79
Sóc Trăng
61 - 96
Thứ ba
18/6/2019
Bến Tre
42 - 70
Vũng Tàu
10 - 62
Bạc Liêu
15 - 12
Thứ hai
17/6/2019
TP. HCM
88 - 86
Đồng Tháp
05 - 31
Cà Mau
38 - 85
Chủ nhật
16/6/2019
Tiền Giang
72 - 76
Kiên Giang
76 - 20
Đà Lạt
77 - 29
Thứ bảy
15/6/2019
TP. HCM
90 - 81
Long An
75 - 50
Bình Phước
91 - 53
Hậu Giang
73 - 60
Thứ sáu
14/6/2019
Vĩnh Long
84 - 87
Bình Dương
30 - 57
Trà Vinh
55 - 91
Thứ năm
13/6/2019
Tây Ninh
54 - 88
An Giang
95 - 59
Bình Thuận
34 - 79
Thứ tư
12/6/2019
Đồng Nai
29 - 44
Cần Thơ
26 - 86
Sóc Trăng
60 - 40
Thứ ba
11/6/2019
Bến Tre
45 - 63
Vũng Tàu
82 - 99
Bạc Liêu
17 - 32
Thứ hai
10/6/2019
TP. HCM
61 - 06
Đồng Tháp
97 - 11
Cà Mau
41 - 47
Chủ nhật
9/6/2019
Tiền Giang
12 - 32
Kiên Giang
82 - 89
Đà Lạt
13 - 08
Thứ bảy
8/6/2019
TP. HCM
24 - 79
Long An
14 - 91
Bình Phước
87 - 29
Hậu Giang
44 - 55
Thứ sáu
7/6/2019
Vĩnh Long
73 - 03
Bình Dương
74 - 31
Trà Vinh
89 - 08
Thứ năm
6/6/2019
Tây Ninh
70 - 37
An Giang
67 - 02
Bình Thuận
43 - 40
Thứ tư
5/6/2019
Đồng Nai
69 - 91
Cần Thơ
93 - 63
Sóc Trăng
85 - 04
Thứ ba
4/6/2019
Bến Tre
03 - 91
Vũng Tàu
19 - 38
Bạc Liêu
35 - 29
Thứ hai
3/6/2019
TP. HCM
62 - 19
Đồng Tháp
31 - 85
Cà Mau
93 - 12
Chủ nhật
2/6/2019
Tiền Giang
29 - 25
Kiên Giang
99 - 56
Đà Lạt
61 - 81
Thứ bảy
1/6/2019
TP. HCM
61 - 49
Long An
46 - 94
Bình Phước
34 - 88
Hậu Giang
14 - 10
Thứ sáu
31/5/2019
Vĩnh Long
73 - 29
Bình Dương
73 - 29
Trà Vinh
50 - 95
Thứ năm
30/5/2019
Tây Ninh
06 - 93
An Giang
84 - 67
Bình Thuận
56 - 53
Thứ tư
29/5/2019
Đồng Nai
62 - 53
Cần Thơ
58 - 07
Sóc Trăng
49 - 30
Thứ ba
28/5/2019
Bến Tre
39 - 68
Vũng Tàu
16 - 97
Bạc Liêu
55 - 95
Thứ hai
27/5/2019
TP. HCM
14 - 10
Đồng Tháp
85 - 22
Cà Mau
92 - 28
Chủ nhật
26/5/2019
Tiền Giang
83 - 30
Kiên Giang
07 - 23
Đà Lạt
63 - 78
Thứ bảy
25/5/2019
TP. HCM
05 - 53
Long An
60 - 04
Bình Phước
77 - 52
Hậu Giang
91 - 42