KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Thứ ba Ngày: 14/05/2024Loại vé: K20-T05
ChụcĐ.Vị
042
11
21,3,4,5
6
3 
44
58
60,2,52
7 
85,8,9
91
Giải ĐB
897285
Giải nhất
77260
Giải nhì
54704
Giải ba
76421
45465
Giải tư
88289
53444
06758
50088
15711
33823
11824
Giải năm
5226
Giải sáu
7262
8404
5765
Giải bảy
491
Giải 8
25
 
Thứ ba Ngày: 14/05/2024Loại vé: 5B
ChụcĐ.Vị
00,6
12,82
2 
342
41,5
522,3,4,7
60,2
73
8 
97
Giải ĐB
520141
Giải nhất
72252
Giải nhì
59073
Giải ba
28454
49712
Giải tư
99245
63097
28852
66560
34934
55218
22753
Giải năm
5234
Giải sáu
7006
7062
7357
Giải bảy
700
Giải 8
18
 
Thứ ba Ngày: 14/05/2024Loại vé: T5-K2
ChụcĐ.Vị
0 
13,4,6
2 
33
42,4,5,7
82
5 
60,6
74,6,7,8
8 
95,7
Giải ĐB
643547
Giải nhất
05833
Giải nhì
16876
Giải ba
72677
83448
Giải tư
94295
32644
17478
94214
74145
49913
60766
Giải năm
0074
Giải sáu
2442
3997
3860
Giải bảy
748
Giải 8
16
 
Thứ hai Ngày: 13/05/2024Loại vé: 5C2
ChụcĐ.Vị
0 
10,2,8
20,2,3,4
35,8,9
44,9
52
61,9
7 
82
90,2
Giải ĐB
968020
Giải nhất
35512
Giải nhì
48222
Giải ba
76210
98118
Giải tư
01892
79035
04069
85661
92539
22624
74152
Giải năm
9344
Giải sáu
9782
5090
4323
Giải bảy
649
Giải 8
38
 
Thứ hai Ngày: 13/05/2024Loại vé: S20
ChụcĐ.Vị
00
10,4,8
20,8
36
4 
5 
62,4,5,6
7
773
80,2
91
Giải ĐB
031128
Giải nhất
51682
Giải nhì
27762
Giải ba
77280
81465
Giải tư
15620
42600
20077
77466
45736
65610
37891
Giải năm
3667
Giải sáu
9918
7477
0377
Giải bảy
214
Giải 8
64
 
Thứ hai Ngày: 13/05/2024Loại vé: 24-T05K2
ChụcĐ.Vị
00,1,4
1 
2 
30
40,1,6,9
57
63,4,5,8
76,7
80
90,7
Giải ĐB
071363
Giải nhất
11246
Giải nhì
41841
Giải ba
63157
49949
Giải tư
21397
49590
60464
68568
97280
70400
55101
Giải năm
5865
Giải sáu
6376
8904
3840
Giải bảy
677
Giải 8
30